Siirry sisältöön

Liiketalouden työelämäpaneelissa keskusteltiin myynnin ja markkinoinnin tärkeydestä

Tradenomiopiskelijat ja liiketalouden ammattilaiset pohtivat yhdessä keinoja Laurean liiketalouden koulutuksen kehittämiseksi entistä työelämälähtöisemmäksi.

Liiketalouden kehittämispäällikkö Ilkka Kurkelan ja tutkintovastaava Anne Martolan koordinoima tilaisuus oli jatkoa viime syksynä järjestetylle liiketalouden työelämäpaneelille. Silloin pohdittiin muun muassa sitä, millaista osaamista tradenomeilta työelämässä vaaditaan ja miten Laurea voisi parhaiten kuunnella työnantajien toiveita koulutusta kehitettäessä.

Leppävaaran kampukselle pidettyä tilaisuutta varten Kurkela ja Martola olivat valmistelleet ehdotuksia aiemman paneelin perusteella liiketalouden tutkinnon sisällön kehittämiseen. Pääpaino oli nyt markkinointiopintojen kehittämisessä myyntiosaamisen osalta.

Mukana keskustelemassa oli Laurean liiketalouden opiskelijoita, alumneja ja henkilöstöä sekä työnantajien edustajia. Osallistujat saivat tehtäväkseen pohtia, mitä osaamistarpeita työelämä asettaa markkinoijalle ja toisaalta business to business (B2B) –asiakastyön parissa työskentelevälle. Keskustelu kävi vilkkaana – työnantajien edustajilla oli paljon näkemyksiä siitä, minkälaista osaamista työelämässä todella vaaditaan.

Markkinoijan työtehtävien osalta tärkeimmiksi teemoiksi nousivat luovuus ja rohkeus kokeilla uutta. Teknisistä taidoista korostettiin erityisesti selkeää tekstintuottoa, kuvan- ja videonkäsittelytaitoja sekä sosiaalisen median hallintaa. Joku vinkkasi, että opintojaksoilla voitaisiin harjoitella enemmän konkreettisia, työnantajaa hyödyttäviä taitoja, kuten Google Analyticsin käyttöä. B2B-asiakastyön vaatimuksiksi nähtiin ennen kaikkea hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, kyky ymmärtää kuluttajaa sekä ymmärrys hinnoittelusta ja kannattavuudesta.

Osallistujat olivat tyytyväisiä aamupäivän antiin – tunnelmaa kuvattiin tilaisuuden lopuksi muun muassa sanoilla inspiroitunut, energinen, positiivisesti yllättynyt ja jopa haltioitunut. Työelämäpaneeliin toivottiin jatkossakin osallistuvan monipuolisesti alumneja ja eri alojen työnantajien edustajia. Erityisesti muilta alumneilta saatu vertaistuki koettiin tärkeäksi.

- Olipa kiva kuulla, että en ollutkaan ainoa, joka ajattelee näin, joku alumneista toteaa.

Lisätietoja: