Kyliltä kasvukäytävälle

Kyliltä kasvukäytävälle – Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa selvitetään, miten haja-asutusalueilla voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja kuljetusten palveluita ihmisille, palveluille ja tavaroille. Hanke saa rahoitusta Uudenmaan liiton koordinoimasta Suomen kasvukäytävän ja valtion kasvusopimuksen AIKO-rahoituksesta.

  • Toteutusaika:7.9.2018 - 30.4.2019
  • Rahoittaja:1 Muu kotimainen rahoitus
  • Tutkimusalue:Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hanke toteutetaan muotoiluajattelun, palvelumuotoilun sekä ihmiskeskeisin tutkimus- ja kehittämismenetelmin kolmen eri pilotin kautta. Palveluita kehitetään ja kokeillaan pilottien kautta yhdessä pilottialueiden asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankeessa toteutettavat pilotit sijoittuvat kahdelle alueelle, joista toinen sijaitsee Kanta-Hämeessa Tammelassa ja toinen Uudellamaalla Espoossa.

Hankkeen tuloksena syntyy kolme käytännön kokeilua, niistä palvelumuotoilussa kerätty asiakasymmärrystieto sekä kooste pilottien tuloksista ja kokemuksista. Hankkeen tavoitellut hyödyt eri osapuolille voidaan kiteyttää seuraavasti:

1) Maaseutu- ja haja-asutusalueiden asukkaat saavat omia tarpeitaan vastaavia pienten volyymien älykkäitä liikkumisen ja palveluiden konsepteja
2) Yrittäjät ja alueen muut pilottialueiden toimijat saavat selvityksen pohjalta tietoa oman toimintansa kehittämiseen ja palveluiden suunnittelun tueksi
3) Pilottialueille syntyy aktiivinen ja toimiva alueen toimijoista koostuva verkosto palveluiden yhteiskehittämiselle 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2018 toteutetaan haastattelut, havainnointi ja ideointityöpajat pilottialueilla. Toisessa vaiheessa keväällä 2019 ideat jalostetaan toteuttamiskelpoisiksi kokeiluiksi, jotka toteutetaan yhdessä pilottialueiden kyläläisten kanssa. Hankkeen vaiheita ja etenemistä pääset seuraamaan #kyliltakasvukaytavalle Twitterissä.

 

 

Julkaisuja Hankkeesta

  • Älykästä liikkumista ihmistä kuuntelemalla Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeessa 

    Älykkään liikkumisen ja liikuttamisen haasteisiin pyritään kehittämään ratkaisuja syksyllä 2018 käynnistyneessä Laurean ja Hämeen ammattikorkeakoulujen Kyliltä kasvukäytävälle – Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla yhteishankkeessa. Hankkeen tarkoitus on selvittää, miten haja-asutusalueilla voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja liikuttamisen palveluita.

    Lue artikkeli

"