Siirry sisältöön

Laureaan uusi kuntoutuksen ohjaajan amk-tutkinto

Laurean koulutusvastuuta laajennetaan, uusi koulutus alkaa 2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt laajennuksia useiden korkeakoulujen koulutusvastuisiin. Laajennus koskee myös Laurea-ammattikorkeakoulua, jossa esityksen myötä käynnistyy kokonaan uusi amk-tutkinto: kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Koulutuksen on määrä alkaa ensimmäisen kerran syyslukukaudella 2023.  

Kuntoutuksen ohjaajista kasvava pula Uudellamaalla 

Kuntoutuksen ohjaaja on sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto. Kuntoutuksen ohjaaja on sosiaalialan ammattihenkilö, jonka tarkoituksena on edistää kuntoutusta tarvitsevien selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia.  

Laurealla on muun muassa fysioterapeutti- ja sosionomikoulutusten sekä eri yamk-tutkintoon johtavien koulutusten myötä vahvaa osaamista kuntoutukseen liittyen. Tämä yhdistettynä TKI-toimintaan sekä tiiviiseen työelämäyhteistyöhön antaa Laurealle erinomaiset edellytykset rakentaa ja toteuttaa vetovoimainen, alueen työelämätarpeeseen vastaava kuntoutuksen ohjaajan tutkintokoulutus. 

Eri selvitysten mukaan kuntoutuksen yhteiskunnallinen merkitys tulee voimakkaasti kasvamaan lähitulevaisuudessa ja kuntoutuksen ohjaajien tarve tulee lisääntymään entisestään. Erityisesti Uudellamaalla on kasvava pula kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittaneista henkilöistä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Tällä hetkellä kuntoutuksen ohjaajaksi voi opiskella vain Jyväskylän ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa. 

- Kuntoutuksen ohjaajan koulutuksen aloittaminen Uudellamaalla tuo merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset. Kuntoutus on yksi merkittävimmistä keinoista mm. työurien pidentämiseen ja työkyvyttömyysriskin ehkäisemiseen, ja tällä alueella osaajien tarve on kasvava, tiivistää vararehtori Katri Ojasalo Laureasta. 

Uudet koulutusvastuut vahvistavat nuorten koulutusmahdollisuuksia 

Koulutusvastuu määrittää, mitä tutkintoja korkeakoulussa voi suorittaa. OKM:n esitys koulutusvastuiden laajentamisesta koskee Laurean lisäksi kahdeksaa ammattikorkeakoulua sekä kuutta yliopistoa. Valtioneuvosto on määrä päättää ammattikorkeakoulujen koulutusvastuita koskevista toimilupien muutoksista yleisistunnossaan torstaina 13.1.2022. 

Laajasti uusia koulutusvastuita myöntämällä vastataan moniin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan nuorten koulutusmahdollisuuksia. Korkeakouluissa uudet koulutusvastuut tarkoittavat osaamispohjan laajentumista, pitkäjänteistä sitoutumista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen valituilla aloilla sekä avautuvia yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta

Lisätietoja: