Siirry sisältöön

ILO-projektissa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille mahdollisuuksia luennoida opiskelijoille

Erasmus+ -hanke ILO hyödyntää maahanmuuttajien osaamista korkeakoulujen opetuksessa

Laurea-ammattikorkeakoulu järjesti helmikuussa 2022 Erasmus+ -hanke ILOn (”Intercultural Learning Online”, 2022-2024) aloitustapaamisen yhdessä eurooppalaisten partnereiden kanssa. Kaksipäiväiseen konsortiokokoukseen osallistuivat Laurean ohella European Migrant Platform Belgiasta, Aristotelio Panepistimio Thessalonikis -yliopisto Kreikasta, Universita Degli Studi Roma Tre -yliopisto Italiasta ja Universiteit Maastricht -yliopisto Alankomaista. 

Euroopassa on yhä enemmän korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, joiden tietotaitoa ja osaamista ei ole osattu tarpeeksi hyödyntää. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että työmarkkinoille pääsy on varsin haastava prosessi länsimaihin muuttaville korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Tähän haasteeseen tulisi vastata myös yliopistoissa ja korkeakouluissa, sillä korkeakoulutukseen hakeutuu yhä enemmän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat myös roolimalleja ja joiden on hyvä kuulla, miten esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset tutkijat ja opetushenkilöstö ovat menestyksekkäästi työllistyneet. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajien nopea ja tehokas pääsy työmarkkinoille tukee myös myönteisellä tavalla heidän osallisuuden kokemustaan.  

ILO-projektin kansainväliset toimijat tarjoavat korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan luennoimalla partneriyliopistoissa ja järjestämällä yhteisiä työpajoja tai intensiivikursseja opiskelijoille. Hankkeen aikana myös moni laurealainen opiskelija voi hyötyä tästä kansainvälisestä osaamisesta. Hankkeen luentoja järjestetään Laureassa sekä osana opintojaksoja että vapaavalintaisina online-koulutuksina ja työpajoina.

Koska ILO-partnerit ovat vahvasti verkostoituneita, projektin tuloksia voidaan jakaa ja hyödyntää kansainvälisesti monin eri tavoin. 

 

Lisätietoja ILO-projektista: Minttu Räty (minttu.raty@laurea.fi)

 

• Toteutusaika: 15.1.2022 - 14.3.2024

• Rahoittaja: Erasmus+ KA220-HED

• Tutkimusalue: Kestävä ja monipuolinen sosiaaliala 

• Projektityyppi: Kansainvälinen TKI 

Picture4.jpgeu_funded_en.jpgPicture2.jpgPicture5.jpgPicture6.jpgPicture3 (3).jpg

 

Lisätietoja: