Siirry sisältöön

Siirtohaku Laureaan

Toisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Siirtohaun kautta haetaan myös silloin, kun opiskeluoikeus Laurean sisällä siirtyy niin, että tutkintonimike vaihtuu. Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen.

Opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta ja koulutuksen vaihto kun tutkintonimike muuttuu

Seuraava hakuaika siirto-opiskelijaksi on 1. - 15.11.2019. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Siirtohaun hakukohteet julkaistaan hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Siirtohaussa valittujen opinnot Laureassa alkavat tammikuussa 2020.

Näin löydät siirtohaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse "Haku on käynnissä" > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "siirtohaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > "Täytä lomake"

Hakukelpoisuus ja tarvittavat todistusliitteet

Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä korkeakoulussa läsnä olevana suoritettuja opintoja vähintään 27 op/päättynyt lukukausi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilta edellytetään suoritettuja opintoja vähintään 15 op/päättynyt lukukausi. Suoritettujen opintojen on oltava haettavaan tutkintoon soveltuvia. Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun hakuaikana saapuneiden liitteiden perusteella (Laurean ulkopuolelta hakevat) tai Laurean opiskelijarekisteristä tarkistettujen suoritusten perusteella (Laurean sisäiset siirtohakijat).  Siirtohaun kutsu- ja valintavaiheessa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Hakuaika siirto-opiskelijaksi on toukokuussa ja marraskuussa. Siirto-opiskelijaksi hakeva voi täyttää vain yhden siirtohakemuksen Laureaan. Hakeminen tapahtuu www.opintopolku.fi -sivuilta löytyvän siirtohakulomakkeen kautta. Syksyn 2019 siirtohaussa Laurean ulkopuolelta siirtoa hakevien tulee toimittaa todistusliitteet (virallinen opiskelutodistus ja viimeisin virallinen opintosuoritusote) siirtohaun loppuun 15.11.2019 klo 15.00 mennessä. Hakija voi tarvittaessa toimittaa hakuaikana myös korkeakoulun selvityksen mahdollisista keskeneräisistä opinnoista. Siirtohaun liitteet toimitetaan sähköisesti liittämällä ne hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteiden toimittaminen sähköisesti ei onnistu, ne voi myös lähettää siirtohaun loppuun klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Laureassa suoritetut opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa liitteitä erikseen.

Puutteellisia hakemuksia ja myöhässä saapuneita todistusliitteitä ei käsitellä.

Soveltuvuushaastattelut ja opiskelijavalinta

Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan erikseen soveltuvuushaastatteluihin.

  • Liiketalouden, tietojenkäsittelyn, ja restonomikoulutusten soveltuvuushaastattelut järjestetään viikolla 48 Leppävaaran kampuksella. Spvi erillinen haastatteluaika hakuajan päättymisen jälkeen Arto Salorannan kanssa (sähköpostilla Arto.saloranta@laurea.fi) pidettäväksi joko Skype -haastatteluna tai tavanomaisen haastatteluna erikseen sovittuna 27.-29.11. välisenä aikana. Sovi erillinen haastatteluaika viimeistään 22.11.
  • Englanninkielisen koulutuksen soveltuvuushaastattelu järjestetään 25.11 klo 13-16 välillä. Odota aulassa niin sinut kutsutaan haastatteluun.

Haastattelun tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kutsussa.

Soveltuvuushaastattelussa voidaan arvioida myös hakijan kielitaitoa. Mikäli hakija saa kutsun haastatteluun, mahdolliset keskeneräiset opinnot tulee olla kirjattuna opiskelijarekisteriin tai opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä, jolloin suoritukset tarkistetaan.

Mikäli siirtohakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, siirto-opiskelijaksi valitaan soveltuvuuden, opintopistekertymän ja opintomenestyksen perusteella. Lopullisessa valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka on osoitettu virallisella opintosuoritusotteella haastattelupäivänä.

Päätökset syksyn 2019 haun siirto-opiskelijavalinnoista tehdään 13.12.2019 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 31.12.2019 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta (tai kaksi viikkoa siitä, kun tulokset julkaistaan). Kun siirtohaussa valittu opiskelija ottaa opiskelupaikkansa vastaan, opiskelijan aikaisempi opinto-oikeus päättyy 31.12.2019. Opiskelija menettää ensikertalaisuusasemansa, kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan siirtohaussa.

Opintopäälliköt tai Ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaava kehittämispäällikkö päättävät siirtohakuun tulevat hakukohteet ja tekevät päätökset opiskelijavalinnoista. Päätöksestä tiedottaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse kaikkia hakeneita.

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa