Siirry sisältöön

Kevään 2024 erillishaku sairaanhoitajakoulutukseen Tikkurilaan ja Otaniemeen on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 22.4. klo 8.00–13.5.2024 klo 15.00
 • Ajoitus: Opinnot alkavat syksyllä 2024
 • Laajuus: Sairaanhoitajakoulutuksen laajuus 210 op
 • Sijainti: Laurean Tikkurilan ja Otaniemen kampukset
 • Hinta: Maksuton

Opiskelijatarina: kokemuksia sairaanhoitajaopinnoista

Laurean Tikkurilan ja Otaniemen kampuksella järjestetään keväällä 2024 erillinen, kohdennettu haku sairaanhoitajakoulutukseen. Hakukelpoisuusvaatimuksena on Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai ylioppilastutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös muu yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä soveltuva työkokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Valitut suorittavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK).

Koulutuksiin sisältyy yhteensä 140 aloituspaikkaa. Koulutukset toteutetaan ja aloituspaikat jakautuvat seuraavasti:

Laurea Tikkurilan kampus 

 • 35 paikkaa monimuoto-opinnot (sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta)
 • 35 paikkaa päiväopinnot (lähiopetus kampuksella)

Laurea Otaniemen kampus 

 • 70 paikkaa monimuoto-opinnot (sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta)

Opiskelijavalinta toteutetaan erillishaussa. Erillishaku ja valintaperusteet perustuvat alla kuvattuun. 

Sairaanhoitajakoulutukseen motivaatiokirjeen ja ryhmähaastattelun kautta

Koulutukseen haetaan hakuaikana 22.4.2024 klo 8:00 - 13.5.2024 klo 15:00 Opintopolku.fi -palvelusta löytyvällä hakulomakkeella. Voit hakea kaikkiin hakukohteisiin samalla lomakkeella. Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemukselle 20.5.2024 klo 15:00 mennessä.

Hakukelpoisuus

Erillishaussa hakukelpoisuuden antaa:

 • Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai
 • Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto tai
 • muu yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus ja soveltuva kokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Työkokemusta vaaditaan tällöin minimissään kuusi kuukautta (6kk). Työkokemusta tulee olla kertynyt 6kk hakuajan loppuun 13.5.2024 mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu. Hakukelpoisuus tarkastetaan vain koulutukseen valituilta. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa, hakijan tulee liittää vaaditut liitteet (tutkintotodistus liitteineen, motivaatiokirje, mahdolliset työtodistukset, henkilöllisyystodistus) hakulomakkeelleen annettuun määräaikaan 20.5.2024 klo 15.00 mennessä. 

Hakuajan jälkeen valmistuvat voivat tulla valituksi, mikäli he toimittavat todistuksen valmistumisestaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Opiskelupaikoista vähintään 90 % varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

Valintatapa

Valinta koostuu motivaatiokirjeestä sekä ryhmähaastattelusta.

Hakijat kirjoittavat ennakkotehtävänä motivaatiokirjeen. Motivaatiokirje täytyy liittää viimeistään 20.5.2024 klo 15:00 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle.

Motivaatiokirjeessä vastataan kaikkiin alla oleviin kolmeen (3) kysymykseen. Motivaatiokirjeen pituus on 1 sivu.

 1. Kuvaa ja perustele miksi olet hakemassa opiskelemaan sairaanhoitajaksi Laurea-ammattikorkeakouluun?
 2. Miten olet suunnitellut opintojen toteuttamisen suhteessa vapaa-aika-, työ-, ja perhe-elämääsi?
 3. Millaista ajattelet opiskelun ammattikorkeakoulussa olevan ja mitä se sinulta edellyttää?

Motivaatiokirjeestä on mahdollista saada maksimissaan 20 pistettä. Minimipistemäärää ei ole.

Motivaatiokirjeen ajallaan palauttaneet kutsutaan ryhmähaastatteluun. Ryhmähaastattelu järjestetään Zoomin/Teamsin välityksellä 10.-11.6.2024. Hakijoiden henkilöllisyys tarkistetaan ennen haastattelua Opintopolkuun ladatusta henkilöllisyystodistuksesta. Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja katsotaan siitä päivästä, kun hakija osallistuu ryhmähaastatteluun. 

Ryhmähaastattelusta on mahdollista saada maksimissaan 40 pistettä. Minimipistemäärää ei ole. Ryhmähaastattelut toteutetaan neljän hengen ryhmissä. Haastattelun kesto on 30 minuuttia. Hakijalle ennakkoon ilmoitettua haastatteluajankohtaa ei ole mahdollista muuttaa.

Opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeestä ja ryhmähaastattelusta saatujen yhteispisteiden perusteella. Maksimi yhteispistemäärä on 60. Hyväksytty suoritus vaatii minimissään 10 pisteen yhteispistemäärää.                      

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä.

Haun aikataulu  
22.4.2024 klo 8.00 -13.5.2024 klo 15.00 Hakuaika
20.5.2024 klo 15:00 
mennessä
Liitteiden tallennus (tutkintotodistus liitteineen, motivaatiokirje, mahdolliset työtodistukset, henkilöllisyystodistus) 
31.5.2024 mennessä Kutsut ryhmähaastatteluun
10.-11.6.2024 Ryhmähaastattelut Zoomissa/Teamsissa
24.6.2024 mennessä Ilmoitus hakijavalinnasta
11.7.2024 mennessä Opiskelupaikan vastaanotto
Opintojen aloitus  
19.8.2024 Tikkurila monimuoto-opinnot
9.10.2024 Tikkurila päiväopinnot
9.10.2024 Otaniemi monimuoto-opinnot

 

Lisätietoja monimuotokoulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Lisätietoja päiväopinnoista ja hakemista Opintopolusta


Lisätietoja erillishauista saat myös kehittämispäälliköiltämme:
Airi Kananen, Tikkurilan kampus
Reija Korhonen, Otaniemen kampus

Yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan ter­vey­del­li­set vaa­ti­muk­set

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tarkasta vaatimukset täältä

Sairaanhoitajakoulutus Laureassa

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala). Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing), johon kuuluu tiivis yhteistyö esim. alumnien, terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää sairaanhoitajakoulutuksestamme

Kiin­nos­tuit­ko kou­lu­tuk­ses­ta? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan al­ka­mi­ses­ta!

Kiitos yhteydenotostasi. Lähetämme sinulle sähköpostitse muistutuksen, kun koulutuksen hakuaika alkaa.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa tästä koulutuksesta.
Minulle saa lähettää tietoa myös muista Laurean sairaanhoitajakoulutuksen hakuvaihtoehdoista

Lisätietoja: