Siirry sisältöön

HAMK ja Laurea kehittävät ihmislähtöisiä palveluja haja-asutusalueilla

Kyliltä kasvukäytävälle - Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla -hanke on käynnistynyt.

​Hanketoimijat kokoontuivat Leppävaarassa lokakuun alussa. Kuvassa vasemmalta Vesa Salminen ja Pia Tamminen HAMKista sekä Saara Gröhn, Päivi Pöyry-Lassila sekä palvelumuotoilija Antti Kytö Laureasta.

‚ÄčLaurean ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteinen Kyliltä kasvukäytävälle - Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla -hanke käynnistyy syksyllä. Hanke on ensimmäisiä konkreettisia yhteistyöhankkeita Laurean ja HAMKin strategisessa yhteistyössä, joka solmittiin vuonna 2017.

Ammattikorkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on Suomen kasvukäytävän kehittäminen koulutuksen, tutkimuksen sekä innovaatio- ja kehittämistoiminnan kautta.

Huomio maaseutuympäristöön kasvukäytävän ympärillä

-    Kasvukäytävä tarkoittaa Helsingin ja Tampereen välistä yhteyttä. Kaupunkien osalta kehittämistoimia on tehty käytävällä paljon, mutta nyt haluamme kiinnittää huomiota maaseutuympäristöön ja haja-asutusalueille, kuvailee HAMKin Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön johtaja Vesa Salminen hankkeen lähtökohtia.

Syyskuun alussa käynnistyneen Kyliltä kasvukäytävälle - hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten haja-asutusalueilla voitaisiin kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä liikkumis- ja kuljetuspalveluja. Huhtikuun loppuun kestävässä hankkeessa pyritään kehittämään kolme pilottikonseptia.

-    HAMK tuo yhteishankkeeseen erityisesti tekniikan osaamisensa, kun taas Laurean erityisosaaminen liittyy palvelumuotoiluun, asiakasymmärrykseen sekä yhteiskehittämiseen yhdessä käyttäjien ja yritysten kanssa, kuvailee työnjakoa hankkeen tieteellisenä johtajana toimiva yliopettaja Päivi Pöyry-Lassila Laureasta.

Asukkaat mukaan kehittämään

Hankkeen tavoitteena on muun muassa tunnistaa keskeisiä ongelmakohtia ja mahdollisuuksia, mitä suuret muutosvoimat, kuten digitalisaatio ja kaupungistuminen aiheuttavat haja-asutusalueilla. Erityistä huomiota kiinnitetään palvelujen saatavuuteen myös maaseudulla.

-    Digitalisuus ja älykkäät palvelut tarjoavat paljon mahdollisuuksia haja-asutusalueella. Liikkuminen ja monet muut palvelut eivät tähän asti ole olleet kovin hyvin integroituja, kuvailee tutkimusyliopettaja Pia Tamminen HAMKista.

Erityisesti mukaan kehitystyöhön halutaan nyt ottaa mukaan alueen asukkaat:

-    Teknisistä lähtökohdista kehitettyjä palveluja on kyllä runsaasti olemassa, mutta nyt haluamme tuoda käyttäjät, haja-asutusalueiden asukkaat ja yritykset, mukaan yhteiskehittämään palveluja, jatkaa palvelumuotoilija Saara Gröhn Laureasta.

Hankkeen pilottikokeilut toteutetaan Uudellamaalla Espoossa ja Tammelassa Kanta-Hämeessä.

Rahoituksensa hanke saa Uudenmaan liiton koordinoimasta Suomen kasvukäytävän ja valtion kasvusopimuksen AIKO-rahoituksesta. Laurea toimii hankkeen koordinaattorina.

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma

Tutustu Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit -tutkimusohjelmaan

Laurean palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminta tarjoaa alustan palveluinnovaatioiden tutkimukseen, suunnitteluun, testaukseen, arviointiin, mallinnukseen, toteutukseen ja jalkauttamiseen.

Lue lisää tutkimusohjelmasta