Siirry sisältöön

Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä

Hanke turvaa yhteiskunnan koronakriisistä palautumista sekä luovan alan yrittäjien että ikäihmisten hoivakotien hoitohenkilökunnan ja asukkaiden jaksamista sekä vahvistaa osallisuuden, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tavoitteena on hoivakodin ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Hankkeen tuloksena syntyy keskinäistä yhteistä ymmärrystä, joka tuottaa uudenlaista osaamista luovien toimijoiden, hoivakotien ja ammattikorkeakoulujen välille.

  • Toteutusaika:1.5.2021 - 31.3.2023
  • Rahoittaja:Ukke- / Akke-rahoitus
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeen tavoitteena on hoivakodin ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan
toimintamallin kehittäminen ja validointi. Hanke jakautuu kahdeksaan (8) työpakettiin, joiden aikana hankkeessa toteutetaan mm. monipuolisia luovan alan työpajoja hoivakotien asukkaille ja työntekijöille, sparrataan luovan alan toimijoita oman liiketoimintasuunnitelmansa osalta sekä mallinnetaan yhteiskehittämisen myötä käytännön kokeilujen kautta testattu Elossa-toimintamalli, joka tuottaa uutta liiketoimintaa, liiketoimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia hoivakotien ja luovien alojen toimijoiden välille. Hankkeen toimintaa ja tuloksia käsitellään hankkeen aikana toteutettavassa podcast-sarjassa.

Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Laurean lisäksi Haaga-Helian ja Metropolian ammattikorkeakoulut. Työelämäyhteistyökumppanina on Helsingin Seniorisäätiö.

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on vastata ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusalueesta