Siirry sisältöön

Palvelumuotoilu-sprintistä uusia ideoita muovin kierrätykseen

Eri alojen opiskelijat työskentelivät intensiivisesti viikon ajan etänä.

Kuluneen kevään aikana on koronatilanne pakottanut muuttamaan suunnitelmia myös opetuksen ja opiskelijaprojektien toteutuksen suhteen. Näin kävi myös Lohjan kampuksella, jossa eri alojen opiskelijoista koostuvien tiimien tarkoituksena oli ratkoa muovin kierrätykseen liittyviä haasteita paikallisten yritysten toimeksiannosta. Palvelumuotoilu-opintojakso muovautui joustavasti intensiiviseksi sprinttiviikoksi ja kokemukset projektista olivat positiivisia.

Tavoitteena opintojaksolla oli kehittää uusia, asiakaslähtöisiä konsepteja muovituotteiden kierrätykseen. Toimeksiantajina projektissa olivat pääosin muovista käyttötavaroita valmistava Orthex, jätehuollon palveluita Uudellamaalla tarjoava Rosk’n Roll sekä Novago Yrityskehitys.

-    Olemme aiemmin jo tehneet yhteistyötä Rosk’n Rollin ja Novagon kanssa ja kehittäneet esimerkiksi Ämpäristä tekoon –tempauspäivää yhdessä, kertoo Orthexin Lohjan tehtaan johtaja Tom Ståhlberg.
-    Siitä heräsikin ajatus jatkosta eli miten käyttötavaramuovin kierrätykseen voisi kehittää pysyvämpiä ratkaisuja paikallisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti hyödynnettäväksi.

”Opiskelijoiden ideoiden jatkokehittäminen mahdollista”

Sprinttiviikolla huhtikuun lopulla opiskelijat selvittivät muovin kierrätykseen liittyviä haasteita mm. haastattelemalla loppukäyttäjiä. Kävi ilmi, että muovin kierrätys koetaan kotitalouksissa työlääksi ja kierrätyspisteiden saavutettavuus on heikko varsinkin ilman omaa autoa. Muovin kierrätykseen liittyen ei myöskään ole riittävästi oikeaa tietoa eivätkä kuluttajat ole motivoituneita kierrättämään muovia.

Opiskelijatiimit esittelivät kehittämiään ratkaisuja toimeksiantajille Teamissa järjestetyssä päätöstilaisuudessa. Sprintin aikana opiskelijat olivat ideoineet muun muassa yrityksille tarkoitettua kierrätysteemaviikkoa, kovan muovien keräysautoa sekä älypuhelinsovellusta, joka ohjaisi kierrättämisessä ja helpottaisi kierrätyspisteen löytämistä.

-    Opiskelijat suoriutuivat sprinttiprojektista muuttuneissa olosuhteissa loistavasti. Uuden sukupolven ajattelua kuvastaa se, että monet tiimit olivat lähteneet rakentamaan ideoitaan sovelluksen pohjalle, kuvaili tuotoksia Tom Ståhlberg Orthexilta.

Myös Novagon edustajana opiskelijoiden ideoita tilaisuudessa kommentoinut Esa Viitamo oli vaikuttunut kuulemastaan:

-    Nämä olivat todella innovatiivisia ideoita, joita emme olisi itse pystyneet kehittämään, hän sanoi opiskelijoille.
-    Monia ideoita voitaisiin yhdessä kehittää kohti eräänlaista ekosysteemiä, joka mahdollistaisi win-win –tilanteen eri osapuolten kesken.

Ryhmätyö onnistuu hyvin myös etänä

Ennen sprinttiviikkoa opiskelijat tutustuivat aiheeseen ennakkotehtävien kautta ja muodostivat itsenäisesti ryhmät. Itse sprinttiviikon aikana työskentely oli intensiivistä; päivittäin opiskelijat ja opintojakson ohjaajat tapasivat verkossa, mutta muuten opiskelijat työskentelivät itsenäisesti.

-    Projekti oli tosi intensiivinen ja aihe vei mukanaan. Whatsapp lauloi melkein yötä päivää, kun jatkoimme tiimin kesken ideointia koko viikon ajan, kuvailee liiketalouden opiskelija Miia Rahikainen.

Vaikka ryhmätyötä tehtiin nyt hyödyntäen digitaalisia välineitä, kuten Laurean uutta Canvas-oppimisalustaa, ei ryhmätyö kärsinyt – päinvastoin. Etätyöskentely tehosti opiskelijoiden ajankäyttöä, kun aikaa ei kulunut matkustamiseen, ja työskentelyn rytmi oli monen mielestä tehokkaampi.

-    Etänä ryhmätyö toimi jossain määrin jopa tehokkaammin. Tauot työskentelyn lomassa antoivat jokaiselle tiimiläiselle aikaa miettiä ja työstää ideoita itsenäisesti ennen kuin työtä jatkettiin jälleen yhdessä, Heidi Humaljoki jatkaa.

"Hyvä tiimihenki syntyy myös verkon välityksellä"

Myös opintojakson ohjaajat Annukka Jussila ja Janika Kyttä olivat iloisesti yllättyneitä projektin onnistumisesta:

-    Oletin etukäteen, että tiimihengen syntyminen opiskelijoiden kesken vaatisi fyysistä työskentelyä yhdessä. Tämä oletus osoittautui nyt vääräksi ja ryhmäytyminen verkossa onnistui erittäin hyvin, lehtori Janika Kyttä sanoo.

Kesken kevään muuttuneet suunnitelmat pakottivat Jussilan ja Kytän miettimään, miten projekti toteutettaisiin verkossa. He olivat ohjanneet vastaavanlaisia palvelumuotoiluprojekteja aiemminkin, mutta suoraan ei perinteistä opintojaksoa voi siirtää verkossa toteutettavaksi.

-    Tämän onnistuneen kokemuksen jälkeen osaamme rohkeammin ajatella, mitä kaikkea verkossa voikaan toteuttaa, ja miten, ohjaajat kuvailevat.

Tutustu tarkemmin Lohjan kampuksella tarjottaviin koulutuksiin.

Lisätietoja: