Siirry sisältöön

L160-erillishaku on tarkoitettu sinulle kun:

 • Tavoitteesi on saada keskeytynyt korkeakoulututkinto valmiiksi.
 • Olet tehnyt vähintään 160 opintopistettä soveltuvia tutkintoon johtavia opintoja missä tahansa suomalaisessa korkeakoulussa.
 • Jos sinulla ei ole vielä 160 opintopistettä, voit ennen hakua täydentää puuttuvat pisteet avoimessa AMK:ssa

L160-opinnot

 • Voit hakea ympäri vuoden ja aloittaa opintosi joustavasti.
 • Saat henkilökohtaisen ohjaajan, jonka kanssa suunnittelet opinnoistasi itsellesi sopivan kokonaisuuden.
 • Teet opinnot loppuun selkeän suunnitelman mukaan joustavasti, myös työn ohessa.
 • Olet oikeutettu samoihin opintososiaalisiin etuihin kuin muutkin opiskelijat.

Kesken jääneiden opintojen loppuun saattaminen tuo onnistumisen tunteen, vahvistaa itseluottamusta sekä avaa uusia mahdollisuuksia työelämään ja jatko-opintoihin. Tutkinto edistää urakehitystä. Saat uusia näkökulmia ja kehität osaamistasi kohti tavoitteitasi. Työssä hankkimasi osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa.

Tarjoamme kaikille 160 opintopistettä korkeakouluopintoja tehneille ja opintonsa keskeyttäneille mahdollisuuden tehdä tutkintonsa loppuun L160-mallissamme.

Haussa olevat koulutukset:

 • Fysioterapeutti
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala
 • Liiketalous
 • Oikeudellinen osaaminen
 • Restonomi, Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen
 • Restonomi, Palveluliiketoiminta
 • Rikosseuraamusala 
 • Sairaanhoitaja
 • Sosionomi
 • Terveydenhoitaja
 • Tietojenkäsittely, digitaalisten palveluiden kehittäminen
 • Tietojenkäsittely, kyberturvallisuus
 • Turvallisuus ja riskienhallinta
 • Degree programme in Business Management
 • Degree programme in Business Information Technology, Developing Digital Services
 • Degree programme in Business Information Technology, Cyber Security
 • Degree programme in Hospitality Management and Service Design
 • Degree programme in Nursing
 • Degree programme in Safety, Security and Risk Management
 • Degree programme in Social Services

Henkilökohtainen suunnitelma ja oma ohjaaja

L160-opiskelijaksi valinnan jälkeen, saat henkilökohtaisen ohjaajan, jonka kanssa käytte läpi aiemmat opinnot ja mahdollisen työssä hankitun osaamisen, joiden perusteella tehdään suunnitelma opintojen saattamiseksi loppuun. Ohjaaja on tukenasi opintojen alusta loppuun asti.

Joustavat opiskelumahdollisuudet

Opintojen loppuun saattaminen onnistuu Laureassa joustavasti töiden ohessa. Suunnitelmasi mukaiset opinnot voivat olla esimerkiksi verkko-opintoja, osaamisen näyttöjä tai henkilökohtaisia projekteja.

Tutkinnossa edellytettävää osaamista voit hankkia työtehtävissäsi

Kaikki tutkintoon liittyvä osaaminen on arvokasta ja työelämässä jo kertynyttä osaamista voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa. Osan opinnoista voit tehdä myös työn opinnollistamisen keinoin, jolloin teet opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavia töitä. Parhaimmillaan yhdessä suunniteltu työn opinnollistaminen rikastuttaa työtäsi sekä kehittää osaamistasi yksilöllisesti ja työelämälähtöisesti - samalla kun opintosi etenevät! Lue lisää vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa.

Opinnäytetyö valmiiksi uudella tavalla?

Opinnäytetyön tekemiseen on uudenlaisia joustavia ratkaisuja, jotka voit yhdistää työhösi, kuten päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö sekä portfoliomuotoinen opinnäytetyö. Esimerkiksi päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä tekeminen on pilkottu pieniin osiin, joihin saa palautetta ja ohjausta säännöllisesti. Näin opinnäytetyön tekeminen onnistuu pienemmällä kynnyksellä osana omaa työtä.

Suunnittelet yhdessä ohjaajasi kanssa sinulle parhaiten sopivan tavan tehdä opinnäytetyö. Saat säännöllisesti ohjausta opinnäytetyön tekemiseen, ja voit osallistua opinnäyteprosessia tukeviin työpajoihin. Aloittaa voit vaikka heti! 

L160 opiskelijoille kuuluvat samat palvelut ja edut kuin muillekin opiskelijoille:

 • Opiskelijakortti ja sen tuomat opiskelija-alennukset
 • Opiskelijaterveydenhuolto YTHS:n kautta. Huomaathan, että olet myös velvoitettu YTHS-maksuun puolivuosittain opintojesi ajan. YTHS-maksu maksetaan omatoimisesti, siitä ei toimiteta erillistä laskua.
 • Laurean opiskelijoille suunnatut palvelut, kuten kampuskirjastot, uraohjaus ja opiskelijakunta Laureamkon palvelut.
 • Laurean valmistujaisjuhla
 • Selvitä myös, oletko oikeutettu esimerkiksi KELA:n tai Työllisyysrahaston myöntämiin etuuksiin, jos et ole päätoimisesti töissä.

L160-prosessi hakemisesta valmistumiseen on ollut hyvin selkeä, jota tuki säännöllinen ohjaus. Opiskelijana koen, että ohjaukset olivat sopivassa määrin opiskelijaa haastavat ja tukivat omia tavoitteitani, vaikka jäljellä oleva työmäärä tuntui alussa loputtomalta. Kesästä huolimatta myös nopeampi eteneminen oli mahdollista, mikä oli erittäin positiivinen yllätys.

- Robi, 27v, liiketalouden opiskelija

 

Näin haet

1. Täytä hakulomake opintopolku.fi-palvelussa. Hakujärjestelmässä opinnot on rajattu alkamaan hakukauden mukaisesti, mutta käytännössä voit aloittaa opinnot joustavasti. Huom! Lomakkeella olevalla kampus- ja toteutustiedolla ei ole väliä, sillä opinnot suunnitellaan sinulle henkilökohtaisesti hakemisen jälkeen ja voit tehdä opintoja sinulle parhaiten sopivalla kampuksella tai verkossa.

 • Jos opintojen keskeytymisestä Laureassa on alle yksi lukukausi, hae lisäaikaa
 • Jos opiskeluoikeutesi toiseen korkeakouluun on vielä voimassa, hae opiskeluoikeuden siirtoa

2. Liitä hakulomakkeelle kopio aiemmasta opintosuoritusotteestasi. Ohjeet opintosuoritusotteen tilaamiseen löydät täältä >> . Jos olet tehnyt korkeakouluopintoja muualla kuin Laureassa (esimerkiksi avoimen AMK:n tai yliopiston kautta), liitä opintosuoritusotteet myös näistä opinnoista hakulomakkeelle. Opinnot, joilla haet eivät voi kuulua valmiiseen tutkintoon. Mikäli kaikki opintosi ovat Laureasta, opintosuorituksesi tarkistetaan suoraan Laurean opintorekisteristä.

3. Liitä hakulomakkeelle motivaatiokirje. Motivaatiokirje on yksi valintaperuste. Motivaatiokirje arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hakijan tulee vastata kaikkiin alla oleviin teemoihin ja kysymysiin. Tekstin laajuus tulee olla vähintään kaksi ja korkeintaan kolme A4-sivua. Hyväksyttävät tiedostomuodot ovat PDF tai Microsoft Word. 

1. Motivaatio

 • Mikä motivoi sinua suorittamaan tutkintosi loppuun juuri nyt?

2. Ajankäyttö ja elämäntilanne

 • Millaisen aikataulusuunnitelman asetat itsellesi opintojen loppuun saattamiseksi? Kuinka paljon aikaa tulet keskimäärin viikossa käyttämään opiskeluun? 
 • Miten opiskelu muuttaa arkeasi ja ajankäyttöäsi? 

 3. Tutkinnosta puuttuvat opinnot ja oma osaaminen

 4. Opinnäytetyö 

 • Kuvaile tämänhetkistä tilannettasi opinnäytetyösi suhteen.  
 • Mikäli olet työelämässä, hyödynnätkö työelämää opinnäytetyön tekemisessä? 

4. Lähetä hakulomake. Huomioithan, että hakemusta ei voida käsitellä ilman pyydettyjä liitteitä.

5. Olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse valintahaastattelun sopimiseksi. Hakukelpoiset motivaatiokirjeen hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Valintahaastattelu toteutetaan Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä. Englanninkieliseen koulutukseen hakiessasi sinulta voidaan testata kielitaito valintahaastattelun yhteydessä.

Valintahaastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota koulutukseen ja soveltuvuutta alalle sekä valmiutta ja kykeneväisyyttä ammattikorkeakoulussa opiskeluun. Valintahaastattelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

6. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään aiempien opintojen, motivaatiokirjeen ja valintahaastattelun perusteella. 

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tarkista vaatimukset täältä >>

Erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoja

Laurea Ha­ki­ja­pal­ve­lut

Puh. (09) 8868 7293
Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12

hakijapalvelut@laurea.fi