Siirry sisältöön

Tutka viitoittaa pk-yrityksen tietä tulevaisuuteen

Yritysten tulevaisuuden menestykseen tähtäävä Tutka-hanke lähtee liikkeelle täydellä teholla vuoden vaihteessa.

Tavoitteena Tutka-hankkeessa on tukea eri tavoin pieniä ja keskisuuria yrityksiä kohtaamaan liiketoiminnan kehittämisen haasteita. Samalla rakennetaan Uudenmaan laajuista mallia ammattikorkeakoulun, kehittämisyhtiöiden ja kuntien yhteistoiminnan resurssitehokkaaseen toteuttamiseen.

Kehitystyössä on koordinaattorina toimivan Laurea-ammattikorkeakoulun lisäksi mukana kolme kehittämisyhtiötä, Keski-Uudenmaan kehittämisyhtiö Oy, Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uusimaalta sekä Postintra Oy Itä-Uusimaalta. Maanantaina 17.12. ensimmäistä kertaa kokoontuneessa ohjausryhmässä ovat mukana myös Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan Yrittäjien sekä Keravan ja Lohjan kaupunkien edustajat. Hanketta rahoittaa Euroopan Aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto.

Päätavoitteena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä

Valmennuksen ja muiden toimenpiteiden avulla tunnistetaan yrityskohtaisia kasvun mahdollisuuksia ja luodaan uutta liiketoimintaa.

Yhteistyössä ammattikorkeakoulun, kehittämisyhtiöiden ja yritysten kanssa luodaan alueellinen verkottunut toimintamalli, jonka avulla pk-yritysten kasvumahdollisuudet voidaan tunnistaa ja hyödyntää kehittämällä konkreettisia, yrityskohtaisia ratkaisuja palvelumuotoilun ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien avulla, digitaalisuutta hyödyntäen.

Laurea-ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen tutkitun tiedon ja toteuttaa valmennuspäivät yrityksille. Kehittämisyhtiöt puolestaan kartoittavat yritysten valmennustarpeet ja toimivat yritysten tukena ja sparraajina. Yhteisen toimintamallin rakentaminen ammattikorkeakoulun ja kehittämisyhtiöiden kesken toteutetaan siten, että myös opiskelijat osallistetaan työhön. Hankkeessa opiskelijat ovat kehitysyhtiöiden lisäresurssina yrityskohtaisten kehittämisprojektien toteutuksessa.