Siirry sisältöön

Mentorointi mahdollistaa opiskelijoille keskusteluyhteyden työelämäkumppani Go Strongiin

Sosionomiopiskelijat saavat mentorointiohjelman avulla perehdytystä moderniin ja dialogiseen tapaan tehdä lastensuojelua.

Kuvituskuva

Laurean avainkumppani Go Strongin uuden mentorointiohjelman tavoitteena on tukea lastensuojelualalle tähtääviä sosionomiopiskelijoita tarjoamalla heille mahdollisuuden ammatilliseen keskusteluun mentoriryhmässä sekä oman mentorityöparin kanssa.

Jo ensimmäisellä tapaamiskerralla opiskelijat valitsevat itselleen sopivan mentorointiparin sovellusalueen (avo-/sijaishuolto) ja oman mielenkiinnon mukaan. Mentorointiparit työskentelevät yhdessä 1-2 tuntia kuukaudessa, jonka lisäksi he tapaavat myös isommissa ryhmissä. 

Vähintään 6 kuukauden mittainen tavoitteellinen ja vuorovaikutuksellinen mentorointiohjelma tähtää joka suuntaiseen oppimiseen ja kehittymiseen sekä tukee ammatillista kasvua ja urasuunnittelua. Go Strong pääsee puolestaan näkemään ja kuulemaan, mistä tulevien sosionomien taidot, tieto ja ajatukset koostuvat ja mitä he kaipaavat. 

- Ammatillisen identiteetin ja työmotivaation vahvistaminen sosiaalialalla ovat tärkeitä tavoitteita ohjelmassa. Vastavuoroinen oppiminen ja avoin dialogi kehittää koko organisaatiota. Ensimmäiset kokemukset mentorointiohjelmasta ovat todella myönteisiä, iloitsee Go Strongin johtava psykologi Veli-Matti Karhu

Mentorointiohjelmaan osallistuneet opiskelijat kokivat mentoroinnin sisällöllisen merkityksen tärkeäksi ja mentoroinnin nähtiin tukevan hyvin opintoja kokonaisuutena.  Tämän lisäksi tiedon lisääntyminen lastensuojelusta ja siihen liittyvistä teemoista koettiin merkitykselliseksi.  Myös ammatti-identiteetin, lastensuojeluun liittyvien mielikuvien ja asiakastyössä tapahtuvan vuorovaikutuksen merkityksen koettiin vahvistuneen mentoroinnin avulla. 

Lisätietoja: