Siirry sisältöön

Uuden opiskelijan muistilista

Tämä muistilista on tarkoitettu yhteishaussa valituille. Siirtohaun ja avoimen AMK:n erillishaun kautta valitut saavat aloitukseen liittyvät ohjeet sähköpostitse valinnan yhteydessä. Yhteishaussa valitut saavat ilmoituksen opiskelijavalinnasta sähköpostitse. Myös varasijavalinnat ilmoitetaan sähköpostitse.

 

Muista tehdä nämä

 • 1. Ota opiskelupaikka vastaan 

  Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

  • Mikäli opiskelupaikkaa ei ole otettu vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.
  • Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen voi tehdä vain yhden kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.


  Jos saat varasijalta opiskelupaikan, opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan vahvasti tunnistautuneena OmaOpintopolku-palvelussa, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä Laurean hakijapalveluihin. Sinun tulee olla tässä tapauksessa yhteydessä hakijapalveluihimme ennen kuin opiskelupaikkasi vastaanottamisen määräaika on kulunut umpeen.


  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja. Tämä tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

  Ensikertalaisuus

  Kun otat korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan yhteishaussa tai erillishaussa, et ole tulevissa hauissa enää ensikertalainen. Korkeakoulujen tulee lain mukaan varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä.

  Lisätietoja

  Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolkupalvelussa sivulla Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen yhteishaussa.

 • 2. Ilmoittaudu lukuvuodelle 

  Sinun tulee ilmoittautua lukuvuodelle 2020 - 2021 joko läsnä- tai poissaolevaksi 22.7.2020 ko 15.00 mennessä.

  Lukuvuodelle ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

  Jos saat varasijalta opiskelupaikan, sinun tulee ilmoittautua lukuvuodelle 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmälle hakutoiveelle, voit ilmoittautua lukuvuodelle vasta 3.8.2020 klo 15.00 jälkeen, kun opiskelupaikkasi on vahvistunut sitovaksi.

  Näin ilmoittaudut lukuvuodelle 2020 - 2021

  Voit ilmoittautua samalla kun otat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku- palvelussa.

  Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, näytölle ilmestyy "siirry ilmoittautumaan" -painike, jonka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun.

  Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.

  Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten  vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.


  Katso tarkemmat ohjeet Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoitus.

  Opintotoimisto lähettää poissaolevaksi ilmoittautuville sähköpostitse ohjeet kevään 2021 aikana. Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan, että alkavat koulutukset vaihtelevat vuosittain/lukukausittain. Ilmoita mahdolliset osoitteenmuutokset sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut(at)laurea.fi.  

 • 3. Toimita todistuskopiot 

  Sinun tulee toimittaa todistuskopiot 22.7.2020 klo 15.00 mennessä vain, jos olet hakenut jollain seuraavista tutkinnoista:

  • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
  • Ennen vuotta 2017 Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto, jos todistuksen kopiota ei ole liitetty hakemukselle hakuaikana
  • Ennen vuotta 2018 Suomessa suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
  • Ennen vuotta 1990 valmistunut suomalainen ylioppilastutkinto, jos todistuksen kopioita ei ole liitetty hakemukselle hakuaikana


  Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen valittujen tulee toimittaa todistuskopiot:

  • Ennen vuotta 1995 suoritettu suomalainen korkeakoulututkinto
  • Työtodistusten kopiot


  Työtodistuksilla osoitat, että sinulla on ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittu kahden vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

  Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

  Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

  Ohjeet todistuskopioiden toimittamiseen

  Todistuskopiot tulee toimittaa viimeistään 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

  Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.

  Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta, tulee todistuskopiot toimittaa 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Toimita todistuskopiot liittämällä ne hakulomakkeellesi annettuun määräaikaan mennessä, kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”.

  Suositeltu tiedostomuoto on PDF/JPG/PNG. Nimeä tiedostot muotoon "Sukunimi_Etunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

  Voit tarvittaessa postittaa todistusten kopiot osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

  Opiskelijavalinta on ehdollinen

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

 • 4. Aktivoi käyttäjätunnuksesi ja tee verkko-orientaatio 

  Orientaatiopäivät Laurean kampuksella koittavat elokuun loppupuolella (AMK opiskelija) tai syyskuun alkupuolella (YAMK opiskelija), mutta orientaatiosi alkaa jo sitä ennen itsenäisesti suoritettavalla verkko-orientaatiolla

  Elokuussa (AMK opiskelijat 1.8.2020 alkaen, YAMK opiskelijat 17.8. alkaen),
  1) aktivoi ensin Laurean käyttäjätunnuksesi, ja
  2) mene sitten Canvas-oppimisympäristöön suorittaaksesi verkko-orientaation. Suora linkki verkko-orientaatioon päivittyy tähän 1.8.2020 mennessä.

  • AMK opiskelija: Varaa verkko-orientaation suorittamiseen yhteensä 3-4 tuntia aikaa. Voit keskeyttää ja jatkaa verkko-orientaation tekemistä itsellesi sopivaan aikaan. Vain kielten tasotestit tulee tehdä yhdeltä istumalta.
  • YAMK opiskelija: Varaa verkko-orientaation suorittamiseen yhteensä 1-2 tuntia aikaa. Voit keskeyttää ja jatkaa verkko-orientaation tekemistä itsellesi sopivaan aikaan.
  • Verkko-orientaatio pitää sisällään itse opiskeltavaa materiaalia Laureassa opiskelusta, tutustumista Laurean järjestelmiin ja sähköisiin oppimisympäristöihin sekä kielten lähtötasotestit.
  • Verkko-orientaation tulee olla suoritettuna ennen ensimmäistä orientaatiopäivää kampuksella.


  Tarvittaessa saat teknistä tukea Laurean Service Deskistä osoitteesta servicedesk@laurea.fi.

  Canvasissa pääset mahdollisesti lisäksi tutustumaan opettajatuutoreihisi ja vastaamaan ennakkokyselyyn joka edesauttaa opintojesi aloitusta.

   

 • 5. Esitä alkuperäiset tutkinto- tai työtodistukset 

  Esitä alkuperäiset tutkintotodistuksesi opintojesi aloituspäivänä, jos olet hakenut jollain seuraavista tutkinnoista;

  • Ulkomailla suoritettu tutkinto
  • Ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
  • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkinto
  • Ennen vuotta 2018 suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Ennen vuotta 2018 suomessa suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
  • Kansainvälinen ylioppilastutkinto (EB/IB/Reifeprüfung/DIA)


  Ylempään AMK tutkintoon johtavaan koulutukseen valittujen tulee esittää opintojen aloituspäivänä

  • Ennen vuotta 1995 suoritettu suomalainen korkeakoulututkinto
  • Ulkomailla suoritettu tutkinto (jos se on ainoa haussa käytetty tutkinto)
  • Kaikkien ylempi AMK -koulutuksiin valittujen tulee esittää alkuperäiset työtodistukset.


  Opiskelijavalinta on ehdollinen

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu.  Opiskelupaikka voidaan purkaa, mikäli alkuperäisiä todistuksia ei ole tuotu tarkistettavaksi 10 vuorokauden sisällä opintojen aloituspäivämäärästä, tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja hakulomakkeella.

  Voit esittää alkuperäiset todistukset myös Hakijapalveluissa 3.8.2020 alkaen

  Kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, voit halutessasi käydä esittämässä alkuperäiset tutkinto- tai työtodistuksesi jo ennen opintojesi aloitusta Laurean Hakijapalveluissa.

  Laurea Hakijapalvelut

  Ratatie 22
  01300 Vantaa
  Puh. (09) 8868 7293
  fax (09) 8868 7298
  Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

  Asiakaspalvelu

  Palvelemme puhelimitse ajalla 8.6. - 31.7.2020 seuraavasti:

  Maanantai - torstai

  klo 10.00 - 12.00

  Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi toivomme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

   

 • 6. Esitä henkilöllisyystodistus opintojesi ensimmäisenä päivänä 

  Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus.
  Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti, ei ajokortti.

  Tarkista aloituspäiväsi ja aloituksen tarkka kellon aika vielä uudestaan juuri ennen aloitusta. Tutustu kampus- ja koulutuskohtaisiin tietoihin.

 • 7. Valmistaudu opintoihin ja aloituspäivään kampuksella 

  Tarkista aloituspäivän tiedot

  Tarkista opintojesi aloituspäivä kampuksella kampuskohtaisista tiedoista.

  Tietokoneen hankinta

  Opiskelu Laureassa edellyttää tietokonetta. Ellei sinulla sellaista vielä ole, suosittelemme kannettavaa tietokonetta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun.

  Alla on kuvattu kannettavan tietokoneen minimivaatimukset, joissa on huomioitu, että opiskelut kestävät 4 vuotta ja hankittava laite olisi käyttökelpoinen koko opiskelujen keston ajan.

  Suositeltava laitekokoonpano:

  • Keskusmuisti/RAM: 8Gt
  • Kiintolevy/massamuisti: vähintään 256Gt SSD-kovalevy
  • Prosessori/suoritin:
   Intel i5/i7 prosessori (7/8/9/10 generaatio) tai
   AMD Ryzen 5/7 tai
   vastaavan tehoinen suoritin
  • Käyttöjärjestelmä: Windows10

  Konetta hankkiessa tulee huomioida, että opiskelujen edetessä saatat tarvita web-kameraa sekä kuulokkeita, joissa on mikrofoni.

  Lisäturvaa koneen hankitaan tuo takuu, jonka pituus tulee selvittää myyjältä ennen laitteen hankintaa. Joissain tapauksissa takuuaikaa on mahdollista myös jatkaa.

  Asiantuntevasta myymälästä saat tarkempaa tietoa markkinoilla kulloinkin tarjolla olevista laitteista ja kokoonpanoista.

  Asuminen

  Opiskelupaikan saatuasi ota yhteyttä opiskelupaikkakunnallasi toimiviin opiskelija-asuntojen välittäjiin:

  Hyvinkää HYVA - Hyvinkään vuokra-asunnot
  Lohja Luksia opiskelija-asunnot
  Porvoo A-yhtiön opiskelija-asunnot ja Porvoon opiskelija-asunnot
  Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

  Opiskele jo elokuussa amk-opintoihin valmentavia taitoja

  Haluatko kerrata ja vahvistaa ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksiasi jo ennen varsinaisten amk-opintojen alkua? Elokuussa (3.–31.8.2020) on mahdollisuus suorittaa seuraavia verkko-opintoja:

  R0169-3031 Valmentava matematiikka 3 op
  RO171-3066 Valmentava ruotsi 3 op
  R0170-3033 Valmentava englanti 3 op

  Nämä valmentavat opinnot eivät kuulu pakollisina amk-tutkintoihin, mutta niitä suositellaan niille, jotka tarvitsevat kertausta ko. taidoissa. Ne ovat opetussuunnitelman täydentäviä eli valinnaisia opintoja, ja kaikki em. opinnot on mahdollista suorittaa myös amk-opintojen rinnalla.

  Opintoihin ilmoittaudutaan Pakissa, joka on opiskelijan sähköinen työpöytä opintojen hallintaan. Pakkiin pääset kirjautumaan luotuasi Laurean käyttäjätunnuksen. Verkko-orientaatiossa pääset tutustumaan miten ilmoittaudut haluamallesi toteutukselle Pakissa.