Siirry sisältöön

YAMK-opiskelija Heli: ”Parasta opiskelussa on ollut uudet oivallukset ja yhdessä tekeminen”

Opiskelijahaastattelussa palvelumuotoilun YAMK-koulutuksessa opiskeleva Heli Koivu.

Heli Koivu

Heli Koivu aloitti opinnot Laureassa palvelumuotoilun YAMK-koulutuksessa syksyllä 2018. Aikaisemmin Heli oli opiskellut elintarviketieteen maisteriksi Maa-ja metsätieteellisessä tiedekunnassa Helsingin Viikissä. Sen jälkeen Heli teki asiakastyytyväisyystutkimuksia tutkimusalan yrityksissä. Hän toimi myös valmennusyrityksessä tutkimuspäällikkönä, kunnes päätti perustaa kahdeksan vuotta sitten kollegansa kanssa oman yrityksen, jossa kehittää asiakaskohtaamisia yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Heli ajatteli, että palvelumuotoilun koulutus sopii hänelle hyvin omaa yritystoimintaakin ajatellen.

- Kävin lyhyen palvelumuotoilun kurssin ja siellä ajattelin heti, että tämä on todella kiinnostava lähestymistapa kehittämiseen, Heli kertoo.

Palvelumuotoilun koulutuksen opintoihin on kuulunut paljon ryhmätöitä, joita on tehty yhdessä opiskelukavereiden kanssa. - Jollain lailla se on aika työllistävää, mutta siinä kyllä syntyy tosi paljon uusia oivalluksia, Heli pohtii.

- Ainakin tällä tavalla aikuisena minulle on toiminut hyvin se, että ei ole ollut tenttejä. Asiat on jäänyt paremmin mieleen, kun ne on suhteutettu käytäntöön. Se on ollut todella motivoivaa.

Opiskelijoita on koulutuksessa monella eri taustalla ja koulutuksella, joten myös heiltä saa uusia näkökulmia.

- Opiskelu on ollut kaikin puolin inspiroivaa. Parasta opinnoissa on ollut uudet oivallukset, yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Ja tietenkin se, että ymmärtää palvelumuotoilun viitekehyksen ja pystyy soveltamaan sitä omassa työssään, Heli iloitsee.

Palvelumuotoilun opinnot sopivat monenlaiseen tekemiseen

Yllättävää palvelumuotoilun opinnoissa on Helin mukaan ollut se, miten kiinnostavalla tavalla asioita on esitetty ja opeteltu yhdessä. Helin mielestä palvelumuotoilu sopii tosi monenlaiseen tekemiseen ja tosi monenlaisille ihmisille. Avoimuudesta on hyötyä ja siitä, että pystyy ajattelemaan vapautuneesti ja uudella tavalla. Toisaalta myös opinnot ja koko palvelumuotoilun viitekehys ohjaavat tietynlaiseen ajattelun vapauttamiseen. 

Heli on toiminut yrittäjänä nyt kahdeksan vuotta. Yrittäjyys vaatii hänen mukaansa moniosaajuutta, sillä yrittäjän pitää osata sen oman asiantuntijuuden lisäksi myös pitää huolta yrityksen taloudellisesta puolesta ja esimerkiksi esimiestyöstä.

- En ole ollut koskaan yhteen asiaan keskittyjä, vaan katsonut asioita laajalle ja monipuolisesti, niin sellainen on sopinut hyvin tähän yrittäjyyteen, Heli pohtii.

Yrittäjänä Heli on saanut aika vapaasti ehdottaa ideoita asiakkaille ja keksiä uusia tapoja viedä asioita eteenpäin. Palvelumuotoilun opinnot ovat tukeneet Helin oman yrityksen kehittämistä ja antanut aineksia asiakastyöhön ja asiakkaiden maailman ymmärtämiseen.

- Haasteena on ollut aikataulutus. Se antaa oman haasteensa, kun täysipäiväisesti pyörittää omaa yritystä ja opiskelee yhtäaikaisesti. Opiskelu on tuonut tosi paljon positiivisia asioita elämään, mutta haasteena on ollut löytää aika kaikkiin mielenkiintoisiin kursseihin, Heli sanoo. 

- Unelmanani on, että voisin käyttää näitä täällä oppimiani asioita omaksi ja asiakkaiden hyödyksi ja saada omaan ajatteluun uutta katsantokantaa ja säilyttää tämän innostuksen, Heli toteaa lopuksi.

 

Tutustu tarkemmin palvelumuotoilun YAMK-koulutukseen.

 

Opiskelijahaastattelu: Heli