Siirry sisältöön

Coor ja Laurea tekevät aktiivista yhteistyötä

Coor on vuodesta 2020 alkaen ollut Laurean avainkumppani.

Kuvituskuva

Coor, yksi pohjoismaiden johtavista kiinteistöpalvelutoimittajista on ollut vuodesta 2020 alkaen Laurean avainkumppani. Avainkumppanuuden myötä Coor saa opiskelijoiden raikkaita näkökulmia toimintansa kehittämiseen, ja Coorilla on toisaalta mahdollisuus tarjota opiskelijoille näkymä kiinteistöpalvelualan mahdollisuuksiin. 

- Meille on yrityksenä tärkeää ymmärtää tulevaisuuden työntekijöiden ajatus- ja arvomaailma, mihin avainkumppanuus antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden, Coorin kehitys- ja hankintajohtaja Anni Toikka sanoo. 

Coor mukana Laurean kursseilla

Coor on yhteistyön aikana ollut mukana monilla kursseilla. Yksi Coorin ja Laurean yhteistyökursseista on ollut riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen opintojakso, jonka teemana olivat riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen ja liiketoiminnan jatkuvuus. Opintojaksolle osallistui monia työn ohessa opiskelevia monimuoto-opiskelijoita, joilla on jo työkokemusta turvallisuusalan tehtävistä esimerkiksi poliisissa ja pelastustoimessa. 

Kurssin yhteydessä Coor suunnitteli yhdessä Laurean kanssa opiskelijoille tehtävän, jonka opiskelijat toteuttivat pareittain. Tehtävässä opiskelijat tarkastelivat tiettyihin Coorin palveluihin liittyviä riskejä ja kehittivät riskitasoa alentavia työkaluja, ohjeistuksia ja toimintatapoja: esimerkiksi uhkatilanneohjauksia aula- ja puhelinpalveluihin sekä tietoturvaan liittyviä toimintaohjeita. 

- Opiskelijoiden näkökulmasta työelämäkumppanin toimeksiannoilla on suuri merkitys. Tällaisessa projektissa opiskelijat pääsevät todella soveltamaan käytännössä oppimaansa. Samalla tämäntyyppinen projekti tuo opiskelijoille paljon sellaista käytännön työelämässä tarvittavaa osaamista, mitä ei luennoilla opita, Laurean lehtori Timo Savolainen toteaa.

Kurssitöiden lisäksi Coor on ollut ohjaamassa kahta opinnäytetyötä ja tarjonnut harjoittelupaikan Laurean opiskelijalle. 

- Halumme yrityksenä myös tarjota opiskelijoille aitoja työelämäkokemuksia projektien ja harjoittelujen kautta, Toikka jatkaa. 

Avainkumppanuuden hyödyt 

Yhteistyön kautta avainkumppanin on mahdollista kehittää liiketoimintaansa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa yhdessä Laurean kanssa. Avainkumppanuus takaa kumppaneille yhteistyöpaketin, jonka ytimessä on kumppanin tarpeisiin perustuva vuosisuunnitelma, joka rakennetaan yhdessä Laurean ja kumppanin kanssa. Coor on kokenut hyötyvänsä yhteistyöstä Laurean kanssa monin eri tavoin. 

- Saamme käyttöömme opiskelijoiden meidän tarpeisiimme tekemiä kurssitöitä, meillä on mahdollisuus olla mukana osana opetusta korkeakoulutasolla ja lisäksi saamme näkyvyyttä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. 

- Esimerkiksi osa riskienhallinnan- ja turvallisuusjohtamisen opintojaksojen tuotoksista oli niin laadukkaita, että voimme pienillä muokkauksilla ottaa ne käyttöön omiin ohjeistuuksiin, ja ne vievät eteenpäin riskienhallinnan suunnitteluamme ja jatkuvuuttamme, Toikka kertoo. 

Coor toivoo myös opiskelijoiden pitävän avainkumppanuusyhteistyötä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia mielekkäänä väylänä oppia uutta käytännön työelämästä ja nimenomaan kiinteistöpalvelualan tarjoamista mahdollisuuksista. 

- Toivottavasti Laurean opiskelijat kokevat yrityksen aitoon tarpeeseen tehdyt harjoitustyöt antoisina ja ehkä kiinnostuvat paljon erilaisia mahdollisuuksia tarjoavasta kiinteistöpalvelualasta.

Lisätietoja: