Siirry sisältöön

HEIComp-hankkeessa sovelletaan laurealaista LbD-osaamista Latinalaisessa Amerikassa

Laurean koordinoiman hankkeen aloitustapaaminen järjestettiin Suomessa.

Hankepartnerit ryhmäkuvassa.

Vuoden alussa käynnistyi Laurean koordinoima HEIComp-hanke (Bridging the Gap between Student Competences and Working Life Needs). Hankkeessa kehitetään Brasiliassa ja Paraguayssa korkeakoulujen opetusta vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita ja sitä kautta edistää opiskelijoiden työllistymistä. Keskeisenä lähestymistapana tässä on laurealainen LbD- eli kehittämispohjaisen oppimisen malli. 

Erasmus+ Capacity Builiding -ohjelman rahoittamassa hankkeessa on mukana kumppaneita myös Portugalista, Romaniasta. Brasiliasta ja Paraguaysta hankkeen kohdekorkeakouluja on viisi sekä yksi brasilialainen korkeakoulujen kansainvälistymistä edistävä yritys. 

HEIComp-hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakouluihin sopiva oppimismalli, joka integroi opiskelun tiiviimmin työelämän kanssa. Opiskelijakeskeisessä mallissa opiskelijat toteuttavat opinnoissaan aitoja työelämän toimeksiantoja. Tässä mallina on LbD-malli. 

Kehittämispohjaisen oppimisen LbD- malli tutuksi käytännössä

Hankkeen kolmipäiväinen kick off -tapaaminen järjestettiin helmikuussa Suomessa. Ensimmäinen hanketapaaminen Laureassa antoikin osallistujille erinomaisen tilaisuuden tutustua LbD-malliin käytännössä niin laurealaisten opettajien, opiskelijoiden kuin yhteistyökumppaninkin näkökulmasta. 

Tapaamiseen Laureassa osallistunut varajohtaja Guilherme A. Barucke Marcondes brasilialaisesta Instituto Nacional de Telecomunicações -korkeakoulusta oli innostunut ensimmäisestä käytännön kohtaamisesta LbD-mallin kanssa: 

- Laurean malli on hyvin innovatiivinen ja juuri tällaista mallia me haluamme soveltaa omassa opetuksessamme, hän totesi Laurea-vierailun päätteeksi.

- Myös meidän korkeakoulussamme oppiminen tapahtuu pitkälti projekteissa, mutta ulkopuolisten toimeksiantajien integroiminen opintoihin on sellainen asia, jota me voimme ehdottomasti kehittää tämän kokemuksen pohjalta. 

Hankkeen edetessä Laurea ensin kouluttaa kumppanikorkeakoulujen opettajia hyödyntämään työelämäpohjaisen opetuksen mallia, jota sen jälkeen pilotoidaan käytännössä opintojaksoilla kussakin korkeakoulussa. 

- Huomaan, että tapa opettaa on Suomessa hyvin erilainen, ja siksi tämän mallin soveltaminen meillä on hieman jännittävää. Odotan kuitenkin kokeilua innolla ja uskon, että onnistumme löytämään meille sopivan tavan opettaa, kuvailee paraguaylaista Universidad Nacional de Itapúa’a hankkeessa edustava Susana Lugo Rolon.

”LbD:ssä opettajan rooli on valmentava”

Yhtenä hankkeen tavoitteena onkin kehittää paitsi opetusta niin myös korkeakoulun opettajan roolia. Laurealaisessa kehittämispohjaisen oppimisen mallissa opettajan rooli on luennoitsijan sijaan enemmän valmentajan rooli. 

- HEIComp-hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa korkeakouluopettajan, opiskelijoiden ja työelämäkumppanien vuorovaikutussuhteeseen työelämätoimeksiantojen ja oppimisen yhdistämisessä. Tässä Laurean LbD-mallin mukainen opettajan ohjaava ja koutsaava rooli sekä opiskelijakeskeinen lähestymistapa ovat keskiössä, kertoo hankkeen koordinaattori Tero Uusitalo Laureasta.

Hankkeessa Laurean vastuulla olevassa koulutusosiossa järjestetään koulutusta käytännönläheisesti niin työelämäkumppanien hankintaan, kurssien toteutussuunnitelmien suunnitteluun kuin toteutukseenkin liittyen. Käytännössä Laurean asiantuntijalehtorit valmentavat brasilialaisia ja paraguaylaisia kollegoita säännöllisillä, virtuaalisilla coaching-tapaamisilla työelämätoimeksiantojen ja kurssien toteutuksen aikana syksystä 2023 alkaen. Ennen syksyä opettajat suorittavat Laurean virtuaalisen LbD-kurssin. Lisäksi koulutukseen kuuluu virtuaalikoulutussessioita ja fyysinen koulutustilaisuus kohdekorkeakoulujen opettajille toukokuussa Varginhassa Brasiliassa.

HEIComp-hankkeen kumppanit: Laurea-ammattikorkeakoulu, Polytechnic of Porto (IPP, Portugal), Transylvania University of BraČ™ov (UniTBv, Romania), Vale do Gorutuba University (FAVAG, Brasilia), National Telecommunications Institute (INATEL, Brasilia), University Center of Southern Minas Gerais (UNIS, Brasilia), U.Experience Consultancy, Lectures & Training (U.Experience, Brasilia), University of Encarnación (UNAE, Paraguay) ja National University of Itapua (UNI, Paraguay).

 

(Päivitetty 26.4.2023:) HEIcomp-hankkeen verkkosivut on avattu osoitteessa www.heicomp.com (englanniksi)

Lisätietoja: