Siirry sisältöön

Pilotit pyörimään –hanke toi opiskelijat ja startup-yritykset yhteen

Laurean ja Metropolian yhteistyönä toteutettu Pilotit pyörimään –hanke oli mukana tukemassa hyvinvointi- ja terveysalan pk-yrityksiä.

Terveys- ja hyvinvointialan yrittäjyyteen keskittyvä Pilotit pyörimään –hanke oli käynnissä vuosina 2017-2018. Se oli mukana tukemassa Uudenmaan alueen tavoitetta vahvistaa asemaansa innovatiivisena yrityskeskittymänä ja korkean osaamisen kasvuyrittäjyyden tukijana. Hankkeen tavoitteena oli kehitellä toimintamalleja korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten palvelukehitysyhteistyöhön sekä kansainväliseen living lab -yhteistyöhön.

Yrityksille tukea kansainvälistymiseen

Hankkeen kohderyhmänä olivat terveysalan pk-yritykset. Kohderyhmä valittiin erityisesti sen kasvupotentiaalin takia. Terveys- ja hyvinvointiteknologia on globaalisti kasvava markkina ja erityisesti alan startup-yritykset tarvitsevat keinoja ulkomaisten markkinoiden tutkimiseen ja kartoittamiseen. Living labit toimivat yritysten tukena kansainvälistymisessä ja innovaatiotoiminnassa. Hankkeen avulla pyrittiin luomaan yrityksille tehokkaita ja tuottavia toimintamalleja noudattamalla lean startup –periaatteita, joilla viitataan tuotannon tehostamiseen turhia toimintavaiheita karsimalla.

Hanke toteutettiin neljän toimijan allianssina ja sen keskiöissä toimivat Laurea ja Metropolia, joiden vahvuuksina nähtiin substanssiosaaminen ja kokemus yritysyhteistyöstä. Korkeakouluopiskelijoiden ja startup-yritysten yhteistyöllä pyrittiin kehittämään uusia ideoita ja hankkimaan yrityksille lisää näkyvyyttä.

Mukana olivat myös terveyden ja hyvinvoinnin kasvuyritysten järjestö Upgraded sekä Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö Helsinki Think Company, joka on järjestänyt monia opiskelijoille suunnattuja kiihdyttämöitä ja ohjelmia. Hankkeen rahoituksesta vastasi Uudenmaan liitto ja tukijoina toimivat lisäksi innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä European Network of Living Labs.

Hankkeen loppujulkaisu luettavissa täällä