Siirry sisältöön

ReKey - Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen

ReKey-hankkeessa kehitetään matkailu- ja ravitsemisalalle uudenlaista ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä.

  • Toteutusaika:1.1.2017 - 31.12.2019
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hankkeen toteuttavat 13 matkailu- ja ravitsemisalan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua Suomesta. Tavoitteena on osallistaa yhteiskehittämiseen 60 restonomikouluttajaa, 1000 restonomiopiskelijaa ja 100 yritystä.

Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen välistä sekä koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta
yhteistoimintamallin avulla. Kansallinen osaamisen vaihto, esimerkiksi yhteisen koulutustarjonnan tai opintopolkujen
muodossa parantaa yhteistoimintaa koulutuksen ja elinkeinon sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Tavoitteena on osallistavilla menetelmillä kehittää yhdenvertaisia mahdollisuuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten digitaalisten palvelujen hackathon sekä luoda jatkuvuutta living lab-toimintamallin avulla kansallisessa innovaatioekosysteemissä.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta eri ammattikorkeakoulujen tekemän kansainvälisestä tutkimuksesta ja yhteistyöstä.
Profiilin nostaminen on tarpeen, erityisesti tutkimus- ja kehittämistyön osalta. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaa tunnetaan elinkeinossa huonosti, esimerkiksi ylempien ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminta on EQF 7 -tasoa.

Projektin toteuttajaorganisaatiot ja kumppanit

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Yhteyshenkilö: