Siirry sisältöön

Avainkumppanuus Helsingin Seniorisäätiön kanssa

Helsingin Seniorisäätiö organisaationa

Seniorisäätiöllä on Helsingissä neljä vanhainkotia,  joissa on yhteensä yli 500 asukasta. Työntekijöitä Helsingin Seniorisäätiöllä on yli 450, joista suurin osa on hoitotyössä.

 

Yhteistyö Laurean kanssa

Laurean ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyössä keskeisenä teemana on varmistaa osaavan hoitohenkilökunnan saatavuus nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyötä on tehty myös TKI-hankkeessa.

Avainkumppanivideo

Helsingin Seniorisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Seniorisäätiöllä on Helsingissä neljä vanhainkotia,  joissa on yhteensä yli 500 asukasta. Asukkaiden keski-ikä on 85 vuotta ja heistä valtaosa on muistisairaita  tai toimintarajoitteisia vanhuksia, jotka eivät enää tule toimeen kotonaan.

Laurean ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyössä keskeisenä teemana on varmistaa osaavan hoitohenkilökunnan saatavuus nyt ja tulevaisuudessa.  Tarkoituksena on avainkumppanuuden myötä tehdä yhteistyötä opiskelijoiden harjoitteluiden tiimoilta, mutta myös lisätä hoitotyön ja erityisesti vanhuspalvelujen vetovoimaisuutta  opiskelijoiden keskuudessa.

"Hoitohenkilökunnasta uhkaa tulla todellinen pula tulevaisuudessa, kun suuret ikäluokat vanhenevat. Tämä haaste meidän on ratkaistava ja siinä oppilaitoksilla on  myös keskeinen rooli."

Helsingin Seniorisäätiön toiminnanjohtaja Taina Mäensivu

Lue lisää yhteistyöstä

Lisätietoja: