Siirry sisältöön

Laureaan kehitteillä opintojen ohjausta ja jatkuvaa oppimista tukeva Kestävä minä -palvelu

Ohjauksen vahvistamisen työkaluksi tarkoitettu Kestävä minä -palvelu toteutetaan Eduixin ja Headain kanssa yhteistyössä.

Kestävä minä -palvelua kehitetään yhteistyössä Laurean, Headain ja Eduixin kanssa.

Muuttuvassa maailmassa tarvitaan muuttuvaa osaamista – jotta osaamista voidaan kehittää, sitä täytyy ensin pystyä tunnistamaan ja analysoimaan. Laurea kehittää opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen sekä opinto-ohjauksen tueksi yhteistyössä ohjelmistoalan yritysten Headain ja Eduixin kanssa Kestävä minä -palvelua, jonka on tarkoitus tulla tutkinto-opiskelijoiden sekä avoimen AMK:n opiskelijoiden käyttöön jo ensi syksynä.

- Palvelun avulla opiskelijoille pystytään suosittelemaan koulutuksia ja opintopolkuja, tekemään ehdotuksia osaamisen tunnustamisen pohjaksi sekä ohjaamaan opiskelijaa omien tavoitteiden ja kiinnostusten kohteiden äärelle, kertoo Pauliina Halme, Eduixin kumppanuusjohtaja.

Algoritmit apuna ohjauksessa

Palvelun lähtökohtana on se, että jokaisella on tietoja ja taitoja, joita ei aina itse osaa tunnistaa tai sanoittaa. Kestävä minä sanoittaa osaamista kaikilta elämän osa-alueilta, niin opinnoista, työelämästä kuin esimerkiksi vapaaehtoistöistä ja harrastuksista.

- Ihminen on kokonaisuus, ei pelkkä työpaikka tai koulutus. Osaaminen ei ole vain tutkintotodistuksia. Tämä palvelu auttaa näkemään itsensä kokonaisuutena, Headain liiketoiminnasta vastaava Anu Passi-Rauste pohtii.

Omaan dataan perustuvat suositukset ovat palvelun keskiössä. Algoritmit antavat ehdotuksia siitä, millä opinnoilla osaamista kannattaa täydentää ja millä tavoin aiempaa osaamista voi näyttää osaksi tutkintoa. Omaa dataa voi siirtää eteenpäin siltä osin, kuin itse haluaa. Tarkoituksena ei ole korvata henkilökohtaista ohjausta, vaan vahvistaa sitä.

- Datan hyödyntäminen ei poissulje ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarpeellisuutta, vaan se auttaa keskustelua eteenpäin, Eduixin Pauliina Halme pohtii.

Vastuu osaamisen kehittämisestä on yhteinen

Laurean, Eduixin ja Headain tiimiläiset pitävät palvelua tärkeänä, sillä muuttuvassa työelämässä osaamisen tunnistaminen on keskeistä. Lisäksi oman osaamisen kehittämistä tulisi konkreettisesti helpottaa, sillä tarve jatkuvalle oppimiselle on huomioitu jopa hallitusohjelmassa.

- Meillä Laureassa on vahva tavoite ohjata opiskelijoita niin paljon kuin pystymme. Tämä palvelu on yksi lisä osaamisperustaiseen ohjaukseen, Laurean ohjauksesta ja opiskeluhyvinvoinnista vastaava johtaja Pauliina Nurkka kertoo.

Laurean jatkuvasta oppimisesta vastaava johtaja Outi Perhiö korostaa, että vaikka Kestävä minä -palvelussa kyse on yksilön mahdollisuudesta analysoida omaa osaamistaan, vastuu jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä on yhteinen.

- Korkeakouluna meidän tulee tarjota jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja vastata työelämän tarpeisiin. Tätä tehdään yhdessä, Outi Perhiö sanoo.

Lisätietoja:

  • Pauliina Nurkka
  • Johtaja
  • Pauliina.Nurkka@laurea.fi
  • Puh (09) 8868 7885
  • Pauliina vastaa opiskelijoiden ohjauksen, urapalveluiden, opiskeluhyvinvointia ja opiskelukykyä tukevien palveluiden sekä pedagogisen kehittämisen johtamisesta.