Siirry sisältöön

Laurean Tikkurilan kampuksella järjestetään syksyllä 2024 erillinen, kohdennettu haku maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Hae erillishaussa 25.7.–15.8.2024 ja aloita opinnot lokakuussa 2024.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.7.2024 klo 8.00–15.8.2024 klo 15.00
 • Ajoitus: Opinnot alkavat lokakuussa 2024
 • Laajuus: Sairaanhoitajakoulutuksen laajuus 210 op
 • Sijainti: Laurean Tikkurilan kampus
 • Hinta: Maksuton

Opiskelijatarina: kokemuksia sairaanhoitajaopinnoista

Laurean Tikkurilan kampuksella järjestetään syksyllä 2024 erillinen, kohdennettu haku maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Valitut suorittavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK).

Koulutukseen sisältyy 30 aloituspaikkaa. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena Tikkurilan kampuksella, lisäksi koulutus sisältää verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. Koulutuksen aikana tuetaan suomen kielen oppimista (S2 kielituki). Opiskelijavalinta toteutetaan erillishakuna. Erillishaku ja valintaperusteet on kuvattu alla.   

Erillishaun valintaperusteet syksy 2024

Hakukelpoisuus 

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut jonkun seuraavista tutkinnoista:

 • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), ja/tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon tai niitä vastaavat aikaisemmat opinnot (120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuus) tai
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinnon.

Hakukelpoisuuden antava tutkinto tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun 15.8.2024 mennessä. Hakukelpoisuudet tarkastetaan vain koulutukseen valituilta. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkistettu. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa, hakijan tulee liittää vaaditut todistukset ja liitteet sekä näiden mahdolliset käännökset hakulomakkeelleen annettuun määräaikaan 22.8.2024 klo 15.00 mennessä.

Hakijalla tulee olla voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Oleskeluluvan tulee olla voimassa vähintään lukuvuoden alkuun 1.8.2024 asti.

Opetus tapahtuu suomeksi, joten hakijoilta vaaditaan vähintään B1-tason suomen kielen osaamista. Suomen kielen taito testataan valintakokeessa. 

Valintatapa 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen menestyksen perusteella. Koe toteutetaan lähikokeena Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella 11.-13.9.2024. Koe on yksipäiväinen hakijalle. Hakijoille ilmoitetaan koepäivä sähköpostitse. Ilmoitettua koepäivää ei voi vaihtaa. Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukana  kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta ei voi osallistua valintakokeeseen.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset:

 • passi
 • poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun hakija osallistuu valintakokeeseen. Hakija täytyy kuitenkin voida tunnistaa henkilöllisyystodistuksessa olevasta kuvasta.

Mikäli turvapaikan- tai oleskeluluvan hakijan passi on tilapäisesti viranomaisen hallussa, voidaan todistus passin luovuttamisesta viranomaiselle ja kopio passista hyväksyä henkilöllisyystodistukseksi.

Valintakoe sisältää matemaattisten taitojen osion, suomen kielen osion, esseen kirjoittamisen sekä ryhmäkeskustelun. Kokeen osiot pisteytetään seuraavasti:

A)    Suomen kielen ja matematiikan kirjallinen koe hyväksytty/hylätty 
B)    Opiskelu- ja viestintätaitojen essee maksimissaan 0-30 pistettä
C)    Ryhmäkeskustelu 0-30 pistettä

Suomen kielen ja matematiikan kirjallinen koe täytyy suorittaa hyväksytyksi voidakseen tulla valituksi. Valintakokeen maksipistemäärä on 60. Hakijat valitaan valintakokeen menestyksen perusteella. Tasapistetilanteessa käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa. Käytössä on varasijat.
 
Hakijalle voidaan perusteltujen tarpeiden mukaan myöntää valintakoetta varten yksilöllisiä järjestelyitä. Hakijan tulee toimittaa yksilöllisistä järjestelyistä asiantuntijalausunto e-lomakkeelle annettuun määräaikaan 22.8.2024 klo 15.00 mennessä.

Yleistä hausta

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 24.9.2024. Opiskelijalle lähetetään henkilökohtainen tieto valinnasta. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.10.2024. Opintopolku.fi -palvelun kautta. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan hakijan ja opiskelijan soveltuvuutta tutkintoon ns. SORA-lainsäädäntöä.  

Haun aikataulu  
25.7.2024 klo 8.00 -15.8.2024 klo 15.00 Hakuaika
22.8.2024 klo 15:00 
mennessä
Liitteiden tallennus (kopio tutkintotodistuksesta liitteineen ja mahdollisine käännöksineen sekä oleskeluluvan kopio) tulee liittää hakemukselle. Hakukelpoisuudet tarkastetaan vain koulutukseen hyväksytyiltä. 
4.9.2024 mennessä Kutsut valintakokeeseen
11. - 13.9.2024 Valintakoe Tikkurilan kampuksella
24.9.2024 mennessä Ilmoitus hakijavalinnasta
1.10.2024 klo 15.00 mennessä Opiskelupaikan vastaanotto
9.10.2024 klo 10.00 Opintojen aloitus

 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

 

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan ter­vey­del­li­set vaa­ti­muk­set

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tarkasta vaatimukset täältä

Sairaanhoitajakoulutus Laureassa

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala). Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing), johon kuuluu tiivis yhteistyö esim. alumnien, terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää sairaanhoitajakoulutuksestamme

Kiin­nos­tuit­ko kou­lu­tuk­ses­ta? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan al­ka­mi­ses­ta!

Kiitos yhteydenotostasi. Lähetämme sinulle sähköpostitse muistutuksen, kun koulutuksen hakuaika alkaa.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa tästä koulutuksesta.
Minulle saa lähettää tietoa myös muista Laurean sairaanhoitajakoulutuksen hakuvaihtoehdoista

Lisätietoja: