Siirry sisältöön

Palvelumuotoilukoulutus tarjosi uusia keinoja jäsenpalvelujen kehittämiseen

Laurea toteutti palvelumuotoilukoulutuksen STTK:n ja sen jäsenliittojen asiantuntijoille.

Koulutuksen osallistujat yhteiskuvassa viimeisenä koulutuspäivänä 10.10. Etualalla vasemmalla järjestöpäällikkö Juska Kivioja.

Miten palvelumuotoilun menetelmät voisivat auttaa ammattiliittoja kehittämään palvelujaan, niin että ne palvelisivat entistä paremmin jäseniään? Muun muassa tähän kysymykseen on löydetty vastauksia Laurea-ammattikorkeakoulun STTK:n jäsenliitoille kuluvan vuoden aikana toteuttamassa palvelumuotoilukoulutuksessa.

Toimintaympäristön muutos haastaa ammattiliitot ajattelemaan niiden toimintaa ja palvelutarjontaa uudella tavalla. Jäsenten toiveissa korostuu yksilöllisyys ja heidän tarpeet moninaistuvat.

Palvelumuotoilukoulutukseen on osallistunut parikymmentä keskusjärjestö STTK:n sekä sen jäsenliittojen asiantuntijaa. Maaliskuussa alkaneen koulutuksen aikana osallistujat ovat tutustuneet palveluajattelun perusteisiin, palvelumuotoilun erilaisiin menetelmiin ja työkaluihin sekä siihen, miten näitä voidaan toteuttaa arjessa.

Koulutuksen viiden lähiopetuspäivän aiheina ovat olleet muun muassa yhteiskehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa, asiakasymmärryksen muodostaminen, prototyypit ja nopeat kokeilut sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Jäsenymmärrys keskiössä

STTK:ssa palvelumuotoilukoulutusta ideoimassa on ollut järjestöpäällikkö Juska Kivioja. Lähtökohtana koulutuksessa oli STTK:ssa tehty toimintaympäristön kartoitus, jossa kehittämiskohteeksi tunnistettiin erityisesti jäsenpalvelut ja jäsenten kohtaaminen.

- Palvelumuotoilussa puhutaan asiakasymmärryksestä, mutta tämän koulutuksen aikana olemme lanseeranneet omaan puheeseemme termin jäsenymmärrys, itsekin koulutukseen osallistunut Kivioja kertoo.

Kivioja muistuttaa, että STTK on olemassa erityisesti juuri jäseniään varten. Siksi erittäin tärkeää on tunnistaa, miten he voivat tuottaa tietoa ja palveluja nykyaikaisesti niin, että ne sopivat jäsenille:

- Me STTK:ssa uskomme, että tulevaisuuden Suomi tarvitsee menestyäkseen yhteistyötä ja rohkeutta uudistua. Haastavissa tilanteissa parhaat ratkaisut ja uudet ideat syntyvät, kun niitä pohditaan yhdessä jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden kanssa. Sen vuoksi tämä koulutus sopi täydellisesti meidän tarpeisiimme, Kivioja kiteyttää.

Työkaluja ja menetelmiä omaan työhön

Palvelumuotoilukoulutukseen osallistuneet Katriina Kukkonen Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry:stä ja Toimihenkilöliitto ERTOssa työskentelevä Kaisa Majava olivat tyytyväisiä koulutuksen antiin:

-    Palvelumuotoilu ei ollut minulle tuttu vielä ennen tätä koulutusta, joten täällä olen oppinut paljon uutta jokaisena koulutuspäivänä, Kukkonen kuvailee.

-    Kaikkein hyödyllisintä oman työn kannalta ovat olleet erilaiset palvelumuotoilun työkalut, joita olemme täällä käyttäneet. Ne auttavat erityisesti, kun omassa työssä pitää kerätä ja jäsentää tietoa, ja olemme hyödyntäneet näitä työkaluja meillä arjessa, viestintäpäällikkönä ERTOssa toimiva Majava täydentää.

Viidestä lähiopetuspäivästä koostuneen koulutuksen aikana osallistujat ovat työstäneet omaan työhönsä liittyviä kehittämisaiheita. Kaisa Majava on tarkastellut koulutuksen aikana erityisesti työelämään siirtyvän nuoren palvelupolkua:

-    On ollut todella havainnollistavaa avata palvelupolkua palvelumuotoilun menetelmien avulla ja tunnistaa siihen liittyviä kontaktipisteitä. Tämä on tuottanut runsaasti silmiä avaavia oivalluksia sekä hyviä ideoita, joita voimme jatkossa kehittää, hän kuvailee.

STTK on koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 15 jäsenliittoa sekä yli 500 000 jäsentä. STTK edustaa suomalaisten työpaikkojen osaajia ja asiantuntijoita ja käy avointa yhteiskunnallista keskustelua sekä tuo työ- ja talouselämään tuoreita ajatuksia ja uusia ratkaisuja.

Lue lisää Laurean tarjoamista täydennyskoulutuksista.