Siirry sisältöön

Kyliltä kasvukäytävälle- hankkeen tuloksia esiteltiin päätösseminaarissa 29.4.

Laurean ja HAMKin yhteishanke Kyliltä kasvukäytävälle – Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla on päättynyt 30.4.2019.

Kyliltä kasvukäytävälle-hankkeen päätösseminaari, HAMK Design Factory 29.4.2019

Uutinen 3.5.2019

Hankkeen päätösseminaari pidettiin HAMK Design Factorylla 29. huhtikuuta. Hankkeessa on selvitetty, miten haja-asutusalueilla voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja kuljetusten palveluita ihmisille, palveluille ja tavaroille. Hankkeen aikana Pohjois-Espoossa ja Kanta-Hämeessä suoritettiin kaksi pilottikokeilua yhteistyössä alueiden asukkaiden, toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

Hankkeen selkärankana on toiminut palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen, joilla on pyritty varmistamaan alueen asukkaiden äänen kuuluminen. Molemmilla alueilla järjestettiin ryhmähaastatteluja, ideointityöpajat sekä määrittelytyöpajat, joissa alueen asukkaat ja toimijat olivat aktiivisesti mukana. Alueita yhdistää yhteisöllisyys ja halu edistää oman kylän palveluiden säilymistä.

Pohjois-Espoossa kokeiluna toimi Palvelupakki.fi-sivusto, joka keräsi yhteen pohjoisespoolaisia yrittäjiä, jotta heidän palvelunsa olisivat helpommin alueen asukkaiden löydettävissä. Kanta-Hämeen Tammelassa taas päädyttiin pilotoimaan naapuriapua NappiNaapuri-sivuston kautta. Palvelussa asukkaat voivat pyytää ja tarjota vastikkeettomasti apua omassa naapurustossa arjen pienissä askareissa. Lisäksi palvelussa on maksuton kanava Tammelan yrityksille ja yhdistyksille, jonka kautta he voivat tarjota omia palveluitaan kyläläisille ja kesäasukkaille. Molemmissa kokeiluissa keskiössä olivat alueiden asukkaiden omien voimavarojen hyödyntäminen ja omalla kylällä sijaitsevan kysynnän ja tarjonnan yhteen saattaminen.

Tammelassa NappiNaapurin käyttöön saatiin aktivoitua yli 70 käyttäjää, lähtötilanteen ollessa alle viisi käyttäjää. Tammelan kylät ry jatkaa kyläläisten aktivoimista palvelun käyttöönotossa ja hyödyntämisessä myös jatkossa. Tammelan kunta ja Tammelan kylät ry yhdessä rahoittavat alueen yrittäjille tarkoitetun kanavan NappiNaapurissa vuoden loppuun asti. Pohjois-Espoossa Palvelupakki-kokeilu sai hyvän vastaanoton ja etsinnässä on sopiva taho, joka olisi kiinnostunut ottamaan palvelun ylläpidon vastuulleen hankkeen päätyttyä.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään Laurean ja HAMKin tulevissa yhteishankkeissa. Lisätietoja hankkeesta ja sen tuloksista antavat projektipäällikkö Saara Gröhn ja yliopettaja Päivi Pöyry-Lassila.

Seminaarin antiin voi tutustua videotallenteen muodossa täältä.