Siirry sisältöön

KEIJO-hankkeelle tunnustus kokemusasiantuntijuuden edistämisestä

Päihde- ja rikostaustaisten kokemusasiantuntijakoulutusta kehittänyt KEIJO-hanke on saanut Mielen avain -tunnustuksen.

 

Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa toteuttama KEIJO-hanke on saanut Mielen avain -tunnustuksen. Mielen avain -tunnustus jaetaan toimijalle, joka on edistänyt kokemusasiantuntijuutta sekä osallisuutta.

KEIJO-hanke (kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018−2020). KEIJO-hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuivat kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka sisälsi kolme kuukautta kokopäiväistä opiskelua Laurea-ammattikorkeakoulussa sekä harjoittelujakson työelämässä.

Hankkeessa kehitettiin rikos- ja päihdetaustaisten koulutusta sekä työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustui kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen. Hankkeen kohderyhmänä oli rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen ja rikollisuudesta irrottautuminen olivat edenneet ja joiden tavoitteena oli suunnata kohti koulutusta ja työmarkkinoita.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä osatoteuttajien Silta-Valmennusyhdistys ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Rikosseuraamuslaitos toimi hankkeen yhteistyökumppanina.

KoKoA – koulutetut kokemusasiantuntijat ry jakoi 8.3.2021 Mielen avain -tunnustuksen Keijo-hankkeelle ansiokkaasta toiminnasta kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Valintaraati katsoi, että rikostaustaisille suunnattu kokemusasiantuntijakoulutus edisti merkittävästi kokemusasiantuntijatoiminnan vahvistumista sosiaali- ja rikosseuraamusalan palveluissa.

Palkintoperusteluiden mukaan hankkeessa onnistuttiin myös vahvistamaan kouluttautuneiden osallisuutta lisääviä toimintamalleja sekä yksilöllisiä opinto- ja työllistymispolkuja. Tunnustuksen vastaanottaneet Keijo-hankkeen kouluttautuneet kokemusasiantuntijat Matti Mears ja Riikka Tuomi toivat esille myös, että koulutus on ollut tärkeä rikosseuraamusalan erikoistumisen, verkostoitumisen ja ammatilliseen koulutukseen integroitumisen vuoksi. Koulutus on antanut myös rikos- ja päihdetaustaisille mahdollisuuden liittyä korkeakouluyhteisöön sekä järjestötoimintaympäristöön, edistäen osallistujien vaikuttamismahdollisuuksia.

Kaksi ja puolivuotinen hanke päättyi joulukuussa 2020. Keijo-koulutusta tarjotaan jatkossa Pirkanmaalla sekä Uudellamaalla. Pirkanmaalla koulutusta tarjoaa Silta-Valmennusyhdistys ja Uudellamaalla Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurean koulutus toteutuu syksyllä 2021 työvoimakoulutuksena.

Tutustu tarkemmin Keijo-hankkeeseen:

Keijo-kokemusasiantuntijakoulutus -video Youtubessa

Maailma tarvitsee Keijoja - Näkökulmia rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijuudesta -julkaisu

Lisätietoja: