Siirry sisältöön

Työelämän ohjausryhmä pureutui henkilöstöjohtamisen osaamistarpeisiin

Ohjausryhmä kokoaa säännöllisesti työelämän, alumnit ja laurealaiset pohtimaan koulutuksen kehittämistä.

Ohjausryhmä kokoontui tällä kerralla poikkeuksellisesti Zoomin välityksellä.

Laureassa jokaisessa koulutuksessa kokoontuu säännöllisesti yhteen työelämän edustajista sekä Laurean henkilökunnasta koostuva työelämän ohjausryhmä. Tämä ohjausryhmä on yksi tapa, jolla Laureassa voidaan pitää huolta siitä, että koulutus vastaa mahdollisimman hyvin työelämän tarpeisiin – sekä juuri nyt että tulevaisuudessa.

Liiketalouden koulutuksessa työelämän ohjausryhmä on kokoontunut jo usean vuoden ajan ja jokaisessa tapaamisessa on keskitytty tiettyyn koulutuksen keskeiseen teemaan. Kuluvan syyslukukauden tapaaminen pidettiin joulukuun alussa poikkeusolosuhteiden vuoksi virtuaalisena. Tällä kerralla aiheena oli henkilöstöjohtaminen.

Mukana työpajamuotoisessa tapaamisessa oli erittäin runsas ja monipuolinen joukko. Yli 20 osallistujan joukossa oli työelämän edustajia niin julkiselta puolelta kuin yritysmaailmasta sekä alumneja. Myös laurealaisia oli mukana runsaasti eri kampuksilta liiketalouden koulutuksen kehittämispäällikkö Ilkka Kurkelan johdolla.

Henkilöstöjohtaminen on yksi vaihtoehdoista, joihin liiketalouden koulutuksen opiskelijat voivat opinnoissaan erikoistua. Muita vaihtoehtoja ovat rahoitus ja taloushallinto, projektijohtaminen, kiinteistöjohtaminen, digimarkkinointi ja B2B-asiakastyö sekä oikeudellinen osaaminen.

Koulutuksen kehittämiseksi nyt kokoontunut ohjausryhmä pääsikin pohtimaan, miltä henkilöstöjohtaminen heidän mielestään näyttää tänään ja lähitulevaisuudessa. Millaisia osaamistarpeita työelämässä on nousemassa ja miten Laureassa voisimme näihin työelämän tarpeisiin vastata?

Päivän keskustelunaihe ei jättänyt osallistujia kylmäksi. Virtuaalista yhteiskehittämisen alusta Miroa hyödyntäneessä työpajassa käytiin vilkasta keskustelua ja tämän päivän henkilöstöjohtamisesta tunnistettiin lukuisia tärkeitä teemoja.

Henkilöstöjohtamisen opintojen kehittämistyötä luotaavat lehtorit Anne Martola ja Kirsi Maste nostavat käydyn keskustelun pohjalta esiin modernissa johtajuudessa korostuvia asiakokonaisuuksia. Näitä ovat mm. organisaatiokulttuurin muotoilu ja sen johtaminen, uudistumisen ja osaamisen johtaminen, digitalisaatio ja työn muuttuminen, teknologian, automaation ja datan hyödyntäminen, valmennus-, fasilitointi- ja vuorovaikutustaidot sekä itsensä johtaminen ja yhteisöllinen johtaminen.

Työpajan aikana esiin tulivat myös koronapandemian vaikutukset, jotka ovat jättäneet jäljen myös henkilöstöjohtamiseen. Etätyön määrä on räjähtänyt, mikä asettaa aivan erilaisia haasteita johtamiselle, yhteisöllisyyden rakentamiselle sekä työhyvinvoinnista huolehtimiselle.

Henkilöstöjohtamisen opintoihin liittyvää kehittämistyötä tullaan tekemään yhteistyössä muiden johtamista opettavien lehtoreiden kanssa työelämän tarpeita kuunnellen.

Lisätietoja: