Siirry sisältöön

USCO-hanke: Digitalisaatiosta kohti toimintakulttuurin muutosta

USCO-hanke on vienyt Kevaa kohti toimintakulttuuria, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua innovaatioprosessiin.

‚ÄčKalle Kannisto, Mari Saarela, Maija Lahdenniemi ja Mimmi Penttilä.

Uutinen 29.5.2018

1,2 miljoonan suomaisen eläkeasioista huolehtiva Keva on yksi kahdeksasta suomalaisesta organisaatiosta, jotka ovat osallistuneet Laurean ja Tampereen yliopiston toteuttamaan USCO-hankkeeseen. Vuoden 2018 loppuun asti jatkuvassa hankkeessa tavoitteena on vahvistaa organisaatioiden valmiuksia hyödyntää digitaalisia palveluja entistä paremman asiakaskokemuksen tuottamisessa. Julkaisu Digimuutos tehdään yhdessä sisältää tietoa USCO-hankkeesta lisää.

Myös Kevassa asiakkaiden digitalisaation myötä muuttuvat odotukset on huomattu ja tavoitteena on vastata niihin tarjoamalla entistä parempia, kattavampia ja monikanavaisempia digitaalisia palveluja. USCO-hanke linkittyy Kevassa myös vahvasti innovaatioprosessin ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

- Digitalisaatio on yhä vahvemmin läsnä kaikkien kevalaisten arjessa, kuvailee IT-päällikkö Kalle Kannisto, joka vastaa Kevassa digitaaliset palvelut -tiimistä.
- Samalla haluamme kehittää toimintakulttuuriamme niin, että innovointi ja toiminnan kehittäminen olisivat osa jokaisen työntekijän DNA:ta; jokaisella olisi mahdollisuus tuoda esiin uusia ideoitaan ja sitä kautta saisimme hyödynnettyä koko henkilöstön voimavarat.

Digitaaliset välineet apuna avoimen innovaatiokulttuurin kehittämisessä

Toimintakulttuurin muutokseen ja innovaatioprosessin kehittämiseen kuuluu yhtenä tekijänä avoimuuden edistäminen:

- Kehittäminen ei ole Kevassa tietyn yksikön tehtävä, vaan uuden luominen on kaikille näkyvää ja kaikki voivat siihen osallistua. USCO-hanke on osa tätä ajattelutavan muutosta ja tuonut sen eteenpäin viemiseen tukea ja työkaluja, asiakaskokemuspäällikkö Maija Lahdenniemi kuvailee.

USCO-hankkeessa on myös kokeiltu ja kehitetty digitaalisia sovelluksia yhteiskehittämisen ja keskustelun avuksi. Yksi tällaisista alustoista on Viima, joka on käytössä Kevassa.

- Avoin keskustelukulttuuri on Kevan innovaatioprosessissa tärkeä. Esimerkiksi Viima-sovellus on hyvä väline, jonka kautta kaikki kevalaiset voivat osallistua keskusteluun, pohdintaan ja ideointiin, ja sitä kautta koko talon osaaminen saadaan hyödynnettyä, IT-asiantuntija Mimmi Penttilä jatkaa.
- Haluamme tuoda asiakkaamme  vielä  nykyistä vahvemmin ja entistä aiemmassa vaiheessa mukaan palveluiden kehittämiseen.

Cambridgestä vauhtia innovaatioprosessiin

- Innovaatioprosessin kehittämisen ja avoimuuden kulttuurin edistämisessä USCO-hankkeella on ollut meille suuri merkitys. Myös palvelumuotoilu on tullut tätä kautta vahvasti Kevaan ja sen osaamista pyrimme edelleen vahvistamaan, listaa hankkeen antia Kevan innovaatioprosessia vetävä verkkopalveluasiantuntija Mari Saarela.

Näiden kehittämiskohteiden tiimoilta Kevassa on järjestetty paljon koulutuksia sekä erilaisia työpajoja. Huhtikuussa Mari Saarela ja Maija Lahdenniemi olivat myös mukana, kun USCO-hankkeessa järjestettiin avoimiin innovaatioihin ja innovaatioprosesseihin keskittynyt USCO Business Camp Cambridgessä Englannissa.

Leirillä osallistujat pääsivät kuulemaan Cambridgen yliopiston asiantuntijoita sekä työstämään innovaatioprosessejaan työpajoissa. Mukana oli 35 osallistujaa hankkeessa mukanaolevista organisaatioista eli Business Finlandista, Fenniasta, Keskolta, Kevasta, Verohallinnosta, Humap Consultationista, Isännöintiverkosta.

”Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö on USCO-hankkeen suola”

- Leiri oli hyvin intensiivinen työskentelyjakso ja meille erittäin hyvä ja tuottoisa kokemus, Saarela ja Lahdenniemi kuvailevat.
- Oli erityisen antoisaa päästä käymään vuoropuhelua muiden USCO-organisaatioiden kanssa. Vaikka kaikki ovat erilaisia, niin keskustelunaiheet ovat samoja; voimme jakaa kokemuksia ja oppia sitä kautta toisiltamme, he jatkavat.

USCO-hankkeen ohjausryhmässä Kevan edustajana mukana oleva IT-päällikkö Kalle Kannisto näkee juuri organisaatiorajat ylittävän yhteistyön yhdeksi hankkeen tärkeimmistä anneista:

- Se on minusta koko hankkeen suola, hän tiivistää.
- Toimialasta riippumatta jokaisella organisaatiolla on yhteinen tavoite: miten hyödyntää digitalisaatiota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. On äärimmäisen hedelmällistä päästä sparrailemaan ajatuksia muiden organisaatioiden edustajien kanssa ja sitä kautta nähdä asiat uudesta näkökulmasta.

Lisätietoja: