Siirry sisältöön

Kuusi korkeakoulua tarjoaa johtamisen välineitä digimurroksesta selviämiseen

Laurea-ammattikorkeakoulu johtaa LEADBEHA-hanketta, joka kartoittaa pienten ja keskisuurten yritysten tekoälykulttuuriin liittyviä koulutustarpeita.

Työn sisältö ja asiantuntijuus muuttuvat rajusti tekoälyn seurauksena. Samalla kun rutiinitehtävät siirtyvät yhä enemmän tekoälyn hoidettavaksi, edellyttävät useat ammatit monipuolista, usein työuran aikana päivitettävää asiantuntijuutta. Tähän muutokseen tarttuu LEADBEHA, käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa -hanke, jonka avulla kartoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten tekoälykulttuuriin liittyviä koulutustarpeita. Hanke on räätälöinyt yhdessä työelämän kanssa opetussuunnitelmiin kuuluvia opintojaksoja työelämän koulutustarpeita vastaaviksi. 

LEADBEHA-hanke avaa perinteisesti vain tutkinto-opiskelijoille kuuluvia opintoja nyt myös täydennyskoulutuksena työssäkäyville.  Johtaminen digimurroksessa on erityisen ajankohtainen aihe nyt, kun tekoäly ja digitalisaatio muuttavat työelämää. Vaikka kyse on teknologian aiheuttamasta muutoksesta, keskeistä tässä on kuitenkin se, miten yritykset ja muut organisaatiot innostavat henkilöstöään tähän muutokseen. Se, miten johto ja esimiehet näkevät työntekijöiden, tekoälyn ja näiden vuorovaikutuksen omissa organisaatioissaan, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millainen työelämä Suomessa on lähitulevaisuudessa.  

Ensimmäiset koulutukset alkavat syksyllä 2020

LEADBEHA-hankkeen koulutukset toteutetaan syksyn 2020 aikana joustavasti verkossa. Koulutukset on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä organisaatioiden henkilöstölle. 

Kaikki osallistujat saavat todistuksen suorittamistaan opintopisteistä ja voivat hyväksi lukea opintopisteet myöhemmin, jos hakevat korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi.  

Hanke pilotoi erityisesti johtamiseen liittyviä opintojaksoja. Tässä opintokokonaisuudet, joita tarjotaan täydennyskoulutuksena lokakuusta 2020 alkaen:

  • Laurea-ammattikorkeakoulu: Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa
  • LAB-ammattikorkeakoulu: Systeemiset tuote- ja palveluratkaisut
  • Lapin yliopisto: Palvelumuotoilu muutoksen tukena yritystoiminnassa
  • Tampereen yliopisto: Tiedon älykäs tulkinta ja esittäminen
  • Turun yliopisto: Kyberturvallisuuskulttuurin luominen organisaatiossa
  • Vaasan yliopisto: Lähijohtamisen käytännöt digimurroksessa. 

 

Opintotarjontaan voi tutustua myös LEADBEHAN verkkosivuilla www.leadbeha.fi

LEADBEHA on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke, joka jatkuu vuoden 2022 kesään saakka. Lue lisää hankkeesta:www.leadbeha.fi

Lisätietoja: