Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: palvelumuotoilulla uusia keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi

Terhi Ylikoski kehitti YAMK-opinnäytetyössään ministeriön tavoitteita ja toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi palvelumuotoilun avulla.

Ilmastonmuutos etenee. Luonnon monimuotoisuus on romahtamassa. Köyhyyden vähentyminen maailmasta on hidastunut. Maailma on suuren murroksen kynnyksellä, ja ihmiskunnalta edellytetään merkittäviä muutoksia. Kestävä kehitys on selviytymisemme edellytys. Viheliäisten ongelmien ratkaisu ja suuret, systeemiset muutokset vaativat paljon kaikilta, joita ne koskevat. Ei voida olettaa ihmisten sitoutuvan muutoksiin, joita he eivät ole olleet itse suunnittelemassa. Palvelumuotoilun avulla voidaan löytää uudenlaisia keinoja suunnitella näitä muutoksia yhdessä, aikaisempaa laajemman osallistujajoukon kanssa.

Terhi Ylikosken kehittämistyössä tarkasteltiin palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen hyödyntämistä kestävän kehityksen edistämisessä. Kehittämistyö toteutettiin sisäministeriön toimeksiannosta. Ministeriön tavoitteena oli löytää uusia tapoja edistää kestävää kehitystä ja tehdä niistä konkreettinen suunnitelma. Tämä työ oli osa laajempaa, koko valtioneuvoston sitoutumista kestävän kehityksen edistämiseen.

Opinnäytetyö toteutettiin palvelumuotoiluprosessina ja sen lopputuloksena syntyi kattava ymmärrys kestävän kehityksen nykytilasta sisäministeriössä sekä tiekartta, jossa hahmotellaan sitä, miten kestävää kehitystä voidaan edistää sisäasiainhallinnossa. Lisäksi opinnäytetyön tuloksena syntyi ymmärrystä palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen soveltuvuudesta kestävän kehityksen edistämiseen. Tältä osin tulokset olivat rohkaisevia: palvelumuotoilun avulla pystyttiin luomaan uudenlaista ymmärrystä lähtötilanteesta, ja törmäyttämään eri osastoilla työskentelevien asiantuntijoiden osaamista uusien ideoiden luomiseksi.

Yhteiskehittämiseen osallistuneet asiantuntijat kokivat, että heidän ymmärryksensä kestävästä kehityksestä ja motivaationsa sen edistämiseen kasvoivat työpajan aikana. Lisäksi he kokivat, että yhteiskehittäminen on hyvä keino saada asiantuntijoiden ääni kuuluviin strategisen suunnittelun prosessissa, ja että yhteiskehittämällä syntyy uusia ratkaisuja, joita ei löytyisi perinteisillä kehittämismenetelmillä. Asiantuntijat myös toivoivat, että yhteiskehittämistä hyödynnettäisiin vastaavissa prosesseissa myös jatkossa.

Opinnäytetyö on luettavissa THESEUS-palvelussa.

Lisätietoja:

Terhi Ylikoski
Opinnäytetyön tekijä
Palvelumuotoilu (YAMK)
Puh. 044 079 0227