Siirry sisältöön

Eläin on –hankkeessa kehitetään eläinavusteista toimintaa harjoittavien yritysten työskentelyä

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä alan tunnettuutta.

Eläin on -hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulu osallistuu neljän Green Care -mallin mukaista eläinavusteista toimintaa harjoittavan yrityksen työskentelyn kehittämiseen, niin toimintatapojen eettisyyden kuin sisällön osalta. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä alan tunnettuutta.  

Green Care on luontolähtöisen toiminnan yläkäsite ja sillä tarkoitetaan luontoon tukeutuvien menetelmien ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista hyödyntämistä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.  

Laurea on mukana hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä yritysryhmän kanssa. Laurea tuo hankkeeseen omaa osaamistaan niin henkilöstön kuin opiskelijoiden keskuudesta viestinnän ja markkinoinnin osaamisen lisäämisessä sekä uusien palveluiden ideoinnissa. Hankkeesseen osallistuvat yritykset ovat Herkkä Hevosmies Oy, Eläinkuusikko Oy, Tmi Villitarha ja Uudenmaan perhetukipalvelut Oy. Syyskuussa 2021 käynnistynyt kansallinen TKI-hanke jatkuu lokakuun 2023 loppuun saakka, ja se on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 avulla.  

Taustat ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on tarve lisätä yrittäjien osaamista ja palveluiden soveltuvuutta koronan mukanaan tuomiin rajoitettuihin toimintamahdollisuuksiin. Erityisesti tarve on kehittää viestinnän ja digivälitteisten toimintatapojen osaamista sekä monipuolistaa menetelmällistä osaamista. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta ja vaikuttaa siten maaseudun palvelutarjonnan kehittymiseen ja maaseudun elävöitymiseen. Tavoitteena on myös kehittää ja monipuolistaa tarjottavia palveluita vastaamaan yhä paremmin muuttuvan ja digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeisiin sekä lisätä hankkeeseen osallistuvien yritysten osaamista ja valmiuksia kehittää omia palveluitaan. 

Tavoitteena on myös kehittää alan eettisiä periaatteita, joilla voidaan parantaa asiakkaiden saaman palvelun laatua sekä varmistaa palveluiden tuottamiseen osallistuvien eläinten hyvinvointi. 

Toimenpiteet ja toteutustapa 

Hankkeen toimenpiteet koostuvat yritysryhmän yhteisistä ja yrityskohtaisista toimenpiteistä. Yritysryhmän yhteisinä toimenpiteinä on markkinointi- ja viestintäosaamisen kehittäminen konsultaation avulla.  

Yrittäjille toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun toimesta muun muassa videointi-, kotisivujen ylläpito- sekä somemarkkinointikoulutusta, jossa painottuu sähköisen viestinnän osaamisen kehittäminen sekä visuaalisen markkinointimateriaalin tuottamisen menetelmät.

Lisätietoja: 

Jaakko Grönmark 
Eläin on -projektipäällikkö 
+358 50 4639 233 
jaakko.gronmark@laurea.fi 

Lisätietoja: