Siirry sisältöön

Maksuvaikeudet Suomessa opiskelevien kenialaisten harmina

Laureassa opiskelevien kenialaisten sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoiden opiskeluoikeuden jatkuminen on vaakalaudalla.

Laurean Tikkurilan kampus.

Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskelevien 139 kenialaisen sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijan opiskeluoikeuden jatkuminen on vaakalaudalla. Syynä ovat tilauskoulutuksen tilaajana toimivan Kenian Uasin Gishun maakunnan maksut, jotka ovat myöhässä sopimuksen mukaisesta maksuaikataulusta. Laurea käy parhaillaan neuvotteluja tilanteesta Uasin Gishun maakunnan edustajien sekä koulutusvientiyhtiö EduExcellencen ja agenttiyhtiö Skill Doven edustajien kanssa. 

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun on perittävä koulutuksen tilaajalta tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu. Laurea-ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksen 8.2.2023 mukaisesti, mikäli ryhmien toisen lukukauden maksuja ei ole maksettu 28.2.2023 mennessä, Laurea joutuu päättämään kyseisten ryhmien opiskelijoiden opiskeluoikeuden ja lopettamaan ohjelmat. Samalla se tarkoittaisi myös opiskelijoiden maassaolo-oikeuden päättymistä, jolloin asia siirtyisi Maahanmuuttoviraston (Migri) hoidettavaksi. Tilanteesta on tiedotettu asianosaisia opiskelijoita heti kun selvisi, että kyse ei ollut virheestä tai häiriöstä. 

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski on pahoillaan opiskelijoille aiheutuvasta tilanteesta.  

- Tähän saakka maksut on maksettu sovitusti. Laurealla ei ole ollut syytä epäillä sopimusrikkomusta ennen tätä tilannetta. Kenialaiset opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä opintoihinsa, ja heiltä saamani palaute on ollut hyvää. Lisäksi opettajamme kertovat, että opinnot ovat sujuneet hienosti. Tämä on kohtuutonta opiskelijoiden kannalta, Koski sanoo. 

Maksamattomat maksut aiheuttavat lisähuolta myös opiskelijoiden majoitusten jatkuvuuteen. Majoitustarpeista vastaa Forenom, joka on neuvotellut sopimuksen tilaajan agenttiyhtiön kanssa. Laurealla ei ole ollut roolia opiskelijoiden asumisjärjestelyissä. 

- Ymmärrämme koulutuksen lopettamisen uhan seuraukset opiskelijoille, ja sen vuoksi teemme kaikkemme ratkaisun löytämiseksi. Neuvotteluita tilaajan kanssa jatketaan koko ajan, Koski jatkaa. 

Laurea on saanut tiedusteluja, voisiko yksittäinen opiskelija maksaa itse opintojensa jatkosta Laurealle. Lain mukaan tilauskoulutusta voidaan myydä vain ryhmille, ja tilaajana tulee olla esimerkiksi toinen valtio tai kansainvälinen järjestö. Tämän vuoksi yksittäinen opiskelija ei voi olla maksajana. 

- Koulutusviennin haasteet Kenian tilauskoulutuksissa ovat nousseet julkisuuteen asti. Laurea on alusta asti yrittänyt toimia toisin. Se, että olemme tässä tilanteessa, kertoo, että olemme epäonnistuneet. Olen siitä äärimmäisen pahoillani, Koski toteaa. 

Maksamattomista maksuista huolimatta tilanne ei pahimmillaankaan tulisi rasittamaan Laurean tavanomaista opetusta tai muita toimintoja, koska maksuaikataulu on ollut etupainotteinen, ja tähän mennessä tehdyt työt on maksettu. 

Laureassa opiskelee tällä hetkellä 67 kenialaisopiskelijaa sairaanhoitajakoulutuksessa Vantaan, Lohjan ja Porvoon kampuksilla sekä 32 sairaanhoitajaopiskelijaa ja 40 fysioterapiaopiskelijaa etäopiskeluna Keniassa. Lisäksi 96 opiskelijaa on suorittanut Keniassa valmistavat siltaopinnot, jotka sisältävät muun muassa suomen kielen opiskelua ennen varsinaisten opintojen aloittamista Suomessa. Lue lisää.

Lisätietoja: