Siirry sisältöön

Koulutuksessa opit, miten voit vaikuttaa, muuttaa ja johtaa yrityksiä ja organisaatioita kohti ilmastofiksua tulevaisuutta, kasvua unohtamatta. Vahvistat muutosjoustavuuttasi, luot kestäviä kulutustottumuksia sekä opit kehittämään kiertotalouden liiketoiminta- ja rahoitusmalleja ja vaikuttamaan yhteiskunnallisesti luomalla sosiaalisia innovaatioita ja arvoa uusissa verkostoissa. Tervetuloa viemään yritystäsi ja organisaatiotasi kohti ilmastofiksua tulevaisuutta.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op; 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Koulutuksen sisältö

Kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutuksessa pääset perehtymään kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja kiertotalouteen.

Koulutuksen aika sinulle syntyy osaamista, joka tukee organisaation siirtymistä kestävämpään liiketoiminnalliseen tulokseen. Opintojen aikana kasvua tarkastellaan yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmista.

Kumppanuusverkostojen kautta luodaan kestäviä ratkaisuja ja vaikutetaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ytimessä on toiminnan uudistaminen olemassa olevat resurssit huomioon ottaen. Koulutuksessa huomioidaan monitahoisuutta, hyödynnetään systeemiajattelun työkaluja ja otetaan haltuun arvonluonnin prosessit operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla.

Kestävyysajattelun siirtäminen käytäntöön vaatii uudistavaa muutosjohtamista, resilienssiä, vaikuttamistaitoja ja kokonaisnäkemystä ekosysteemin käytännöistä, mukaan lukien kestävän kuluttajakäyttäytymisen johtamista. Koulutuksen tärkeä osa on kokeilemisen ja yhteiskehittämisen kulttuuri.

Ylempi AMK-tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon kautta kehittyy monimutkaisen toimintaympäristön hallinnan asiantuntijuus ja kestävän kasvun johtajuus. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia muutosagenttina kestävän kasvun yhteiskunnassa, joko yrittäjänä tai työntekijänä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä.) Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamisen opinnot ovat koulutuskohtaisia ja ne ovat pakollisia kaikille koulutukseen osallistuville. Kestävän kasvun johtaminen -koulutuksen ydinosaamisen opinnoissa kestävän kasvun teemoja käsitellään kolmen näkökulman kautta.

Yhteiskunta ja verkostot

 • Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa (5 op)
 • Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen (5 op)

Yritystoiminta

 • Kestävyyden liiketoimintamallit (5 op)
 • Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit (5 op)

Yksilö kestävän kasvun mahdollistajana

 • Kestävä kuluttajakäyttäytyminen (5 op)
 • Resilienssin kehittäminen (5 op)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin.

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta.

Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisesti neljään kokonaisuuteen:

 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • asiantuntijayhteisöjen johtaminen
 • käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnitteluun
 • muu täydentävä osaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot ovat yhteisiä kaikille Laurean YAMK-koulutuksille, joten pääset opintojen aikana verkostoitumaan myös muiden koulutusten ja muiden alojen osaajien kanssa. Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Voit tutustua täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle tai yritykselle ja sen avulla kehitetään yrityksen toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opintojen aikataulut

Ydinopinnot 30 op

Opintojakso Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä to 9.9.2021 klo 9-16
Resilienssin kehittäminen pe 19.11.2021 klo 9-16
la 12.2.2022 klo 9-16
Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa to 14.10.2021 klo 9-16
to 20.1.2022 klo 9-16
Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen pe 10.9.2021 klo 9-16
to 18.11.2021 klo 9-16
Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit to 9.12.2021 klo 9-16
pe 10.12.2021 klo 9-16
pe 22.1.2022 klo 9-16
Kestävyyden liiketoimintamallit pe 15.10.2021 klo 9-16
la 16.10.2021 klo 9-16
Kestävä kuluttajakäyttäytyminen to 10.3.2022 klo 9-16
pe 11.3.22 klo 9-16
Opinnäytetyö la 12.3.2022 klo 9-16.30
la 14.5. 2022 klo 9-16.30
la 19.11.2022 klo 9-16.30


Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Opintojen aikataulu kuvana

Hakeminen ja valintaopintojakso

Koulutukseen haetaan kevään 2021 yhteishaussa 17.3. klo 8.00 -31.3. klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Kestävän kehityksen johtaminen YAMK-koulutukseen antaa esimerkiksi Tradenomi (AMK)-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä on harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Voit hakea tähän korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Kestävän kasvun johtaminen 

  Hakijat suorittavat viiden opintopisteen laajuisen valintaopintojakson. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat sähköpostitse tarkat ohjeet valintaopintojakson suorittamisesta ennen opintojakson alkua. Huolehdi, että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa viestejä. Muista myös tarkistaa roskapostikansiosi.

  Valintaopintojakso toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla. Tutustu oppimisalustaan. Canvas-oppimisympäristön käyttöön saa ohjeet opintojakson alussa.

  Valintaopintojakson tehtävistä voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40. Kaikki opintojakson pakolliset tehtävät on palautettava oppimisympäristöön viimeistään viimeisenä suorituspäivänä klo 16. Alle 40 pistettä saanut tai pakollisia tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintaopintojaksolla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi. 

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän. 

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan. Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Aikataulu

  • Valintaopintojakso alkaa 23.4.2021 klo 9.00. 
  • Valintaopintojakson viimeinen tehtävä on jätettävä viimeistään 31.5.2021 klo 16.00.


  Valintayhteistyö

  Seuraavat Tradenomi Ylempi AMK -koulutukset tekevät kevään 2021 haussa valintayhteistyötä; Kestävän kasvun johtaminen ja Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä.

  Tämä tarkoittaa, että hakijan, joka hakee molempiin yllä mainittuihin Ylempi AMK -koulutuksiin, valintaopintojaksolla saatu pistemäärä huomioidaan molempien edellä mainittujen Laurean Ylempi AMK –koulutusten opiskelijavalinnassa.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK -koulutuksesta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijatarinat

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (ylempi AMK), Tikkurila, 50 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Pääsääntöisesti kolme opetuspäivää kuukaudessa, jolloin opetus voi olla joko lähipäivinä kampuksella tai etänä verkossa.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Syksyn yhteishaku 1.-15.9.2021

Syksyn 2021 kor­kea­kou­lu­jen yhteishaku

Tutustu yhteishaun ohjeisiin ja aikatauluihin.

Hakijalle