Siirry sisältöön

CityDrivers-hanke: Luovuus kohtaa liiketoiminnan

Laurean koordinoimassa CityDrivers-hankkeessa pyritään parantamaan luovan alan osaajien valmiuksia tarjota palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen liittyviä palveluja.

Uutinen 7.9.2018

Mitä arvokasta annettavaa erilaisilla luovan alan osaajilla, kuten kuvataitelijoilla, graafisen suunnittelun tai mainonnan osaajilla, voisi olla yritysten liiketoiminnan kehittämiselle? Entä millaisia uudenlaisia työmahdollisuuksia luoville tekijöille voisi avautua uudenlaisesta yhteistyöstä yritysten kanssa?

Laurean koordinoimassa ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa CityDrivers-hankkeessa pyritään parantamaan luovan alan osaajien valmiuksia tarjota palvelumuotoiluun ja yhteiskehittämiseen perustuvia palveluja. Mukana hanketta toteuttamassa ovat Laurean lisäksi Tampereen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo.

Syksyllä 2017 hankkeessa käynnistyi sarja maksuttomia koulutuksia sekä työpajoja, jotka tarjoavat luovan alan osaajille uutta osaamista muun muassa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmistä. Ensimmäinen koulutus toteutettiin pääkaupunkiseudulla ja se päättyi alkuvuodesta. Seuraavaksi koulutukset jatkuvat Tampereella keväällä ja Kymenlaaksossa syksyllä 2018 sekä uudelleen pk-seudulla loppuvuodesta.

CityDrivers-hanke antaa myös koulutukseen osallistuville työkaluja uusien työllistymismahdollisuuksien tunnistamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Keskiössä on myös luovan alan osaajien keskinäisen sekä muiden alojen osaajien kanssa tapahtuvan verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen.

Monipuolinen osallistujajoukko

CityDrivers-koulutus on herättänyt laajaa kiinnostusta ja mukaan haki yhteensä 175 henkilöä. Puolen vuoden mittaiseen ja 25 lähipäivästä muodostuneeseen koulutuskokonaisuuteen valittiin hakijoiden joukosta 30 osallistujaa.

Osallistujien joukko oli monipuolinen. Mukana oli esimerkiksi muotoilijoita, graafisia suunnittelijoita, viestinnän ja markkinoinnin osaajia, taidekasvattajia, kulttuurituottajia ja kuvataiteilijoita.

Koulutettavien lisäksi hankkeeseen osallistuu myös yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään liiketoimintaansa yhdessä eri alojen luovien ammattilaisten kanssa. Mukana pääkaupunkiseudun koulutuksessa oli kuusi erilaista ja erikokoista organisaatiota monikansallisesta teollisuusyrityksestä Konecranesista kahden hengen startup-yritys HILDAan.

Yhdessä näiden yrityskumppaneiden kanssa CityDrivers-koulutukseen osallistuneet ratkoivat pieniessä tiimeissä yritysten kehittämistoimeksiantoja. Apuna tässä oli osallistujien monipuolinen osaaminen sekä CityDrivers-koulutuksissa opitut palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmät.

Asiakasymmärrys lähtökohtana

Konecranesin toimeksiannossa keskiössä oli uusi älykäs materiaalinhallintajärjestelmä Agilon. Koulutuksen osallistujien tavoitteena oli hankkia asiakasymmärrystä ja käyttäjäkokemusta, jota voitaisiin hyödyntää järjestelmän kehittämisessä lentokenttien matkatavaroiden käsittelyä ajatellen.

- Halusimme toimeksiannossamme löytää uusia käyttötapoja Agilon-tuotteelle ja vielä erityisesti niin, että se olisi jotain aivan uutta Konecranesin perinteiseen asiakaskuntaan eli teollisuuteen verrattuna, kertoo Konecranesin puolella ohjaajana toiminut Vesa Hämetvaara, joka johtaa Agilon-ratkaisun tuotekehitystä ja tuotehallintaa.

”Uudenlainen näkökulma on yksi tärkeimmistä asioista, mitä luovien alojen osaajilta voimme saada”

CityDrivers-koulutettavien tiimi lähtikin ennakkoluulottomasti testaamaan käyttäjäkokemusta ja kohderyhmäksi valikoituivat aktiiviset seniorit. Menetelmänä he käyttivät kokemusprototyyppiä, jossa he yhdessä kohderyhmään kuuluvien testihenkilöiden kanssa kävivät näytellyn skenaarion avulla läpi matkatavaroiden noutoprosessia.

- Tämä lähestymistapa oli mielestäni aivan erinomainen ja kohderyhmänä eläkeläiset olivat loistava ajatus, Hämetvaara kuvailee.
- Tämäkin toimeksianto osoitti, että uudenlainen näkökulma on yksi tärkeimmistä asioista, mitä luovien alojen osaajilta voimme saada. Insinööreinä olimme lähteneet selvittämään transaktioaikoja ja volyymejä. Ne ovat toki tärkeitä asioita ratkaistavaksi, mutta ensimmäisenä on kartoitettava asiakaslähtöistä kokemusta. 

Hämetvaaran mukaan asiakasymmärryksen laajentaminen on Konecranesille erityisen tärkeää juuri Agilon-tuotteen kohdalla. Johtavana nosturivalmistajana Konecranesilla on pitkä kokemus teollisuuden prosessien asiantuntijana. Sillä alalla asiakkaat sekä heidän tarpeensa ovat tuttuja, mutta Agilon-tuotteen myötä he haluavat päästä käsiksi aivan uudenlaisiin segmentteihin.

”Luovat osaajat ja suuret yritykset eivät puhu samaa kieltä”

- Luovien toimistojen markkina on kutistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Itse asiassa meillä alkaa olla kiire löytää kokonaan uusia tapoja työskennellä ja vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja. Yksi ratkaisu on se, että luovien toimijoiden on tehtävä entistä avoimemmin yhteistyötä erilaissa verkostoissa, sanoo amsterdamilaisen Vandejong Creative Agency -toimiston perustaja Menno Liauw.

Liauw vieraili Laureassa, CityDrivers-hankkeen seminaarissa, helmikuussa yhdessä toisen hollantilaisen Sabine E. Wildevuurin kanssa. Wildevuur johtaa luovan osaamisen ja hyvinvointiteknologian yhdistävää Creative Care Labia Waag Society -instituutissa.

- Mielestäni on erittäin tärkeää, että voimme tuoda luovilla aloilla käytettyjä työkaluja ja menetelmiä terveydenhuollon kaltaiselle alueelle, Wildevuur sanoo.

- Tällä hetkellä terveydenhuolto on alue, jossa tuntuu ympäri maailman tapahtuvan paljon muutoksia. Emme ehkä pysty esimerkiksi muotoilun kautta vaikuttamaan suuriin kokonaisuuksiin, mutta voimme pienillä jutuilla tehdä parempia palveluita ja tuotteita potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Avainasemassa luovan toimialan ja yritysten yhteen saattamisessa ovat Menno Liauw’n mukaan verkostot. Tällä hetkellä on hänen mukaansa vielä suuri ero siinä, miten isot yritykset ja luovat toimistot näkevät ja ajattelevat.

- Vastuu on meillä luovilla toimijoilla; meidän on opittava puhumaan samaa kieltä yritysten kanssa, osattava mitata työmme tuloksia ja myydä osaamista. Yksi keino tähän on olla avoimia ja ujuttautua mukaan mahdollisimman moniin erilaisiin verkostoihin, Liauw toteaa.

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

 

Lisätietoja: