Siirry sisältöön

HKI SDNC18 -konferenssi: Ihmiskeskeinen suunnittelu kiinnostaa

Palvelumuotoilun kansainvälisen Service Design Network -verkoston konferenssi ”Evolving role of service design" järjestettiin huhtikuussa Helsingissä.

Kuvituskuva.

Palvelumuotoilu on yhä keskeisempi osaamisalue liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa. Käyttäjät haluavat entistä parempia palveluja: myös sellaisia, jotka täyttävät ihmisyyden laajempia tarpeita ja joiden kautta he kokevat voivansa osallistua merkitykselliseen tekemiseen. Hinta ei siis ole tulevaisuudessa palvelun ainoa hankintakriteeri, vaan asiakaskokemusta ja palvelun käyttäjän tavoitteita tukevien toimintamallien kehittämistä arvostetaan entistä enemmän.

Tapahtuman teemat seuraavat palveluliiketoiminnan ja julkisten palvelujen keskeisiä uusia osaamistarpeita. Organisaatioiden tulee taipua vuorovaikutteiseen tekemiseen asiakkaiden odotusten mukaisesti, tulevaisuuden nopeasti muuttuvat reunaehdot on osattava havaita ja hyödyntää ketterästi, palvelujen käyttäjien syvemmät ja inhimilliset tarpeet on pystyttävä huomioimaan.

Helsingissä 25.4. klo 9 - 17 järjestetty HKI SDNC18 -konferenssi ”Evolving role of service design” oli toinen Suomessa järjestettävä laajemman yleisön tilaisuus. Alun perin kansalliseksi ajateltu tapahtuma houkutteli myös muista maista tulevia osallistujia. Tapahtuma myytiin nopeasti loppuun. Järjestäjätiimissä oli mukana lukuisia laurealaisia opiskelijoita ja alumneja.

Suomen Service Design Network -jaos on osa kansainvälistä SDN-palvelumuotoiluverkostoa. Vuonna 2012 Laurea-vetoisesti perustetun maajaoksen tavoitteena on laajentaa palvelumuotoiluosaamista Suomessa. SDN-Suomen jaoksessa on lähes 800 jäsentä tai rekisteröitynyttä yhteisöseuraajaa.

Palvelumuotoilun ytimessä on asiakkaan ja palvelunkäyttäjän tarpeiden selvittäminen ja ennakointi. Muotoiluprosessissa hyödynnetään asiakaskeskeisiä ja osallistavia menetelmiä. Keskeisinä tavoitteina ovat käyttäjien tarpeita vastaavat palvelukokemukset, uudenlaiset innovatiiviset ratkaisut sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallinen kannattavuus. Palveluiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa sekä yksityisellä että julkisella puolella, joissa molemmissa palvelumuotoilulla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia.

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma

Tutustu Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit -tutkimusohjelmaan

Laurean palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminta tarjoaa alustan palveluinnovaatioiden tutkimukseen, suunnitteluun, testaukseen, arviointiin, mallinnukseen, toteutukseen ja jalkauttamiseen.

Lue lisää tutkimusohjelmasta