Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoito-, sosiaali- ja opetusala
 • Hakuaika: Katso MAPA® keskuksen koulutuskalenterista
 • Ajoitus: Katso MAPA® keskuksen koulutuskalenterista
 • Laajuus: Vaihtelee koulutuksen mukaan 2-5 pv
 • Sijainti: Laurean kampuksilla tai tilaajan omissa tiloissa
 • Hinta: Koulutuksen laajuuden mukaan. Pyydä tarjous suomenmapakeskus@laurea.fi

MAPA -koulutusten tavoitteena on, että koko organisaation henkilökunta oppii tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja asteittain vähentämään aggressiota ja väkivaltaista käyttäytymistä.

Katso MAPA® keskuksen kalenterista koulutusten ajankohdat.

 

MAPA® Henkilökoulutukset

MAPA® Perusteet 2 pv:

Ennaltaehkäisevät ja vuorovaikutukselliset menetelmät MAPA® Osallistujan työkirjan mukaan ja fyysiset menetelmät: suojautuminen, irtautuminen, fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen sekä jälkipuinti. Koulutusta voidaan soveltaa laajasti eri aloilla, kuten varhaiskasvatus ja koulut sekä hoito- ja sosiaalialan palvelut.

MAPA® Vaativat asiakastilanteet 2 pv:

Kun asiakas on vaaraksi itselleen tai muille, voidaan tarvita turvallisia keinoja nopeaan lähestymiseen, maahan siirtymiseen, tilanteen hallintaan ja haittojen minimoimiseen. (Edellytyksenä suoritettu MAPA® Perusteet 2 pv koulutus)

MAPA® Kouluttajakoulutukset

MAPA® kouluttajana (CI, Certified Instructor) toimit omalla työpaikallasi kouluttaen muita sekä vuorovaikutuksellisiin että fyysisiin ohjaustilanteisiin. Sinulla on oikeus kouluttaa organisaatiosi henkilöstölle kouluttajakoulutuksesi vastaavaa tasoa (Perusteet tai Vaativat asiakastilanteet) peruskoulutuksia ja päivittää niitä.

Pääsyvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulu-, opisto- ‎tai toisen asteen tutkinto tai opetusalan tutkinto.

Lisäksi edellytämme, että organisaatiollasi on voimassa oleva käyttösopimus MAPA®-koulutuksista Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lue Suomen Mapa-keskuksen maavastaavan Anna Vaaaran artikkeli:

Pidä minut turvassa - kohtele minua kunnioittavasti

Opetuksen sisällöt

 • MAPA® Perusteet 

  Aggressiiviset tunteet ilmenevät usein sanallisena, mutta joskus myös uhkaavana käyttäytymisenä tai suoranaisena väkivaltana. Koulutuksessa ohjataan ehkäisemään tilanteiden kärjistyminen sanattoman ja sanallisen viestinnän avulla. Suurin osa hoitotyössä kohdattavasta haasteellisesta käytöksestä on sanallista. Siksi koulutuksessa on pääpaino sanallisessa viestinnässä, syiden ymmärtämisessä, empaattisessa kohtaamisessa, taitavassa rajojen asettamisessa ja tilanteen jälkipurussa. Koulutus perustuu MAPA® Osallistujan työkirjaan, joka on tehty Yhdysvalloissa pitkään kehitetyn ”Non-violent Interaction” ohjelman perusteella.

  Enenevässä määrin myös lasten käytös aiheuttaa tarpeen puuttua tilanteeseen fyysisesti. MAPA® koulutuksessa opetellaan suojautumista, irtautumista ja fyysistä ohjaamista. Jos asiakas aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille, häntä joudutaan ohjaamaan tai rajoittamaan fyysisesti sekä istuen että siirtymissä.

 • MAPA® Vaativat asiakastilanteet 

  Väkivaltaa esiintyy erityisesti asiakkaiden päihtymys- ja päihdevieroitustiloissa, impulsiivisissa persoonallisuushäiriöissä ja joissakin psykoottisissa tiloissa ja psyko-orgaanisissa häiriöissä. Joskus myös lasten ja nuorten käytös voi olla itsetuhoista tai toisia vahingoittavaa, jolloin käytökseen on pakko puuttua.

  MAPA® Vaativat tilanteet koulutuksessa harjoitellaan asiakkaan lähestymistä ja fyysistä rajoittamista eriasteisissa riskitilanteissa.

  Fyysinen ohjaaminen on vasta viimeinen vaihtoehto, kun verbaalinen ohjaus ei riitä ja asiakaan käytös aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin joko itselleen tai muille. Fyysinen kiinnipitäminen on potilaan itsemääräämisoikeutta rajoittava, kuitenkin häntä kunnioittava hoitotoimenpide, jonka tavoitteena on ennakoida ja katkaista uhkaava väkivaltatilanne, auttaa potilasta rauhoittumaan, toimimaan yhteistyössä ja lopulta itse kontrolloimaan käytöstään. Koulutuksessa harjoitellaan myös jälkipurkua ja tutustutaan turvallisuussuunnitelman tekemiseen. Jälkipurussa mietitään, kuinka asiakkaan omia selviytymiskeinoja ja itsesäätelykykyä vahvistetaan.

  MAPA® Perusteet 2 pv käyneet voivat osallistua tähän koulutukseen.

 • MAPA® Perusteet kouluttajakoulutus 5pv 

  Kouluttajakoulutuksessa opit koulutuksen viemisestä tehokkaasti työpaikallesi. Opit sekä teoreettisen tiedon että taitojen opettamisen mallin. Koulutus perustuu konstruktivistiseen ajatteluun, jossa kouluttaja ohjataan aktivoimaan koulutusryhmän keskustelua ja osallistumista.

  MAPA® Perusteet tason kouluttajakoulutus on sopiva ja riittävä esimerkiksi moniin terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja opetuksen toimipisteisiin, joissa kohdataan pääasiassa sanallista aggressiota ja joudutaan joskus hillitsemään esimerkiksi itseen tai toiseen kohdistuvaa fyysisesti haitallista käytöstä.

 • MAPA® Vaativat asiakastilanteet kouluttajakoulutus 5 pv 

  Aggression hallintaa tarvitaan niissä toimipisteissä, joissa kohdataan vakavampaa fyysistä uhkaa. Fyysisen väliintulon käytön tulee olla ohjeistettua ja läpinäkyvää ja henkilöstö tulee kouluttaa asianmukaiseen voimankäyttöön rajoitustilanteissa.  

  Organisaatiolla tulee olla selkeät käytännöt ja menettelytavat, jotka sisältävät tietojen tallentamisen ja raportoimisen tilanteissa, joissa kiinnipitoa on käytetty. Väkivaltatilanteita tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon myös henkilöstön koulutus ja henkilöstömitoitus sekä tila- ja turvallisuussuunnitelmat.

  MAPA® kouluttajan tulee hyväksyttää koulutuksessa saadut opit oman organisaationsa johdossa. Kouluttaja osallistuu omalla tietämyksellään oman organisaationsa menettelyohjeiden laadintaan ja yhtenäisten käytänteiden kehittämiseen uhka- ja väkivaltatilanteissa.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia