Siirry sisältöön

Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä

Hankkeen tavoitteena oli hoivakotien ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Hanke jakautui kahdeksaan työpakettiin, joiden aikana hankkeessa toteutettiin muun muassa monipuolisia luovia työpajoja hoivakotien asukkaille ja työntekijöille, sparrattiin luovan alan toimijoita oman liiketoimintasuunnitelmansa osalta sekä tuotettiin LuovaHoiva-yhteistoimintamalli luovien alojen ja hoivakotien välisen yhteistyön rakentamiseksi. Hankkeen toimintaa ja tuloksia käsitellään hankkeen aikana toteutetussa podcast-sarjassa sekä lukuisissa eri julkaisuissa. Hanketta rahoitti Uudenmaan liitti ja hanke toteutettiin 3AMK-yhteistyönä Laurea ammattikorkeakoulun, Mertropolia ammattikorkeakoulun sekä Haaga Helia ammattikorkeakoulun välillä. Työelämän yhteistyökumppanina toimivat Helsingin Seniorisäätiön hoivakodit (4kpl).

 • Toteutusaika:1.5.2021 - 31.3.2023
 • Rahoittaja:Ukke- / Akke-rahoitus
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
 • Projektipäällikkö:Sanna Soini

 

”Toivoisin, että hoitajille ja johdolle tulisi ymmärrys siitä, että luova toiminta, taide ja kulttuuri monessa muodossaan kuuluu osana asukkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Toivoisin, että "lupa tehdä luovasti" muuttuisi asenteeksi myös hoitotyössä.”

 

VANHUSTYÖN LUOVEMMAT KASVOT   - ELOSSA! -HANKKEEN PÄÄTÖSTAPAHTUMA 23.3.2023

Päätöstapahtuman koostekuva

 

Elossa! -hankkeen päätöstapahtuman tallenne katsottavissa nyt!

Elossa! -hankkeen päätöstapahtuma järjestettiin 23.3.2023 Wanhassa Bäckbyssä Vantaalla. Tallenteesta pääset katsomaan koko päivän ohjelman.

Päätöstapahtuman diaesitys löytyy TÄÄLTÄ.

HANKKEEN TULOKSET


Elossa-hankkeen tuloksia

 

Helsingin Se­nio­ri­sää­tiön asukkaiden kokemuksia ja ajatuksia luovuudesta

Elossa! -hankkeen luovat lehtorit Satu, Jori ja Laura järjestivät keväällä 2023 Helsingin seniorisäätiön hoivakotien asukkaille luovia työpajoja joissa pohdittiin luovuutta.

 

Luovien toimijoiden (Lilli & Tiina) luova työpaja Helsingin Seniorisäätiöllä

Elossa! -hankkeen aikana hankkeen Luovat toimijat toteuttivat erilaisia luovia työpajoja Helsingin Seniorisäätiön hoivakodeissa.

Tässä videossa Lilli Kinnunen ja Tiina Sara-aho ovat toteuttamassa omaa työpajaansa hoivakodissa.

 

VANHUSTYÖN LUOVEMMAT KASVOT - OPAS LUOVIEN TOIMIJOIDEN JA HOIVAKOTIEN YHTEISTYÖHÖN

Luova Hoiva -oppaan kansikuva

Hankkeessa kehitettiin ja validoitiin hoivakotien ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuva LuovaHoiva-yhteistoimintamalli, joka esitellään tässä oppaassa. LuovaHoiva-yhteistoimintamallin kantavana ajatuksena on toimialarajoja ylittävän yhteistyön kehittäminen ja oppaasta löytyy useita yhteistyöhön ja sen syventämiseen liittyviä käytännön vinkkejä.

Lataa maksuton opas tästä.

 

VANHUSTYÖN LUOVEMMAT KASVOT -PODCASTSARJA

Elossa! Vanhustyön luovemmat kasvot -podcastsarjassa keskustellaan laajasti hoivakotien ja luovien alojen yhteistyön mahdollisuuksista.

Sarjan jaksot:

 1. Luova mindset ikäihmisten hoidossa – tulevaisuuden kuvien hahmottelua
 2. Arjen draamaa
 3. Tutkitulla tiedolla tukea luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyöhön
 4. Kohti luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyömallia 
 5. Tarinamummon matkassa
 6. Seniorisäätiön hoitajien kokemuksia luovista menetelmistä
 7. Ovatko digitaaliset kulttuuripalvelut hoivakotien tulevaisuutta?
 8. Elossa is alive! – revisiting the project
 9. Tutkitulla tiedolla tukea luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyöhön

Jaksot ovat kuunneltavissa sekä Spotifyssa että SoundCloudissa.

Luovat työpajat

JULKAISUT

Bethell, S. & Honkonen, A. 2021. Taidetta ja kulttuuria hoivakoteihin - eloa ikääntyneiden arkeen!

Kukkonen, S. & Nikina-Ruohonen, A. & Rosenström, M. & Soini, S. 2021. Elossa! -hankkeella luovia elämyksiä ikääntyneiden arkeen

Soini, S. 2021. Projektipäällikön saappaissa osa 1: Unelmien projektitiimi

Soini, S. 2022. Projektipäällikön saappaissa osa 2: Kokouskäytänteiden kultaiset säännöt ja kokousetiketti

Kukkonen, S. & Nikina-Ruohonen, A. & Rosenström, M. & Soini, S. 2022. Draamasta iloa hoivakotien arkeen

Bethell, S. 2022. Omannäköistä taidetta hoivakodissa

Linnamäki, J. & Anttonen, M. & Hagman, T. 2022. Rakkaus ei katoa

Bethell, S. & Soini, S. 2022. Merkityksellinen arki hoivakodissa

Humala, I. & Ruohonen, A. 2022. Rakkautta ja lämpöä, taidetta ja kulttuuria. ProTerveys 2/2022 

Soini, S. & Ruohonen, A. & Eerola, A-R. 2022. Alive! –the project brings creativity to nursing homes

Asikainen, M. 2022. ELOSSA! -hankkeen luova työ tuo eloa ja iloa hoivakotien arkeen

Humala, I. & Saaranen, P. & Ruohonen, A. 2022. Tutkitulla tiedolla suuntaa luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyöhön

Humala, I. & Ruohonen, A. 2022. Luova yhdessä tekeminen tuo elävää lisäarvoa ikäihmisten hoivaan

Ruohonen, A. & Humala, I. 2022. Kohti luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyömallia

Humala, I. & Ruohonen, A. 2022. Tutkitulla tiedolla tukea luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyöhön

Asikainen, M. & Saloranta, P. 2022. Yhteiskehittämisestä apua luovien alojen ahdinkoon

Bethell, S. 2022. Tarinamummo

Soini, S. & Bethell, S. & Honkonen, A. 2022. Unelmien hoivakotia rakentamassa – miten luoda muistisairaalle toimiva koti

Linnamäki, J. 2022. Draamayrittäjän haasteita hoivakotiympäristössä

Eerola, A-R. & Rosenström, M. 2022. Luovat menetelmät hoivakodin arjessa - Seniorisäätiön hoitajien kokemuksia

Humala, I. & Ruohonen, A. 2023. Luova toiminta voimaannuttaa sekä hoivakotien asukkaita että työntekijöitä

Soini, S. & Honkonen, A. & Ruohonen, A. & Saloranta, P. & Eerola, A-R. 2023. “Hanke on enemmän kuin tekijöidensä summa” - kokemuksia Elossa! -hankkeen 3AMK yhteistyöstä

Eerola, A-R. & Juvonen, L. 2023. Luovuus Helsingin Seniorisäätiön asukkaiden arjessa - asukkaiden näkemyksiä

Honkonen, A. 2023. Elossa! -hanke päättyi - luova toiminta jatkuu

 

HANKKEEN ORGANISAATIOKAAVIO

Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Haaga-Helian ja Metropolian ammattikorkeakoulut. Työelämäyhteistyökumppanina oli Helsingin Seniorisäätiö. Mukana hankkeessa oli yhteensä yhdeksän luovan alan toimijaa.

Elossa!-hankkeen organisaatiokaavio

 

HANKKEEN AIKAJANA JA TYÖPAKETIT

Elossa-hankkeen aikajana 1.5.21-30.3.23

 

 

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on vastata ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusalueesta