Siirry sisältöön

Kehity kestävän kasvun asiantuntijaksi ja muutosagentiksi.

Perustiedot

  • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
  • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
  • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op; 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen tavoite

Kestävän kasvun johtamisen YAMK-ohjelmassa paneudutaan kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja kiertotalouteen. Opiskelun aikana luodaan, käytännön toiminnan kautta, kestävän kasvun uutta kasvuparadigmaa. Päätavoitteena on luoda pitkäkestoista arvoa kehittäen taitoja, jotka tukevat siirtymistä kestävämpään liiketoiminnalliseen tulokseen. Kasvua tarkastellaan yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmista. Kumppanuusverkostojen kautta luodaan kestäviä ratkaisuja ja vaikutetaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ytimessä on uudistumisen prosessit olemassa olevien resurssien puitteissa. Huomioidaan monitahoisuutta, hyödynnetään systeemiajattelun työkaluja ja otetaan haltuun arvonluonnin prosessit operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla.

Pätevyys

Ylempi AMK-tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon kautta kehittyy monimutkaisen toimintaympäristön hallinnan asiantuntijuus ja kestävän kasvun johtajuus. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia muutosagenttina kestävän kasvun yhteiskunnassa, joko yrittäjänä tai työntekijänä.

Koulutuksen sisältö

Kestävyysajattelun siirtäminen käytäntöön vaatii uudistavaa muutosjohtamista, resilienssiä, vaikuttamistaitoja ja kokonaisnäkemystä ekosysteemin käytännöistä, mukaan lukien kestävän kuluttajakäyttäytymisen johtamista. Koulutusohjelmassa pidetään tärkeänä kokeilemisen ja yhteiskehittämisen kulttuuria.

Kestävän kasvun johtamista tarkastellaan seuraavien näkökulmien kautta: Yhteiskunta ja verkostot, yritystoiminta ja yksilö kestävän kasvun mahdollistajina.  Koulutuksen ydinopintojaksot on ryhmitelty näiden näkökulmien mukaan:

Yhteiskunta ja verkostot: Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa (5 op). Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen (5 op)

Yritystoiminta: Kestävyyden liiketoimintamallit (5 op). Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit (5 op)

Yksilö: Kestävä kuluttajakäyttäytyminen (5 op). Resilienssin kehittäminen (5 op).

Omaa osaamista täydennetään vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.  Kestävän kasvun johtamisen YAMK-opinnoissa kannustetaan myös yrittäjyyteen, joten opiskelijalla on myös mahdollisuus syventää osaamistaan täydentävissä yrittäjyysopinnoissa. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö, joka on kolmasosa opinnoista. Opinnäytetyössä kehitetään toimeksiantajan liiketoimintaa tai omaa liiketoimintaa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy yleensä 2 - 3 lähipäivää, itsenäistä työskentelyä, virtuaaliopintoja sekä soveltava kehittämistehtävä, joka toteutetaan joko yksin tai pienryhmässä. Koulutuspäivät sisältävät sekä asiantuntijaluentoja että workshop-työskentelyä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Valintakoe

Valintakoe pidetään keskiviikkona 27.5.2020 klo 9 - 12 Tikkurilan kampuksella. Valintakoe on kirjallinen ja perustuu osittain ennakkoaineistoon.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä vastuuopettaja Maria Ekströmiltä.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Kestävän kasvun johtaminen (ylempi AMK), Tikkurila, 25 aloi­tus­paik­kaa

  • Opetus alkaa: Syksy 2020
  • Opetustapa: Monimuotototeutus
  • Opetusaika: 2 - 3 lähiopetuspäivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.

Kevään toinen yhteishaku 18.3.-1.4.2020

Keväällä 2020 on kaksi erillistä korkeakoulujen yhteishakua

Kevään 1. yhteishaussa (8.-22.1.2020) voit hakea englanninkielisiin koulutuksiimme ja kevään 2. yhteishaussa (18.3. - 1.4.2020) voit hakea suomenkielisiin koulutuksiimme. Näissä hauissa haetaan erillisillä hakulomakkeilla, joihin molempiin voi täyttää kuusi hakutoivetta.

Hakemisen ohjeet

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät Ylempi AMK -koulutusten valintakokeiden päivämäärät ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen