Siirry sisältöön

City Drivers

Hankkeen tavoitteena oli kansalaislähtöisen, kaupunkien ja yritysten tarpeisiin tehtävän tuote- ja palvelukehityksen osaamisen kehittäminen luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla ja oppilaitoksissa. Hankkeessa edistettiin luovien alojen osaajien sekä keskinäistä että muiden alojen kanssa tapahtuvaa verkottumista ja yhteistyötä. Pyrkimyksenä oli purkaa siiloja ja päästä sirpaleisesta toiminnasta monialaisuutta ja moniosaamista hyödyntävään yhteistoimintaan.

  • Toteutusaika:22.5.2017 - 30.9.2019
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeen tavoitteena oli kansalaislähtöisen, kaupunkien ja yritysten tarpeisiin tehtävän tuote- ja palvelukehityksen osaamisen kehittäminen luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla ja oppilaitoksissa. Hankkeessa edistettiin luovien alojen osaajien sekä keskinäistä että muiden alojen kanssa tapahtuvaa verkottumista ja yhteistyötä. Pyrkimyksenä oli purkaa siiloja ja päästä sirpaleisesta toiminnasta monialaisuutta ja moniosaamista hyödyntävään yhteistoimintaan.

Hanke järjesti innovaatiokoulutusta ja Living Lab -ympäristöissä tapahtuvia yhteiskehittämisen sprinttejä, joissa ratkaistiin kaupunkien ja yritysten ongelmia. Innovaatiokoulutus sisälsi workshoppeja liittyen innovaatio, media ja kulttuuri/taidelähtöisten menetelmiin sekä käsitteli julkisten hankintojen/kilpailutuksen eri muotoja, yritystoiminnan rahoitusta ja kasvuyrittäjyyttä. Koulutus koostui teoreettisista ja hands-on harjoituksista sekä käytännön kehitysprojekteista jotka toteutettiin erilaissa Living Lab ympäristöissä. Hanke järjesti myös kolme korkean profiilin avointa, valtakunnallista seminaaria.

Hankkeessa kehitettiin ja tuotteistettion avoimia toimintakonsepteja, jotka yhdistävät perinteisiä innovaatiomenetelmiä, media- ja taide sekä kulttuurilähtöisiä menetelmiä. Kaupungit ja yritykset saivat uudenlaisia työkaluja ja osaajia kansalais- ja asiakaslähtöisen kehittämisen tueksi. Hankeen koulutustoiminnassa korostui konseptien testaaminen oikeilla loppukäyttäjillä, mikä osaltaan edesauttaa luovan alan osaamiseen liittyvän markkinan syntymistä. Osana Living Lab toimintaa syntyi dokumentoituja tositarinoita siitä, miten luovat alat auttavat kehittämään toimivia kaupunkeja. Luovien alojen osaajat saivat portfolioonsa näyttöjä osaamisensa uudenlaisista sovellusalueista.

Hankkeen suomenkielinen loppujulkaisu:

CityDrivers - Teemme luovan osaamisen myynnistä ja ostamisesta helppoa

Santonen, Teemu; Harmoinen, Päivi; Laitinen, Jukka; Meristö, Tarja; Jokinen, Mika; Karimäki, Kirsi; Leino, Tomi; Sirkesalo, Sohvi; Ikkonen, Tiina; Lehtinen, Laura; Silvola, Katariina; Suikkanen-Malin, Tuija; Heinänen, Salla; Boman-Björkell, Asta; Holmas, Saara (2019)

Ornamo ry:n tekemä hankintaopas "Helpompi, luovempi hankinta" löytyy yhdistyksen sivuilta.

Yhteyshenkilö: