Siirry sisältöön

Kiertotalous Living Labin tavoitteet, toimijat ja verkostot

Tämä sivu kokoaa yhteen Kiertotalous Living Labin tavoitteet, verkostot, tilat ja toimijat.

Takaisin Kiertotalous Living Labin etusivulle

Tavoitteet

Laurea Kiertotalous Living Labin tavoitteena on yhdistää kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyvä koulutus, tutkimus- ja kehitystyö sekä alueellinen kehittäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi, Laurea edistää opiskelijoiden kiertotalouden ja kestävän kehityksen osaamista tarjoamalla kiertotalouteen liittyviä opintojaksoja ja oppimissisältöjä. Opiskelijoille tarjotaan kehittämis- ja opinnäytetyöprojekteja, joissa Laurean kumppaniorganisaatioiden kanssa kehitetään kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja. Living Lab yhdistää tiedon ja tutkimuksen organisaatioiden kehittämiseen sekä toimii opiskelijoiden ja Laurean kumppaneiden verkostoitumispaikkana.  

Laurea edistää koko henkilöstön kiertotalouden ja kestävän kehityksen osaamista tarjoamalla mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden laurealaisten ja kumppaniorganisaatioiden kanssa. Living Lab toimii linkkinä eri toimijoiden välillä kooten aiheeseen liittyvän tiedon ja osaamisen yhteen paikkaan helposti saataviksi.  

Laurea edistää Uudenmaan yritysten ja organisaatioiden kiertotalouden mukaista toimintaa tarjoamalla mahdollisuuden kehittää oman organisaation toimintaa erilaisten yhteiskehittämistapahtumien, koulutusten, opintojakso- ja opinnäyteprojektien sekä TKI-hanketoiminnan kautta. Living Lab yhdistää tiedon ja tutkimuksen organisaatioiden kehittämiseen sekä mahdollistaa eri toimijoiden verkostoitumisen.

Verkostot

Kiertotalous ja kestävä kehitys

Ellen MacArthur Foundation (EMF), https://ellenmacarthurfoundation.org/

EMF on kiertotalouden, siihen liittyvän liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen murroksen näkökulmasta keskeisin kansainvälinen verkostotoimija. Säätiö on käytännössä kehittänyt ja lanseerannut nykymuotoisen kiertotalouden käsitteen ja tuonut näkemyksensä niin kansainväliseen politiikkaan kuin liiketoimintaan. Se kokoaa yhteen ennen kaikkea yritys- ja poliittisia toimijoita, mutta myös tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. EMF tekee myös tutkimusta, organisoi verkostoja ja koulutusta sekä nostaa esille hyviä esimerkkejä.

Sustainable Development Solutions Network Northern Europe, (SDSN-NE), https://www.unsdsn.org/northern-europe

Yliopistojen ja korkeakoulujen muodostama globaali verkosto, jonka pohjoismainen verkosto SDSN-NE on. Verkostossa yhdistyy koulutus- ja tutkimusyhteistyö YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkoston puitteissa kehitetään yliopistojen ja korkeakoulujen kestävän kehityksen toimintaan niin opetuksen, tutkimuksen kuin organisaatioiden ympäristöohjelmien (kiinteistöt, energia, vesi, jätteet, liikkuminen, jne.) näkökulmista. Pohjoismaiden verkostossa on mukana yli 60 yliopistoa ja korkeakoulua.

International Sustainable Campus Network, (ISCN), https://international-sustainable-campus-network.org/

ISCN-verkoston jäsenyys tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia opetukseen ja kestävän kehityksen toimintaan liittyviä resursseja ja jakaa jäsenten kesken hyviä kestävän kehityksen opetuksen, kampuspalveluiden ja järjestää myös yhteisiä tapahtumia, konferensseja, yms.

Kaupunkikehityksen PIONEER-allianssi, https://pioneer-alliance.eu/

Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja toteuttaa kansainvälistä kestävää kaupunkikehitystä edistävää opetusta, TKI-toimintaa ja henkilöstövaihtoa. Yhteistyö pyrkii löytämään uusia, luovia ratkaisuja kaupunkikehityksen globaaleihin haasteisiin. Opetus- ja tutkimustoiminnan kärkiä ovat muun muassa hiilineutraalit kaupunkialueet, kestävä matkailu ja asuminen, älykkään kaupungin teknologiset ratkaisut sekä resilienssin vahvistaminen turvallisuuden ja riskienhallinnan kautta. Keskiössä allianssin tavoitteiden saavuttamisessa on yhteiskehittäminen sekä tiivis yhteistyö kaupunkien, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten. Allianssin muodostavat Laurean lisäksi ranskalainen University Gustave Eiffel, portugalilainen ISCTE - University Institute of Lisbon, saksalainen TH Köln, kreikkalainen National Technological University of Athens sekä University of Zilina Slovakiasta.

Palvelumuotoilu

Finnish Service Alliance

Yhdistys edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisää sen soveltamismahdollisuuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Lisäksi se edistää alan tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tekee suomalaisen palvelututkimuksen saavutuksia kansainvälisesti tunnetuksi. Yhdistys myötävaikuttaa osaltaan palveluyhteiskunnan kehittymiseen ja parantaa palvelututkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia, tuottaa julkaisuja ja tiedottaa toiminnastaan sekä jakaa palveluihin liittyvää kokemusperäistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Service Design Network (SDN), https://www.service-design-network.org/

SDN on kansainvälinen palvelumuotoilun ammattilaisverkosto, joka järjestää vapaaehtoisvoimin erilaisia kohtaamis- ja keskustelutilaisuuksia vuosittain. Laurea on Suomen SDN-jaoksen perustajajäseniä ja jaoksessa on kaikkiaan lähes 800 jäsentä tai rekisteröitynyttä yhteisöseuraajaa. Verkoston kautta Laurea tarjoaa opiskelijoille, henkilöstölle ja alumneille uudenlaisia ja innostavia mahdollisuuksia oman palvelumuotoiluosaamisensa kehittämiseen ja mahdollisuuden olla osa alaa kehittävää ammatillista yhteisöä.

European Network of Living Labs (ENoLL), https://enoll.org/

ENoLL on kansainvälinen avoimien ekosysteemien verkosto, johon kuuluu yli 150 aktiivista living labia. ENoLL on tutkinut ja kehittänyt yhteiskehittämistä avoimissa innovaatioekosysteemeissä sekä arvioinut yli 400 monitoimijaista avoimen innovaation ja tieteen ekosysteemiä eri puolilta maailmaa. Laurea on ollut mukana kehittämässä living lab -toimintaa ja johtaja Tuija Hirvikoski Laureasta on toiminut ENoLL-verkoston puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien.

Haluatko järjestää tilaisuuden?

Kiertotalous Living Labin tila tarjoaa monipuolisen tilan työpajoja, seminaareja, sprintejä ja muita kiertotalouteen liittyviä tapahtumia varten. Mikäli haluat järjestää tilaisuuden tai sinulla herää kysymyksiä tilaisuuksien järjestämiseen liittyen, otathan yhteyttä Living Labin vastuuhenkilöihin tai lähetä viesti osoitteeseen: kiertotalouslivinglab@laurea.fi

Tilan ja toimintatapojen esittely

Laurea Kiertotalous Living Labissä on mahdollista työskennellä isoissa ja pienissä ryhmissä, joko paikan päällä tai hybridisti. Tilassa on perinteinen kiinteä projektori ja äänentoisto sekä liikuteltavia työskentelypisteitä, joissa on HD-näytöt ja videobarit. Tietokoneet voi kytkeä näyttöihin ja niiden kautta videobariin HDMI-liitännällä. Tilassa on kamera kiinnitettynä seinään, jolloin tilaa voidaan kuvata sekä kuvaa välittää myös hybridisti. Langattomat headsetit (2 kpl) ja pöytämikit (4 kpl), sekä selfietikut edesauttavat ryhmien hybridityöskentelyä, jolloin esimerkiksi prototyyppien läpikävelyä tai kiertotalouspelien lopputuloksia voidaan välittää ylhäältäpäin puhelimen mobiiliyhteyden kautta. Esittäjillä tai tilaisuuksien vetäjillä on käytössä kaksi langatonta mikrofonia. Projektoriin voi kytkeä samanaikaisesti kaksi tietokonetta HDMI-liitännän avulla.

Kartta ja yhteystiedot

Kiertotalous Living Lab sijaitsee Laurean Leppävaaran kampuksella, Vanha Maantie 9, 02650 Espoo. Yhteystiedot »

Oletko kiinnostunut Kiertotaloudesta?

Kiitos yhteydenotostasi! Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian

Oletko opiskelija vai yrityksen edustaja? *
Minua kiinnostavat seuraavat aiheet kiertotalouteen liittyen: *

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Kestävä Laurea

Olemme määritelleet strategiassamme korkeakoulun valintoja ohjaavaksi teemaksi kestävän kehityksen. Tarkastelemme arvojemme mukaista vaikuttavuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta ja huomioimme kaikessa toiminnassamme niin ekologiset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin vaikutukset.


Kestävä Laurea