Siirry sisältöön

Uudet koulutukset tuovat avaimia palvelumuotoilun strategiseen hyödyntämiseen

Laurea EduGATE ja Vision Factory toteuttavat syksyn aikana yhdessä neljä palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen koulutusta.

Kouluttajat Krista Keränen ja Outi Kinnunen

Palvelumuotoilu on tänä päivänä osa monen yrityksen ja organisaation arkea. Mutta miten palvelumuotoilua ja yhteiskehittämistä voitaisiin hyödyntää strategisesti niin, että saavutetaan aitoa liiketoiminnallista hyötyä. Muun muassa tähän saadaan avaimia, kun Laureassa käynnistyy syksyllä neljän palvelumuotoilun koulutuksen kokonaisuus.

-    Palvelumuotoilun strategisen hyödyntämisen tarve on selkeästi noussut viime aikoina esiin. Kun palvelumuotoilun perusosaaminen alkaa yrityskentällä olla jo hallussa, on sille pohjalle hyvä lähteä rakentamaan systemaattista, strategista kokonaisuutta, kuvailee palvelumuotoilun kouluttaja Outi Kinnunen Vision Factorylta.

Laurean ja Vision Factoryn yhteistyössä toteuttamissa koulutuksissa kouluttajana toimii Outi Kinnusen rinnalla Krista Keränen. Molemmilla on pitkä kokemus niin palvelumuotoilusta kuin kouluttamisesta – ja molemmat ovat myös Laurean alumneja.

Systemaattisempaa ja tehokkaampaa

Palvelumuotoilun strategisella hyödyntämisellä tarkoitetaan systemaattista ja asiakaslähtöistä tapaa toimia, ei vain yksittäisiä työpajoja, palvelupolkuja tai persoonia. Kun tätä tehdään strategisesti johdetusti ja systemaattisesti, on toiminta ajankäytön ja kustannusten suhteen tehokkaampaa.

-    Kun palvelumuotoilua tehdään osana yrityksen normaaleja prosesseja, saadaan hankittua tietoa myös jaettua organisaation eri osa-alueille hyödynnettäväksi, Kinnunen painottaa.
-    Samalla myös ymmärrys asiakkaista ja heidän tarpeistaan kehittyy syvemmäksi ja laadukkaammaksi, kun toimintamalli hioutuu.

Palvelumuotoilun lisäksi toinen erityisesti esimiehille ja tiiminvetäjille suunnattu koulutus keskittyy strategiseen yhteiskehittämiseen. Fokuksessa on erityisesti se, miten organisaatioissa voidaan kehittää systemaattinen malli asiakkaiden ja sidosryhmien osallistamiseen sekä edelleen kerätyn tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

Pelillisyydestä uutta tehoa kommunikaatioon

Käytännössä palvelumuotoilun työkaluihin ja toimintatapoihin puolestaan sukelletaan kahdessa muussa koulutuksessa, jotka keskittyvät työpajojen ohjaamisen ja suunnitteluun sekä pelillisten tapojen hyödyntämiseen.

Työpajat ovat erinomainen menetelmä asiakkaiden osallistamisessa tai organisaation toiminnan kehittämisessä ja ideoinnissa. Työpajan huolellinen suunnittelu sekä fasilitaattorin toiminta työpajan ohjaajana ovat keskeisessä roolissa työpajan onnistumisessa. Laurea EduGATEn ja Vision Factoryn koulutuksessa työpajan toteuttamiseen syvennytäänkin sekä teoriassa että käytännössä, jolloin jokainen osallistuja pääsee harjoittelemaan fasilitointia omassa organisaatiossaan.

Pelillisyyden avulla puolestaan voidaan löytää uudenlaista tehoa tiedonkeruuseen, kommunikaatioon ja ideointiin. Ns. ”Serious Gaming” on tapa tehostaa kommunikaatiota sekä auttaa ymmärtämään tarkasteltavaa aihetta eri näkökulmista:

-    Usein osallistujilta kuulee, että pelillisten menetelmien kautta he ensimmäistä kertaa näkevät esimerkiksi asiakkaan maailman näin selkeästi, Krista Keränen kuvailee.
-    Pelilliset menetelmät tuovat yhteiseen tarkasteluun tietyn struktuurin, joka pakottaa käymään kokonaisuuden läpi – ja samalla tekee sen huomaamatta ja hauskalla tavalla. Tämän tyyppisellä lähestymistavalla voi olla ratkaiseva merkitys haastavissa tilanteissa esimerkiksi asiakkaan ja palveluntuottajan välillä.