Siirry sisältöön

Virtuaaliteknologioista vauhtia pk-yritysten vientiin: koronasta kohti vihreää kasvua

Laurean koordinoima VIVA-hanke hyödyntää moderneja teknologioita viennin kehittämisessä.

Pk-vientiyritykset, kansainvälisen kaupan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijat sekä liiketalouden opiskelijat yhteiskehittävät virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) ympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulussa elokuun alussa käynnistyneessä hankkeessa.

Mukaan hankkeeseen 40 pk-yritystä

VIVA – Virtuaaliteknologioista vauhtia pk-yritysten vientiin -hanke on Uudenmaan liiton rahoittama. Hankkeeseen pääsee mukaan neljäkymmentä pk-yritystä. Virtuaaliympäristöjen kehittäminen ei vaadi yrityksiltä koodausosaamista. Kumppanina toimii 3DBear Oy.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on hyödyntää modernien teknologioiden ja XR-osaamisen tuomia mahdollisuuksia viennin ja kansainvälisen kaupan osaamisen kehittämisessä ja muutostarpeiden ennakoinnissa. Tavoitteena on taklata pk-vientiyritysten kriittiset osaamisvajeet, ennakoida tulevia osaamistarpeita, tehdä yrityksistä tulevaisuudenkestäviä sekä varmistaa niiden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla.

Pk-yrityksiä sparrataan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla osaamista lisäämällä ja uudistamalla. Samalla edistetään valmiuksia hallita vientikaupan riskejä ja rahoitusvaihtoehtoja.

Osaajapula vaivaa pk-vientiyrityksiä - vastuullisuus vientivalttina?

Kauppalehdessä (13.10.2021) Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja ja kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Lenita Toivakka kannusti yrityksiä lähtemään aktiivisesti vientiin nyt, kun “koronan jälkeen maailmalla on paljon kysyntää suomalaisyritysten tuotteille ja palveluille” ja kehotti tekemään vastuullisuudesta pk-yritysten kilpailukykytekijän ja vientivaltin. 

Kauppakamarin lokakuussa julkaiseman vientijohtajakyselyn mukaan osaajien saatavuus on yksi merkittävä vientiyritysten haaste. Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista koki osaajien saatavuudessa olevan ongelmia.  VIVA-hankkeella pystytään tarttumaan erilaisiin osaamisvajeisiin.

- Kansainvälistä kauppaa täytyy opetella ja päätöksiä tehdä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Vain jatkuvasti uutta oppimalla pääsee eteenpäin. Osallistumalla valmennukseen yritykset voivat simuloida riskienhallintaa sekä toimitusketju- ja logistiikkaprosesseja, korostaa Pekka Heino, kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen osaston ja VIVA-hankkeen Senior Advisor.

- Kauppaneuvottelutaitojen harjoittelu ja kehittäminen virtuaalitodellisuudessa vapauttaa tulevaisuudessa aikaa ja resursseja liikematkustamisen vähentyessä. Uuden oppiminen onnistuu parhaiten ja kustannustehokkaasti harjoittelemalla

Virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta hyödyntävät ympäristöt tarjoavat uuden tavan esitellä tuotteita ja palveluita.

- Simulaation avulla VR- ja AR- ympäristöissä voi oppia aidonkaltaisissa tilanteissa uudella tavalla. On mahdollista kokea kansainväliseen kauppaan liittyviä tilanteita, joita ei muuten pääsisi etukäteen harjoittelemaan, toteaa puolestaan 3DBearin toimitusjohtaja Jussi Kajala.

Lisätietoja: