Siirry sisältöön

Siirtohaku Laureaan

Toisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen opiskelulukukauden aikana.

Opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta

Seuraava hakuaika siirto-opiskelijaksi on 1.-15.11.2021. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Siirtohaun hakukohteet julkaistaan hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Siirtohaussa valittujen opinnot Laureassa alkavat tammikuussa 2022.

Näin löydät siirtohaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse "Haku on käynnissä" > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "siirtohaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > "Täytä lomake"

Siirtohaku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hakevat opiskeluoikeutensa siirtoa toisesta ammattikorkeakoulusta Laureaan.

Hakukelpoisuus ja tarvittavat todistusliitteet

Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä korkeakoulussa läsnä olevana suoritettuja opintoja vähintään 27 op/päättynyt lukukausi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilta edellytetään suoritettuja opintoja vähintään 15 op/päättynyt lukukausi. Suoritettujen opintojen on oltava haettavaan tutkintoon soveltuvia. Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun hakuaikana saapuneiden liitteiden perusteella.  Siirtohaun kutsu- ja valintavaiheessa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Hakuaika siirto-opiskelijaksi on toukokuussa ja marraskuussa. Laurean sisäiset siirtohaut ovat huhti- ja lokakuussa. Siirto-opiskelijaksi hakeva voi täyttää vain yhden siirtohakemuksen Laureaan. Hakeminen tapahtuu www.opintopolku.fi -sivuilta löytyvän siirtohakulomakkeen kautta. Syksyn 2021 siirtohaussa hakevien tulee toimittaa todistusliitteet (virallinen opiskelutodistus ja viimeisin virallinen opintosuoritusote) siirtohaun loppuun 15.11.2021 klo 15.00 mennessä. Hakija voi tarvittaessa toimittaa hakuaikana myös korkeakoulun selvityksen mahdollisista keskeneräisistä opinnoista. Siirtohaun liitteet toimitetaan sähköisesti liittämällä ne hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteiden toimittaminen sähköisesti ei onnistu, ne voi myös lähettää siirtohaun loppuun klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Puutteellisia hakemuksia ja myöhässä saapuneita todistusliitteitä ei käsitellä.

Soveltuvuushaastattelut ja opiskelijavalinta

Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan erikseen soveltuvuushaastatteluihin. Haastattelupäivät vaihtelevat hakukohteittain ja ne löytyvät hakuajan alkuun mennessä Opintopolusta.
Soveltuvuushaastattelussa voidaan arvioida myös hakijan kielitaitoa.

Mikäli siirtohakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, siirto-opiskelijaksi valitaan soveltuvuuden, opintopistekertymän ja opintomenestyksen perusteella. Lopullisessa valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka on osoitettu virallisella opintosuoritusotteella haastattelupäivänä.

Päätökset syksyn 2021 haun siirto-opiskelijavalinnoista tehdään 26.11.2021 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 31.12.2021 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta (tai kaksi viikkoa siitä, kun tulokset julkaistaan). Kun siirtohaussa valittu opiskelija ottaa opiskelupaikkansa vastaan, opiskelijan aikaisempi opinto-oikeus päättyy 31.12.2021. Opiskelija menettää ensikertalaisuusasemansa, kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan siirtohaussa.

Opintopäälliköt tai Ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaava kehittämispäällikkö päättävät siirtohakuun tulevat hakukohteet ja tekevät päätökset opiskelijavalinnoista. Päätöksestä tiedottaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse kaikkia hakeneita.

Opiskeluoikeuden siirto Laurean sisällä

Laurean opiskelijat hakevat siirtoa käyttäen toista hakuväylää ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti 15.-31.10. Ohjeet päivitetään opiskelijoiden intranetiin ennen hakuajan alkua. Laurean sisäisen siirron hakuaika päättyy viimeisenä päivänä klo 23:59.

Laurean tutkinto-opiskelija voi hakea siirtoa toiseen Laurean järjestämään saman tasoiseen koulutukseen tekemällä hakemuksen. Hakemuksen voi tehdä sekä saman tutkintonimikkeen, että vaihtuvan tutkintonimikkeen tilanteessa. Hakemuksen voi jättää jo sinä lukukautena, jonka loppuun mennessä siirtohaun kriteerit täyttyvät.

Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla suoritettuja opintoja vähintään 27 op per jokainen läsnäolokausi. Opiskelijan suorittamien opintojen on sovelluttava haettuun koulutukseen niin, että siitä valmistuminen on mahdollista opiskeluoikeusaikana.

Siirtopäätöksen tekee sen kampuksen opintopäällikkö, mihin haku kohdistuu. Hyväksytyn siirron jälkeen opiskelija aloittaa opiskelun uudessa koulutuksessa seuraavan lukukauden alusta.

Päätös perustuu seuraaviin asioihin:

  1. Tavoiteltavassa koulutuksessa oleva mahdollisuus ottaa uusia opiskelijoita.
  2. Haastattelussa selvitettävä siirtyvän opiskelijan siirron motiivi, perusteet siirrolle ja koulutuksessa vaadittava kielitaidon riittävyys.
  3. Aikaisemmat opinnot soveltuvat riittävässä määrin uuteen koulutukseen ja mahdollistavat sujuvan jatkon uudessa koulutuksessa.
  4. Jäljellä oleva opiskeluoikeusaika riittää uuden tutkinnon suorittamiseen

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa