Siirry sisältöön

Avainkumppaniyhteistyö Helsingin Seniorisäätiön kanssa tähtää osaavan henkilöstön varmistamiseen

Uusi toimitusjohtaja Marika Metsähonkala aloitti lokakuun alussa uudessa tehtävässä.

Laurean ja Helsingin Seniorisäätiön avainkumppanuuden vuosisuunnitelmapalaverissa. Istumassa Helsingin Seniorisäätiön uusi toimitusjohtaja Marika Metsähonkala. Seisomassa vasemmalta Maarit Eriksson ja Piia Palviainen Seniorisäätiöltä sekä Irene Väkevä-Harjula Laureasta.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Helsingin Seniorisäätiö sr solmivat avainkumppanuussopimuksen alkuvuodesta 28.1.2021. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on varmistaa osaavan hoitohenkilökunnan saatavuus nyt ja tulevaisuudessa sekä lisätä hoitotyön ja erityisesti vanhuspalvelujen vetovoimaisuutta opiskelijoiden ja valmistuvien sairaanhoitajien ja sosionomien keskuudessa.

Avainkumppanuus tekee yhteistyöstä systemaattista, kun vuosisuunnitelmaa käydään yhdessä läpi kaksi kertaa vuodessa. Jokainen avainkumppani saa oman yhteyshenkilön, mikä helpottaa yhteydenottoja ja selkiinnyttää yhteistyötä.

Laurean avainkumppanuusyhteistyö on monipuolista; harjoitteluyhteistyötä, opinnäyteaiheita, opiskelijoiden kohtaamista rekrytointimielessä, projektiyhteistyötä ja ulkopuolisen rahoituksen hankkeita. Avainkumppanista tehdään myös oma video Laurean nettisivuille. Avainkumppanit pääsevät ääneen Laurean järjestämissä tapahtumissa.

Lisäksi Laurea tarjoaa kumppanille kohtuuhintaista lisäkoulutusta avoimen koulutustarjonnan kautta sekä esimerkiksi MAPA®  -koulutusta (Management of Actual or Potential Aggression) – haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

Lisätietoja: