Siirry sisältöön

Kehity kestävän kasvun asiantuntijaksi ja muutosagentiksi.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op; 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen tavoite

Kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutuksessa paneudutaan kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja kiertotalouteen. Opiskelun aikana luodaan käytännön toiminnan kautta kestävän kasvun uutta kasvuparadigmaa. Päätavoitteena on luoda pitkäkestoista arvoa kehittäen taitoja, jotka tukevat siirtymistä kestävämpään liiketoiminnalliseen tulokseen. Kasvua tarkastellaan yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmista. Kumppanuusverkostojen kautta luodaan kestäviä ratkaisuja ja vaikutetaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ytimessä on uudistumisen prosessit olemassa olevien resurssien puitteissa. Huomioidaan monitahoisuutta, hyödynnetään systeemiajattelun työkaluja ja otetaan haltuun arvonluonnin prosessit operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla.

Kestävyysajattelun siirtäminen käytäntöön vaatii uudistavaa muutosjohtamista, resilienssiä, vaikuttamistaitoja ja kokonaisnäkemystä ekosysteemin käytännöistä, mukaan lukien kestävän kuluttajakäyttäytymisen johtamista. Koulutuksessa pidetään tärkeänä kokeilemisen ja yhteiskehittämisen kulttuuria.

Ylempi AMK-tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon kautta kehittyy monimutkaisen toimintaympäristön hallinnan asiantuntijuus ja kestävän kasvun johtajuus. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia muutosagenttina kestävän kasvun yhteiskunnassa, joko yrittäjänä tai työntekijänä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (ydinosaaminen) 30 op, täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinopinnot

Kestävän kasvun johtamista tarkastellaan koulutuksessa seuraavien näkökulmien kautta:

Yhteiskunta ja verkostot

 • Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa (5 op)
 • Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen (5 op)

Yritystoiminta

 • Kestävyyden liiketoimintamallit (5 op)
 • Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit (5 op)

Yksilö kestävän kasvun mahdollistajana

 • Kestävä kuluttajakäyttäytyminen (5 op)
 • Resilienssin kehittäminen (5 op)

Tarkemmat opintojaksokuvaukset

Täydentävät opinnot

Omaa osaamista täydennetään vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaaminen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), joista voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi. Kestävän kasvun johtamisen YAMK-opinnoissa kannustetaan myös yrittäjyyteen, joten opiskelijalla on myös mahdollisuus syventää osaamistaan täydentävissä yrittäjyysopinnoissa. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Opinnäytetyö

Opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka on kolmasosa opinnoista. Opinnäytetyössä kehitetään toimeksiantajan tai omaa liiketoimintaa.

Opintojen aikataulut

Ydinopinnot

Aihe Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä 10.9.2020 klo 9-16.30
Resilienssin kehittäminen 11.9.2020 ja 13.2.2021 klo 9-16.30
Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit 8.10.2020 ja 14.-15.1.2021 klo 9-16.30
Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa 9.10.2020 ja 16.1.2021 klo 9-16.30
Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen 12.-13.11.2020 klo 9-16.30
Kestävyyden liiketoimintamallit 10.-11.12.2020 klo 9-16.30
Kestävä kuluttajakäyttäytyminen 11.-12.2.2021 klo 9-16.30
Opinnäytetyö 13.3., 22.5. ja 20.11.2021 klo 9-16.30


Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Opintojen aikataulu kuvana

Hakeminen ja valintakokeet

Voit hakea tähän korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet - sivultamme.

Yleistä YAMK -koulutuksesta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Kestävän kasvun johtaminen (ylempi AMK), Tikkurila, 27 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: 2 - 3 lähiopetuspäivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Kevään yhteishaut 2021

Keväällä on kaksi yhteishakua

Kevään ensimmäinen yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 7.–20.1.2021, ja kevään toinen yhteishaku haku suomenkielisiin koulutuksiin 17.– 31.3.2021.

Hakijalle