Siirry sisältöön

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinto Laureaan

Suomen Palopäällystöliitto palkitsi Laurean arjen turvallisuustyötä käsittelevän julkaisusarjan.

​Suomen Palopäällystöliitto on valinnut Laurea-ammattikorkeakoulun arjen turvallisuustyötä tukemaan toteutetun julkaisusarja yhdeksi Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnon saajaksi. Palkinto luovutettiin tiistaina 17.4. valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa.

Laurea-ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen, oppilaitosten sekä korkeakoulujen turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan teemassa toteutettu sähköinen turvallisuusopassarja on syntynyt arjen turvallisuustyön koetuista haasteista ja tutkituista tarpeista. Oppaiden kautta voidaan myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kannustaa ja vaikuttaa suomalaisen varhaiskasvatuksen, oppilaitosten ja korkeakoulujen arjen turvallisuusjohtamisen kehittämiseen jakamalla parhaita käytäntöjä.

Julkaisusarjassa on vuodesta 2016 lähtien ilmestynyt yhdeksän julkaisua, joista kaksi on ollut englanninkielistä. Turvallisuusopassarjan julkaisut ovat toimittaneet ja suurimmaksi osaksi kirjoittaneet Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtaja Tiina Ranta ja lehtori Soili Martikainen. Lisäksi julkaisuissa on ollut mukana muita kirjoittajia. Julkaisuihin voi tutustua Theseus-tietokannassa.

Samassa yhteydessä myönnettiin opetusalan turvallisuuspalkinto toisen asteen ammatillisten oppilaitosten TURVIS-verkostolle. Laurean lisäksi tunnuspalkinto myönnettiin lehtori Minna Mari Virtaselle Sataedusta sekä Vantaan kaupungin turvallisuusasiantuntija Timo Varpulalle.

Turvallisuuspalkinto ja tunnustuspalkinnot ovat valtakunnallisia ja ne jaetaan neljännentoista kerran. Turvallisuuspalkinnon taustalla ovat Opetushallitus, Aluehallintovirastot, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen rehtorit ry, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Kuntaliitto, Suomen Palo-päällystöliitto ja SPEK-ryhmä.

Turvallisuus

Turvallisuus Laureassa

Laureassa turvallisuustyötä tehdään ennakoiden ja hyvässä yhteistyössä kaikkien korkeakouluyhteisömme jäsenten kanssa. Laureassa koko yhteisö osallistuu aktiivisesti turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Lue lisää Laurean turvallisuustyöstä