Siirry sisältöön

Laurea koordinoi merkittävää arktisen merenkäynnin EU-hanketta

AI-ARC -hankkeessa tavoitteena on kehittää tiedonvaihtoalusta, joka parantaa arktisen alueen merenkäynnin turvallisuutta.

Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima, arktisen alueen merenkulun turvallisuuteen liittyvä, AI-ARC -hanke on saanut rahoituksen Euroopan Unionin Horisontti2020-ohjelmasta. Budjetiltaan 7 miljoonan euron suuruinen AI-ARC on suurin Laurean koskaan koordinoima hanke.

AI-ARC (Artificial Intelligence based Virtual Control Room for the Arctic) -hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlainen, tekoälyyn pohjautuva järjestelmä, joka helpottaa tilannekuvan muodostamista/luomista arktisella merialueella. Järjestelmän tavoitteena on palvella kaikkia arktisen merialueen eri toimijoita parantaa merenkulun turvallisuutta.

Mukana hankkeessa on raja- ja merivalvonnan toimijoiden lisäksi muun muassa satelliittiteknologian parissa toimivia yrityksiä. Satelliittiteknologian avulla pystytään seuraamaan merialueen liikennettä sekä esimerkiksi jäätilannetta. Tähän tietoon yhdistetään mm. tilastotietoa, tapahtumahistoriaa, vallitsevia olosuhteita, toiminta-aluetta ja tarjoaa loppukäyttäjille vuorovaikutteisen visuaalisen uhka- ja riskitason reaaliaikaisena.

Ilmaston lämpenemisen myötä arktisen alueen laivaliikenne tulee tulevaisuudessa kasvamaan, mikä lisää merenkulkuun liittyviä riskejä.

- AI-ARC -hanke on EU:n tähän asti suurin arktinen hanke ja se tuo yhteen eurooppalaisten toimijoiden lisäksi myös USA:n, Kanadan ja Venäjän, kertoo tutkimusjohtaja Isto Mattila Laureasta.

- Arktisella alueella tämän tapaista yhteistoimintaa ei ole aiemmin ollut samaan tapaan kuin esimerkiksi Atlantilla tai Itämerellä.

AI-ARC -hankkeessa kehitettävä uusi tiedonvaihtoalusta ei pelkästään paranna viranomaisten pelastustoiminnan ja riskienhallinnan toimintaedellytyksiä. Viranomaisten lisäksi uusi alusta avautuu myös muille arktisen merialueen käyttäjille, kuten kalastukselle, rahtiliikenteelle ja öljyteollisuudelle. Lisäksi yksittäiset palveluntarjoajat voivat rakentaa omia palveluja alustalle.

2,5-vuotinen AI-ARC -hanke käynnistyy syksyllä 2021. Mukana hankkeessa on kaikkiaan 22 hankepartneria eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana on Laurean lisäksi myös Turun yliopisto.

Lisätietoja: