Siirry sisältöön

Talent Vantaa -hankkeen katsaus kuluneeseen syksyyn

Talent Vantaa -toiminnalla Vantaan kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu tukevat työnantajia rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia.

Kuvituskuva

Talent Vantaa -toiminnalla Vantaan kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu tukevat työnantajia rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia sekä kehittämään valmiuksia ja käytäntöjä, jotka auttavat entistä paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään myös muualla kuin Suomessa hankittua osaamista. Toiminnalla tuetaan myös kansainvälisten osaajien houkuttelua, asettautumista ja työllistymistä Vantaalle. Talent Vantaa -hanke (1.5.2022-30.4.2023) on osa Talent Boost-toimintaohjelmaa ja rahoittajana on Työ- ja elinkeinoministeriö.

Talent Vantaa -hanke on lähtenyt syksyn aikana vilkkaasti käyntiin. Laurean vastuulla hankkeessa on ollut yrityksille tarjottava monikulttuurisen työyhteisön johtamisen valmennus sekä luoviin menetelmiin pohjautuva valmennus kansainvälisille osaajille.

Monikulttuurisuusvalmennusta organisaatioiden esihenkilöille

Valmennuksen tavoitteena on antaa esihenkilöille tietoa ja työvälineitä sekä vertaistukea monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen. Valmennus on koostunut kolmesta yhteisestä tapaamisesta syksyn 2022 aikana ja siellä teemoina ovat olleet mm. työyhteisön valmisteleminen kansainvälistymiseen, monikulttuurisen työyhteisön johtaminen, luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden rakentaminen työyhteisössä sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen monikulttuurisen tiimin rakentaminen.

Valmennusten ja niistä saatujen palautteiden pohjalta toteutetaan vielä pienryhmävalmennuksia. Näissä verkostoitumis- ja keskustelufoorumeina toimivissa tapaamisissa keskustellaan mm. kulttuurieroista, ristiriitojen ratkomisesta sekä perehdytyksestä. Pienryhmävalmennuksia järjestetään 15.12.22-16.3.23 välisenä aikana yhteensä kuusi kertaa.

Luovat menetelmät kansainvälisen osaajan työllistymisen tukena

Boost your professional skills and competences! on kansainvälisille osaajille suunnattu valmennuskokonaisuus, jossa osallistujat hahmottavat omaa osaamistaan luovia menetelmiä hyödyntämällä. Valmennuksessa käydään läpi mm. seuraavanlaisia teemoja: voimavarat ja toimijuus, tunnetaidot ja tunteiden kohtaaminen sekä oman osallisuuden vahvistaminen.

Valmennuksen tavoitteena on tukea osaajia hahmottamaan omia voimavaroja, ymmärtämään työllistymiseen liittyviä haastekohtia sekä lisätä heidän rohkeuttaan ja uskallusta omien tiekarttojen ja etappien rakentamiseen omassa urakehityksessä. Valmennuskertoja on yhteensä kuusi ja ne toteutetaan Laurea Tikkurilan kampuksella 1.12.2022-4.4.2023 välisenä aikana. Viimeisellä kerralla osallistutaan seudulliseen rekrytointitapahtumaan.

Kurkistus kevääseen 2023

Ensi keväänä jatkuvat sekä yritysvalmennuksen pienryhmätapaamiset että kansainvälisille osaajille suunnatut valmennukset. Molempia valmennuskonsepteja tullaan kevään 2023 aikana muotoilemaan siten, että palvelut jäisivät toimimaan myös hankkeen päättymisen jälkeen ja palvelisivat sekä vantaalaisia yrityksiä että kansainvälisiä osaajia.

Lisäksi Laurea ja Vantaa viimeistelevät ja jalkauttavat yhdessä aiemmilla Talent Vantaa -hankekausilla kehitetyn KITOS! (Kickstarting International Talent’s Occupational Success) -pelin osaksi Vantaan kaupungin ja Laurea-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden työkalupakkia. KITOS! on Serious Gaming -peli, jonka tavoitteena on, että kansainvälinen osaaja tunnistaa keskeiset tekijät, kun toiveena on työllistyä vieraaseen kulttuuriin.

Yrityksille suunnatut pienryhmätapaamiset keväällä 2023:

  • 12.1.klo 8.30-10.00 Ristiriitojen ratkominen monikulttuurisessa työyhteisössä
  • 26.1. klo 8.30-10.00  Foreign talent´s perspective into working in Finland
  • 9.2. klo 8.30-10.00 Perehdytys monikulttuuri-sessa työyhteisössä
  • 2.3.klo 8.30-10.00 Työnantajatoimet ulko-maalaisia työllistettäessä
  • 16.3.klo 8.30-10.00 Inklusiivinen työyhteisö

Pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Jos kiinnostuit ja haluat tulla mukaan, ole yhteydessä Elina Wainioon (elina.wainio@laurea.fi)

Boost your professional skills and competences – luova valmennusohjelma kansainvälisille osaajille

Kevään seuraavat valmennukset Tikkurilan kampuksella:

  • Vahvuutta vuorovaikutukseen 9.2.23 klo 13-15.30
  • Tiimitaidot 23.2.23 klo 13-15.30
  • Tiekarttoja tulevaan 8.3.23 klo 9-12
  • Reittejä Rekryyn 4.4.23 – osallistuminen seudulliseen rekrytointitapahtumaan

 

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/Luovuutta_tyonhakuun_1478

 

TalentVantaa logot.jpg

Lisätietoja: