Siirry sisältöön

SECUREU-hanke kehittää turvallisuuden ja riskienhallinnan opetusta ja opetusaineistoa

Laurea on mukana SECUREU-projektissa, jossa turvallisuuden ja riskienhallinnan oppiaineistoa kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä.

Kuvituskuva

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana SECUREU-projektissa, jossa turvallisuuden ja riskienhallinnan oppiaineistoa kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä. Kolme vuotta kestävän hankkeen tuloksissa tulee olemaan muun muassa kokoelma parhaita turvallisuusriskienhallinnan käytänteitä, videoituja oppitunteja ja suosituksia oppilaitoksille opetuksen toteuttamiseksi.

Erasmus+ ohjelman rahoittama Digital Education Tools for Security Risk Management (SECUREU)-projektiin osallistuu kuusi eurooppalaista korkeakoulua sekä yksi ammatillinen järjestö. Osallistuvat korkeakoulut ovat Turība University Latviasta, Kazimieras Simonavicius University Liettuasta, Avans University of Applied Sciences Alankomaista, Nord University Norjasta, Universitat Autònoma de Barcelona Espanjasta, sekä Laurea-ammattikorkeakoulu Suomesta.

Kaikissa edellä mainituissa oppilaitoksissa järjestetään jonkinlaista turvallisuuden ja riskienhallinnan korkeakoulutusta. Niiden lisäksi hankkeessa on mukana latvialainen järjestö Drošības profesionāļu asociācija, vapaasti suomennettuna ”turvallisuusammattilaisten järjestö”. Heidän tehtävänsä on tuoda esiin työelämän näkökulmaa. Hankkeen koordinaattorina toimii Turība University.

Tuotoksina laaja valikoima opintomateriaaleja

Hankkeen tuotokset on jaettu viiteen osaan. Jokaisen näistä toteutusta organisoi yksi nimetty partneri. Tuotoksia ovat: 

  1. Yhtenäiset suositukset siitä, mitä alan korkeakouluopiskelijoille tulisi vähintään opettaa
  2. Sähköinen turvallisuuden ja riskienhallinnan sanasto kaikilla hankkeeseen osallistuvien maiden pääkielillä, sekä englanniksi
  3. Kirjallinen kokoelma turvallisuuden ja riskienhallinnan parhaista käytänteistä 
  4. Video-oppitunteja turvallisuudesta ja riskienhallinnasta 
  5. Käytännönläheisiä tehtäviä opetuksen tueksi ja itseopiskeluun

Kaikkien tulosten tulee olla käytettävissä hankkeen päättyessä alkukeväällä 2025. Tulokset kootaan online-portaaliin, ja niitä voivat partnerikorkeakoulujen lisäksi hyödyntää myös muut tahot. Laureassa tuloksia tullaan hyödyntämään eri opintojaksoilla, jossa ne monipuolistavat opetusta sekä lisäävät opintojen kansainvälisyyttä.

Lisätietoja: