Siirry sisältöön

Yhteiskehittämisen koulutus onnistuu myös etänä

Kainuun soten hanketoimijat tutustuivat etäyhteyden kautta laurealaiseen yhteiskehittämisen Coco Cosmos -peliin.

​Palvelumuotoilija Antti Kytö ohjasi työpajaa Leppävaaran kampukselta käsin.

​Uutinen 21.3.2018

Coco Cosmos on Laureassa kehitetty pelimäinen yhteiskehittämisen työkalu. Työkalun keskeinen elementti on pelilauta, johon osallistujat kuvaavat visuaalisesti käsiteltävänä olevaa aihetta keskustelun yhteydessä. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan fasilitaattori, joka vie keskustelua ja työtä eteenpäin. Mutta miten pelaaminen onnistuu, kun fasilitaattori on 500 kilometrin päässä muista osallistujista?

DIGIOS on Kainuun ammattikorkeakoulun ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hanke, jossa kehitetään digitalisuuden ja teknologian osaamista sote-organisaatioissa. Osana hanketta Kainuun sotessa kehitetään pitkäaikaissairaiden sähköisiä palveluita ja mukaan on osallistettu viime syksystä lähtien ryhmä niin sanottuja kehittäjäasiakkaita.

Työkaluksi yhteiskehittämiseen asiakkaiden kanssa oli Kainuun sotessa löydetty Laureassa kehitetty yhteiskehittämisen peli Coco Cosmos.

- Päätimme kokeilla peliä meidän kehittämisyksikön projektipäälliköiden ja asiantuntijoiden kanssa ja testata, voisiko siitä olla hyötyä hankkeissa, kertoo suunnittelija Jukka Kinnunen.

Maaliskuussa Kainuun soten hanketoimijat osallistuivat Laurean toteuttamaan koulutukseen, jossa tutustuttiin Coco Cosmoksen käyttöön. Fasilitaattorina ja ohjaajana koulutuksessa toimi palvelumuotoilija Antti Kytö Laureasta.

Coco Cosmos -peli vaikutti Kinnusen mukaan hyödylliseltä työkalulta hankkeiden näkökulmasta:

- Moni totesi koulutuksen jälkeen, että Coco Cosmos olisi erittäin hyvä apu hankkeen alkuvaiheessa, Jukka Kinnunen kuvailee.
- Hankkeen alkuvaiheessa ei aina ole täysin selvää, mitkä ovat ne painopisteet, joihin kannattaa keskittyä. Coco Cosmos -peli auttoi hahmottamaan kokonaisuuden visuaalisesti ja sitä kautta huomiota vaativat asiat.

Palvelumuotoilija Antti Kytö on samaa mieltä:

- Coco Cosmos on hyvä yhteiskehittämisen työkalu erityisesti silloin, kun halutaan muodostaa yhteinen näkemys tietystä aiheesta. Pelilaudan avulla kokonaisuus on helppo visualisoida ja sitä kautta se auttaa keskustelussa.

Pitkän välimatkan vuoksi koulutus päätettiin järjestää etäyhteyden kautta ja Antti Kytö ohjasi koulutuksen Laurean Leppävaaran kampukselta käsin. Kajaanissa paikalla oli kymmenisen henkeä. Web-kamera kuvasi Kajaanissa Coco Cosmos -pelilautaa, jotta Kytö pystyi fasilitoimaan ryhmän työskentelyä.

- Käyttämämme yhteiskehittämisen työkalu soveltuu hyvin virtuaaliseen fasilitointiin. Kaikki sujui hyvin vaikka en nähnyt osallistujia ollenkaan enkä päässyt ”lukemaan” ihmisiä siten kuin fyysisesti paikalla ollessani. Sen vuoksi kannustin osallistujia olemaan hyvin aktiivisia epäselvissä tilanteissa. Osallistujien proaktiivisuus, hyvä tiimihenki, avoimuus ja kehityshalukkuus vaikuttivat hyvään lopputulemaan, Kytö kertoo.

- Haluamme Laureassa edelleen kehittää CoCo Cosmoksen virtuaalista fasilitointia. Siksi suosittelen ottamaan rohkeasti yhteyttä sekä lähtemään soveltamaan työkalua virtuaalisesti ja ennakkoluulottomasti, Kytö päättää.

Lisätietoja: