Siirry sisältöön

Uuden opiskelijan muistilista


Kohdat 1, 2 ja 3 koskevat vain korkeakoulujen yhteishaussa valittuja. Vastaavat tiedot lähetetään erillishauissa valituille sähköpostitse.

Kohdat 4, 5 ja 6 koskevat kaikkia Laureassa aloittavia uusia opiskelijoita.

Kaikki valitut ja varasijalta valitut saavat ilmoituksen opiskelijavalinnasta sähköpostitse. Sähköpostista voit tarkistaa missä haussa olet tullut valituksi. Tieto löytyy myös Oma Opintopolku -palvelusta.

Muista tehdä nämä

 • 1. Ota opiskelupaikka vastaan yhteishaussa 

  Tämä ohje on yhteishaussa valituille. Erillishauissa valitut saavat ohjeistuksen sähköpostitse.

  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Kevään 2021 toisessa yhteishaussa viimeistään 16.7.2021 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

  • Jos saat opiskelupaikan varasijalta 9.7.2021 jälkeen, tulee opiskelupaikka ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  • Mikäli opiskelupaikkaa ei ole otettu vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

  • Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen voi tehdä vain yhden kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

  Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan vahvasti tunnistautuneena OmaOpintopolku-palvelussa, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä Laurean hakijapalveluihin. Sinun tulee olla tässä tapauksessa yhteydessä hakijapalveluihimme ennen kuin opiskelupaikkasi vastaanottamisen määräaika on kulunut umpeen.


  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja. Tämä tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

  Ensikertalaisuus

  Kun otat korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan yhteishaussa tai erillishaussa, et ole tulevissa hauissa enää ensikertalainen. Korkeakoulujen tulee lain mukaan varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä.

  Lisätietoja

  Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolkupalvelussa sivulla Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen yhteishaussa.

 • 2. Ilmoittaudu lukuvuodelle yhteishaussa 

  Tämä ohje on yh­teis­haus­sa valituille. Eril­lis­hauis­sa valitut saavat oh­jeis­tuk­sen säh­kö­pos­tit­se.

  • Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua lukuvuodelle 2021 -2022 joko läsnä- tai poissaolevaksi  16.7.2021 ko 15.00 mennessä.

  • Jos saat opiskelupaikan varasijalta 9.7.2021 jälkeen, tulee sinun ilmoittautua lukuvuodelle 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.


  Lukuvuodelle ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

  Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmälle hakutoiveelle, voit ilmoittautua lukuvuodelle vasta 2.8.2021 klo 15.00 jälkeen, kun opiskelupaikkasi on vahvistunut sitovaksi. Saat automaattisen muistutusviestin Opintopolku-palvelusta kun lukuvuodelle ilmoittautuminen on mahdollista.

  Näin ilmoittaudut lukuvuodelle 2021 -2022

  Voit ilmoittautua samalla kun otat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku- palvelussa.

  Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, näytölle ilmestyy "siirry ilmoittautumaan" -painike, jonka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun.

  Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.

  Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten  vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.


  Katso tarkemmat ohjeet Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoitus.

  Opintotoimisto lähettää poissaolevaksi ilmoittautuville sähköpostitse ohjeet kevään 2022 aikana. Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan, että alkavat koulutukset vaihtelevat vuosittain/lukukausittain. Ilmoita mahdolliset osoitteenmuutokset sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut(at)laurea.fi.  

 • 3. Todistusten toimittaminen yhteishaussa 

   

  Tämä ohje on yh­teis­haus­sa valituille. Eril­lis­hauis­sa valitut saavat oh­jeis­tuk­sen säh­kö­pos­tit­se.

  AMK-koulutuksiin valitut

  Liitä tutkintotodistusten kopiot hakulomakkeellesi 16.7.2021 klo 15.00 mennessä vain, jos olet ilmoittanut hakulomakkeellasi jonkin alla luetelluista tutkinnoista.

  Muiden kuin alla mainittujen tutkintojen tiedot saamme valtakunnallisesta KOSKI-tietovarannosta

  • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkinto
  • Ennen vuotta 2017 Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Ennen vuotta 2018 Suomessa suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
  • Ennen vuotta 1990 valmistunut suomalainen ylioppilastutkinto


  Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.

  Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta 9.7.2021 jälkeen, tulee todistuskopiot toimittaa 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  AMK-koulutuksiin valituilta ei pyydetä työtodistusten kopioita.

  Ylempi AMK -koulutuksiin valitut

  Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.

  Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta 9.7.2021 jälkeen, tulee pyydetyt todistuskopiot toimittaa 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Tutkintotodistukset

  Tutkintotodistusten kopiot tulee liittää hakemukselle 16.7.2021 klo 15.00 mennessä vain, jos olet ilmoittanut hakulomakkeellasi ennen vuotta 2003 valmistuneen suomessa suoritetun korkeakoulututkinnon.

  Vuoden 2003 jälkeen valmistuneiden suomessa suoritettujen korkeakoulututkintojen tiedot saamme valtakunnallisesta KOSKI-tietovarannosta.

  Muiden tutkintojen tiedot saamme hakuaikana hakemukselle liitetyistä todistuskopioista.

  Työtodistusten kopiot

  Kaikkien Ylempi AMK -koulutukseen valittujen tulee liittää hakemukselle työtodistusten kopiot 16.7.2021 klo 15.00 mennessä, joilla osoitat, että sinulla on Ylempi AMK -tutkintoon vaadittava 24 kuukauden soveltuva työkokemus haussa käytetyn tutkinnon suorittamisen jälkeen.

  Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

  Ohjeet todistuskopioiden toimittamiseen

  Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  Toimita todistuskopiot liittämällä ne hakulomakkeellesi annettuun määräaikaan mennessä, kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”.

  Suositeltu tiedostomuoto on PDF/JPG/PNG. Nimeä tiedostot muotoon "Sukunimi_Etunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

  Voit tarvittaessa postittaa todistusten kopiot osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

  Opiskelijavalinta on ehdollinen

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

 • 4. Virallisen henkilöllisyystodistuksen esittäminen tarvittaessa 

  Valmistaudu esittämään virallinen henkilöllisyystodistus opintojesi alussa opiskelijatunnuksesi aktivoimiseksi, tilanteessa, jossa et voi käyttää vahvaa tunnistautumista opiskelijatunnusten aktivointiin.

  Vahvan tunnistautumisen voi tehdä esim. käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.

  Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti, ei ajokortti.

 • 5. Aktivoi käyttäjätunnuksesi ja tee verkko-orientaatio 

  Orientaatiosi Laureassa opiskeluun alkaa itsenäisesti suoritettavalla verkko-orientaatiolla, joka pitää sisällään itse opiskeltavaa materiaalia Laureassa opiskelusta, sekä tutustumista Laurean järjestelmiin ja sähköisiin oppimisympäristöihin. 

  Verkko-orientaatio tulee olla suoritettuna ennen opintojen aloitusta, mukaan lukien kielten lähtötasotestit AMK opiskelijoiden osalta.

  1) Aktivoi ensin Laurean käyttäjätunnuksesi

  2) Mene sitten verkko-orientaation Canvas-työtilaan ja kirjaudu sisään Laurea käyttäjätunnuksellasi.

  HUOM. Syksyllä 2021 opintonsa aloittavien opiskelijoiden Canvas-linkki päivitetään tänne ennen elokuuta. Alla oleva verkko-orientaatio on suunnattu kevään 2021 aikana opintonsa aloittaville opiskelijoille.

   

  Tarvittaessa saat teknistä tukea Laurean Service Deskistä osoitteesta servicedesk@laurea.fi.

  Canvasissa pääset mahdollisesti lisäksi tutustumaan opettajatuutoreihisi ja vastaamaan ennakkokyselyyn joka edesauttaa opintojesi aloitusta.

 • 6. Valmistaudu opintoihin ja aloituspäivään kampuksella 

  Tarkista aloituspäivän tiedot

  Tarkista aloituspäiväsi ja aloituksen tarkka kellon aika vielä uudestaan juuri ennen aloitusta. Tutustu kampus- ja koulutuskohtaisiin tietoihin.

  Tietokoneen hankinta

  Opiskelu Laureassa edellyttää tietokonetta. Ellei sinulla sellaista vielä ole, suosittelemme kannettavaa tietokonetta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun.

  Alla on kuvattu kannettavan tietokoneen minimivaatimukset, joissa on huomioitu, että opiskelut kestävät 4 vuotta ja hankittava laite olisi käyttökelpoinen koko opiskelujen keston ajan.

  Suositeltava laitekokoonpano:

  • Keskusmuisti/RAM: 8Gt
  • Kiintolevy/massamuisti: vähintään 256Gt SSD-kovalevy
  • Prosessori/suoritin:
   Intel i5/i7 prosessori (7/8/9/10 generaatio) tai
   AMD Ryzen 5/7 tai
   vastaavan tehoinen suoritin
  • Käyttöjärjestelmä: Windows10

  Konetta hankkiessa tulee huomioida, että opiskelujen edetessä saatat tarvita web-kameraa sekä kuulokkeita, joissa on mikrofoni.

  Lisäturvaa koneen hankitaan tuo takuu, jonka pituus tulee selvittää myyjältä ennen laitteen hankintaa. Joissain tapauksissa takuuaikaa on mahdollista myös jatkaa.

  Asiantuntevasta myymälästä saat tarkempaa tietoa markkinoilla kulloinkin tarjolla olevista laitteista ja kokoonpanoista.

  Asuminen

  Opiskelupaikan saatuasi ota yhteyttä opiskelupaikkakunnallasi toimiviin opiskelija-asuntojen välittäjiin:

  Hyvinkää HYVA - Hyvinkään vuokra-asunnot
  Lohja Luksia opiskelija-asunnot
  Porvoo A-yhtiön opiskelija-asunnot ja Porvoon opiskelija-asunnot
  Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

  YTHS-palvelut - Maksa terveydenhoitomaksu Kelan sivuilla

  Kevätlukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuneiden tutkinto-opiskelijoiden tulee maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 31.1.2021 mennessä.

  Maksuvelvollisia ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

  Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti verkkopalvelun kautta Kelalle. Niille opiskelijoille, jotka eivät voi käyttää asiointipalvelua, tulee Kela.fi –sivuille ohjeet maksamista varten.

  Maksuvelvolliset opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle riippumatta palvelujen käytöstä.

  Opiskelijan maksun suuruus vuonna 2021 on arviolta 35-40 € lukukaudessa. Kela vahvistaa maksun suuruuden viimeistään 31.11.2020.

  Saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

  Lisätietoa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä

  Lisätietoa terveydenhoitomaksun maksamisesta Kelan sivuilla