Siirry sisältöön

RETU-hankkeesta työvälineitä opiskelijoiden toimijuuden ja toimintakyvyn arviointiin

Laurean koordinoima Resilienssi ja tulevaisuususko -hanke käynnistyi lokakuussa.

Projektipäällikkö Helena Kasurinen.

Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima Resilienssi ja tulevaisuususko eli RETU-hanke on käynnistynyt lokakuun alussa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Hankkeessa tavoitteena on rakentaa digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, jota opettajat, ohjaajat ja opiskeluhuoltohenkilöstö voivat hyödyntää työssään. Tämän arviointivälineen avulla tunnistetaan opiskelijoiden opintojen etenemiseen (opiskelukyky, toimijuus ja toimintakyky) sekä jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä (urasuunnittelu- ja työllistymistaidot).

RETU-hanke on suoraa jatkoa vielä käynnissä olevalle Toteemi-tutkimushankkeelle, jossa tutkittiin ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijoita. Joulukuuhun 2019 asti jatkuvassa Toteemissa kehitetään käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen:

-    Tässä ja muissakin kansallisissa tutkimuksissa on noussut esiin nuorten psyykkisen toimintakyvyn huolestuttava tila. Laurean Toteemi-hankkeen aineistossa noin puolet vastaajista koki olevansa jollakin tasolla masentuneita tai ahdistuneita, mikä liittyi stressiin ja yksin olon kokemukseen, kuvailee RETU-hankkeen projektipäällikkö Helena Kasurinen Laureasta.

Nyt alkavan RETU-hankkeen arviointivälineen kehittämistyössä lähtökohtana ovat olleet aiemman Toteemi-hankkeen tulokset:

-    Toteemin tutkimustulosten pohjalta rakennamme nyt kysymyspatteriston, joka antaa opettajille sekä ohjauksen ja opiskeluhuollon ammattilaisille mahdollisuuden kartoittaa opiskelijan tilannetta, Kasurinen kertoo.

Laurean koordinoiman hankkeen konsortioon kuuluvat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Riveria Joensuusta, OAMK ja OSAO Oulun seudulta, Hyria, Spesia ja TAMK sekä Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopistosta. Lisäksi yhteistyötä tehdään Uudellamaalla Keudan, Luksian ja Omnian sekä Pirkanmaalla Tredun kanssa.

Lisätietoja: