Siirry sisältöön

City Drivers

Hankkeen tavoitteena on kansalaislähtöisen, kaupunkien ja yritysten tarpeisiin tehtävän tuote- ja palvelukehityksen osaamisen kehittäminen luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla ja oppilaitoksissa. Hankkeessa edistetään luovien alojen osaajien sekä keskinäistä että muiden alojen kanssa tapahtuvaa verkottumista ja yhteistyötä. Pyrkimyksenä on purkaa siiloja ja päästä sirpaleisesta toiminnasta monialaisuutta ja moniosaamista hyödyntävään yhteistoimintaan.

  • Toteutusaika:22.5.2017 - 30.9.2019
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeen tavoitteena on kansalaislähtöisen, kaupunkien ja yritysten tarpeisiin tehtävän tuote- ja palvelukehityksen osaamisen kehittäminen luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla ja oppilaitoksissa. Hankkeessa edistetään luovien alojen osaajien sekä keskinäistä että muiden alojen kanssa tapahtuvaa verkottumista ja yhteistyötä. Pyrkimyksenä on purkaa siiloja ja päästä sirpaleisesta toiminnasta monialaisuutta ja moniosaamista hyödyntävään yhteistoimintaan.

Hanke järjestää innovaatiokoulutusta ja Living Lab -ympäristöissä tapahtuvia yhteiskehittämisen sprinttejä, joissa ratkaistaan kaupunkien ja yritysten ongelmia. Innovaatiokoulutus sisältää workshoppeja liittyen innovaatio, media ja kulttuuri/taidelähtöisten menetelmiin sekä käsittelee julkisten hankintojen/kilpailutuksen eri muotoja, yritystoiminnan rahoitusta ja kasvuyrittäjyyttä. Koulutus koostuu teoreettisista ja hands-on harjoituksista sekä käytännön kehitysprojekteista jotka toteutetaan erilaissa Living Lab ympäristöissä. Hanke järjestää myös kolme korkean profiilin avointa, valtakunnallista seminaaria.

Hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan avoimia toimintakonsepteja, jotka yhdistävät perinteisiä innovaatiomenetelmiä, media- ja taide sekä kulttuurilähtöisiä menetelmiä. Kaupungit ja yritykset saavat uudenlaisia työkaluja ja osaajia kansalais- ja asiakaslähtöisen kehittämisen tueksi. Hankeen koulutustoiminnassa korostuu konseptien testaaminen oikeilla loppukäyttäjillä, mikä osaltaan edesauttaa luovan alan osaamiseen liittyvän markkinan syntymistä. Osana Living Lab toimintaa syntyy dokumentoituja tositarinoita siitä, miten luovat alat auttavat kehittämään toimivia kaupunkeja. Luovien alojen osaajat saavat portfolioonsa näyttöjä osaamisensa uudenlaisista sovellusalueista.

Hankkeen suomenkielinen loppujulkaisu:

CityDrivers - Teemme luovan osaamisen myynnistä ja ostamisesta helppoa

Santonen, Teemu; Harmoinen, Päivi; Laitinen, Jukka; Meristö, Tarja; Jokinen, Mika; Karimäki, Kirsi; Leino, Tomi; Sirkesalo, Sohvi; Ikkonen, Tiina; Lehtinen, Laura; Silvola, Katariina; Suikkanen-Malin, Tuija; Heinänen, Salla; Boman-Björkell, Asta; Holmas, Saara (2019)

Ornamo ry:n tekemä hankintaopas "Helpompi, luovempi hankinta" löytyy yhdistyksen sivuilta.

Yhteyshenkilö: