Siirry sisältöön

NETTA - Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllisyyden ja osaamisen tuki

NETTA-hankkeen tarkoituksena on helpottaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten pääsyä työelämään. Hankkeessa etsitään keinoja, joilla työntekijän osaaminen ja työnantajan tarvitseva osaaminen saadaan paremmin kohtaamaan. Hankkeessa luotavaa toimintamallia kehitetään pilottikokeilujen ja yhteiskehittämisen avulla.

 • Toteutusaika:1.5.2021 - 30.6.2023
 • Rahoittaja:ESR 2014-2020
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
 • Projektipäällikkö:Jukka Laitinen

NETTA – Erityistä tukea tarvitsevan nuoren työllisyyden ja osaamisen tuki -hankkeessa kehitettiin vuosina 2021–2023 toimintamallia ja keinoja siihen, kuinka työnhakijan ja -tekijän vahvuudet ja osaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtaamaan työnantajien rekrytointitarpeet. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä olivat erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset työelämän poluillaan sekä työnantajat, jotka tarvitsevat sitoutuneita työntekijöitä.

ESR-rahoitteisen hankkeen vahvuusperusteisen rekrytoinnin pilottikokeiluissa ja yhteiskehittämisessä oli mukana monen kokoisia yrityksiä ja muita organisaatioita, esimerkiksi Suur-Seudun Osuuskauppa, Scania Oy, SOL Palvelut, Hoiwa Oy sekä Gluteeniton unelma -kahvila. Toissijaisena kohderyhmänä oli koko ekosysteemi eli myös kaikki ne tahot, jotka toimivat nuorten ympärillä tavalla tai toisella. Hankkeessa toimijat olivat esimerkiksi oppilaitoksia ja opintojen ohjaajia sekä yhteiskunnan eri toimijoita nuorten työllistämiseen liittyen. Hankkeessa tarkasteltiin ekosysteemissä esiintyviä vauhdittajia ja esteitä. Tuloksena syntyi ymmärrystä ekosysteemissä tarvittavasta osaamisesta. Tuotettiin uutta osaamista, joka koostuu paitsi tiedoista ja taidoista, myös arvoista ja asenteista.

Hankkeen ydintoimintaa olivat työpaikkakävelyt, täsmätyön muotoilu sekä niiden pohjalta toteutetut työkokeilut. Kehittämistyötä tehtiin erilaisissa yhteiskehittämisen työpajoissa, joissa tarkasteltiin nuorten työelämäpolkuja palvelumuotoilun keinoin.  Yhteiskehittämisen työpajoja järjestettiin yhteensä 15 ja ne mahdollistivat myös eri toimijoiden verkostoitumista sekä yhteistä dialogia ja reflektointia asian äärellä. 

Työn muotoilun tuotoksena syntyneet työkortit sekä rakennettu yhteistoimintamalli ovat käytössä esimerkiksi Lohjan seudulla, jossa erityisesti kehitettiin ekosysteemin toimintaa. Hankkeen tärkeitä arjen yhteistyökumppaneita olivat esimerkiksi nuorten ohjauksesta ja valmennuksesta vastaavat tahot, kuten Lohjan Ohjaamo, Nuorisotyöpaja Tuuma, Kiipulasäätiön työhönvalmennus ja Rinnekodit.

Alle olemme koonneet NETTA-hankkeen tuotoksia kaikkien hyödynnettäväksi. Tutustu materiaaliin ja nuorten kanssa tehtyihin videoihin. Poimi parhaat vinkit käyttöösi!  

HANKKEEN TUOTOKSET

NETTA-malli Työyhteisövalmentaja

Seuraavat materiaalit ovat katsottavissa ja ladattavissa Avointen oppimateriaalien kirjastosta (aoe.fi):

Vahvuusperustainen rekrytointi ja CV

Täsmätyön muotoilu (sisältää valmiit työkortit)

Onnistumisen taidot posteri

Unelmatyöhön -draamatarina ryhmille

 

HANKKEESSA TEHDYT JULKAISUT

Kannustava tiimi saattelee erityistä tukea tarvitsevan nuoren unelmatyöhön | Laurea Journal 

Työllistyminen on keino päästä osalliseksi yhteiskuntaan | Laurea Journal 

Kuka ymmärtää projektiviestintää? | Laurea Journal

NETTA-hanke etsii ratkaisuja korona-ajan seurauksiin ja työvoimapulaan | Laurea Journal

Luottamus, vuorovaikutus ja arvot hankkeiden sidosryhmäyhteistyössä | Laurea Journal

NETTA-hankkeen päätöstapahtuma haastoi asenteita ja teki näkyväksi osaamista | Laurea Journal

Systeeminen osaaminen erityistä tukea tarvitsevan nuoren työllisyyden tukena | Laurea Long

Täsmätyön muotoilulla vahvuusperustaiseen rekrytointiin | Artikkeli Tulevaisuudenkestävä bisnes — ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin -konferenssijulkaisussa ( s. 43 – 49)

OPINNÄYTETYÖ

Toiveena työpaikka: kehitysvammainen henkilö työllistymisen polulla (Tiina Taipaluksen ylempi AMK-opinnäytetyö)

VIDEOT

Hiomaton timantti: https://youtu.be/g_HBg7_T42Y

NETTA-hanke - Minun matkani työelämään: https://youtu.be/qhju7EZu6BI

Yhteyshenkilö:

 • Anita Mäntynen-Hakem
 • Asiantuntija
 • Anita.Mantynen-Hakem@laurea.fi
 • Puh 050 4657928
 • TREENI - Työelämän yhteistreenit -hankkeen projektipäällikkö, työelämäyhteistyön ja sosiaalipedagogiikan asiantuntija