Siirry sisältöön

NETTA - Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllisyyden ja osaamisen tuki

NETTA-hankkeen tarkoituksena on helpottaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten pääsyä työelämään. Hankkeessa etsitään keinoja, joilla työntekijän osaaminen ja työnantajan tarvitseva osaaminen saadaan paremmin kohtaamaan. Hankkeessa luotavaa toimintamallia kehitetään pilottikokeilujen ja yhteiskehittämisen avulla.

  • Toteutusaika:1.5.2021 - 30.6.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Työmarkkinoilla tarvitaan uutta osaamista ja asenteita ottaa töihin ja työharjoitteluun erityistä tukea tarvitseva henkilö, jolla on jokin vamma tai kehityksen häiriö tai jolla muuten on taustansa vuoksi esimerkiksi puutteelliset kommunikaatiotaidot. Netta-hankkeessa on tarkoitus kehittää toimintamallia ja vahvistaa työelämän osaamista tukemaan näiden henkilöiden mahdollisuuksia edetä työelämässä ja kehittää omaa osaamistaan.

Kohteena ovat erityisesti nuoret, jotka vasta etsivät paikkaansa työelämässä, mutta myös muita tukea tarvitsevia henkilöitä voidaan toimintamallilla tukea. Netta-hankkeessa kehitetään toimintamallia ja palveluita, jotka tukevat sekä työnhakijoita että työnantajia ja mahdollistavat vuorovaikutuksen, jonka ansiosta toisaalta tunnistetaan työnhakijoiden vahvuudet ja osaamiset paremmin ja toisaalta osataan muokata toimenkuvia työpaikalla niin, että erityistä tukea tarvitsevien osaamiselle on aitoa käyttöä.

Hanke etenee vaiheittain: Aluksi kartoitetaan mukaan tulevat toimijat työnantajapuolelta ja työpaikkaa hakevien tahoilta, jotta voidaan muodostaa pilottikohteet toimintamallin rakentamiseksi, kehittämiseksi ja testaamiseksi. Tämän jälkeen järjestetään kummallekin taholle ensin omat yhteiskehittämisen pajat nykyrakenteiden ja käytäntöjen vahvuuksien ja puutteiden tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Sen jälkeen järjestetään yhteinen työpaja, jossa muodostetaan visio halutusta tulevaisuudesta niin, että sekä työnantaja- että työntekijäpuolen näkemykset otetaan huomioon. Askeleet kohti haluttua visiota hahmotetaan myös.

Työpajojen jälkeen käynnistetään pilotit, joiden kaikkien tarkoituksena on löytää käytännön ratkaisuja mukana olevien toimijoiden pulmiin: työnantajille sopivat osaajat, työnhakijalle työpaikka. Näistä piloteista kerättyjen oppien avulla tarkennetaan toimintamallia niin, että sen pohjalta voidaan antaa käytännön suosituksia ekosysteemin eri toimijoille erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen parantamiseksi ja heidän osaamisensa hyödyntämiseksi työelämässä.

Hanke tuottaa uutta osaamista, joka koostuu paitsi tiedoista ja taidoista, myös arvoista ja asenteista sekä uudenlaisen ekosysteemin rakentamisen myötä tulleista kontakteista, jotka varmistavat monitoimijaisen yhteiskehittämisen polun.

 

HANKKEESSA TEHDYT JULKAISUT:

Kannustava tiimi saattelee erityistä tukea tarvitsevan nuoren unelmatyöhön | Laurea Journal 

Työllistyminen on keino päästä osalliseksi yhteiskuntaan | Laurea Journal 

Kuka ymmärtää projektiviestintää? | Laurea Journal

NETTA-hanke etsii ratkaisuja korona-ajan seurauksiin ja työvoimapulaan | Laurea Journal

Luottamus, vuorovaikutus ja arvot hankkeiden sidosryhmäyhteistyössä | Laurea Journal

 

TULOSSA OLEVAT ARTIKKELIT

Artikkeli 3AMK-konferenssiin (Täsmätyön muotoilulla vahvuusperustaiseen rekrytointiin)

 

VIDEO

Hiomaton timantti: https://youtu.be/g_HBg7_T42Y

Yhteyshenkilö: