Siirry sisältöön

CityDrivers-Forumissa näkökulmia luovan osaamisen hyödyntämiseen

CityDrivers-hankkeen seminaari pidettiin Tikkurilassa.

Menno Liauw CityDrivers-Forumissa.

​Laurean koordinoimassa ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa CityDrivers-hankkeessa pyritään parantamaan luovan alan osaajien valmiuksia tarjota palvelumuotoiluun ja yhteiskehittämiseen perustuvia palveluja. Mukana hanketta toteuttamassa ovat Laurean lisäksi Tampereen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo.

Syksyllä 2017 hankkeessa käynnistyi sarja maksuttomia koulutuksia sekä työpajoja, jotka tarjoavat luovan alan osaajille uutta osaamista muun muassa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmistä. Ensimmäinen koulutus toteutettiin pääkaupunkiseudulla ja se päättyi alkuvuodesta. Seuraavaksi koulutukset jatkuvat Tampereella keväällä ja Kymenlaaksossa syksyllä 2018 sekä uudelleen pk-seudulla loppuvuodesta.

CityDrivers-hanke antaa myös koulutukseen osallistuville työkaluja uusien työllistymismahdollisuuksien tunnistamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Keskiössä on myös luovan alan osaajien keskinäisen sekä muiden alojen osaajien kanssa tapahtuvan verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen.

Kokemuksia Suomesta ja maailmalta

Hankkeessa järjestetään myös sarja CityDrivers-Forum -seminaareja, jotka kokoavat yhteen hankkeen osallistujat sekä kansainväliset ja kotimaiset asiantuntijat. Ensimmäinen seminaari pidettiin Laurean Tikkurilan kampuksella tiistaina 13. helmikuuta.

Seminaarissa kuultiin puhujina muun muassa alankomaalaisia Menno Liauw´ta ja Sabine E. Wildevuuria. Liauw on amsterdamilaisen Vandejong Creative Agencyn perustaja ja hän esitteli puheenvuorossaan kokemuksiaan luovien verkostojen syntymisestä käynnistämänsä Spring House -nimisen coworking-tilan kautta. Wildewuur puolestaan johtaa luovan osaamisen ja hyvinvointiteknologian yhdistävää Creative Care Labia Waag Society -instituutissa.

Teknologian näkökulmasta luovia ekosysteemejä tarkasteli myös skotlantilainen, Suomessa asuva Patrick Halford, joka johtaa drone-, robotiikka- ja AR/VR-kehitystä IBM:llä. Taiteen ja muotoilun kentän äänen keskusteluun puolestaan toivat kuvataiteilijam, taidepedagogi Tero Annanolli sekä Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Kuusi erilaista case-esimerkkiä

CityDrivers-koulutus on herättänyt laajaa kiinnostusta ja mukaan haki yhteensä 175 henkilöä. Puolen vuoden mittaiseen ja 25 lähipäivästä muodostuneeseen koulutuskokonaisuuteen valittiin hakijoiden joukosta 30 osallistujaa.

Osallistujien joukko oli monipuolinen. Mukana oli esimerkiksi muotoilijoita, graafisia suunnittelijoita, viestinnän ja markkinoinnin osaajia, taidekasvattajia, kulttuurituottajia ja kuvataiteilijoita.

Koulutettavien lisäksi hankkeeseen osallistuu myös yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään liiketoimintaansa yhdessä eri alojen luovien ammattilaisten kanssa. Mukana pääkaupunkiseudun koulutuksessa oli kuusi erilaista ja erikokoista organisaatiota monikansallisesta teollisuusyrityksestä Konecranesista kahden hengen startup-yritys HILDAan.

Tiistain seminaarissa päästiinkin myös tutustumaan CityDrivers-koulutettavien yrityksille tekemiin toimeksiantoihin. Kuudessa erilaisessa esimerkki-casessa koulutettavat olivat päässeet hyödyntämään sekä koulutuksissa oppimiaan palvelumuotoilun menetelmiä että omaa kokemustaan.
 
Lisätietoa CityDrivers-hankkeesta voi lukea hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.citydrivers-project.fi

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

Lisätietoja:

Tutkimusohjelma

Tutustu Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit -tutkimusohjelmaan

Laurean palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminta tarjoaa alustan palveluinnovaatioiden tutkimukseen, suunnitteluun, testaukseen, arviointiin, mallinnukseen, toteutukseen ja jalkauttamiseen.

Lue lisää tutkimusohjelmasta