Siirry sisältöön

Koppi! Korona-ajan opinnot valmiiksi opiskelijalähtöisellä ohjauksella ja Poikkeamon tuella

Hankkeen päätavoitteet ovat: 1) Kehittää ja toteuttaa Poikkeamo-toimintaa monitoimijaisena ohjauspalveluna sekä tämän osana toteuttaa etsivää toimintaa sekä 2) toteuttaa ja kehittää tehostettua ohjausta henkilökohtaisella osaamisen ohjauksella opintojen loppuun saattamiseksi.

 • Toteutusaika:1.1.2022 - 31.12.2022
 • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
 • Projektipäällikkö:Anna Nykänen

Koppi! Korona-ajan opinnot valmiiksi opiskelijalähtöisellä ohjauksella ja Poikkeamon tuella -hanke on saanut erityisavustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronapandemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden oppimisvajeen tasoittamisen ja opintojen etenemisen, ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi.

Jatkamme aiemmissa-hankkeissa, kuten ministeriön rahoittamissa mm. OMA OTE ja HALI-hankkeissa, kehitettyä monitoimijaista ja opiskelijalähtöistä ohjausta ja Laurean ohjauspalveluiden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin. Hankkeen kaksi päätavoitetta:

 1. Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta vaivattomasti ja oikea-aikaisesti yhden luukun periaatteella. Tämä toteutuu monitoimijaista ohjausta tarjoavalla Poikkeamo-palvelulla. Poikkeamo kokoaa opintoja ja hyvinvointia tukevat palvelut yhteen, mikä näyttäytyy opiskelijalle saavutettavana ohjauksena. Poikkeamo koordinoi myös pudokkaiden löytämistä palveluiden piiriin. Poikkeamo tiedottaa toiminnastaa Laurean opiskelijaintrassa sekä opiskelijoille suunnatuissa uutiskirjeissä. Poikkeamon kehittämisestä OMA OTE -hankkeen aikana voit lukea tästä artikkelista.
 2. Lähellä valmistumista olevien opiskelijoiden erityistuen järjestäminen: Opiskelija saa henkilökohtaista osaamisen ohjausta opintojen loppuun saattamiseksi. Tehostetusta ohjauksesta hyötyvä opiskelija saa oman opettajaohjaajan, joka tunnistaa olemassa olevan osaamisen, ohjaa vaihtoehtoisiin suoritustapoihin ja mahdollisesti ohjaa opinnäytetyön. Tätä ohjaustyötä tekevät erikseen nimetyt Koppi!-ohjaajat perustuen etsivän toiminnan tuottamaan dataan.

Hankkeen tuloksia yhteenvetävä artikkeli "Koppi!-hankkeen tuloksena jatketaan uusina ohjauksen toimintamalleina Koppi-ohjausta ja Poikkeamon toimintaa" on luettavissa tästä. (27.2.2022)

Hankkeen muita artikkeleita:

Ohjauksella onnistumiseen – ohjauksen merkitys opiskelijoiden opintojen edistymisessä (22.8.2022)

Hankkeessa otettiin koppi erityistukea tarvitsevista opiskelijoista (16.9.2022)

Koppi! -hankkeessa rakennetut palvelupolut visualisoivat tukiprosesseja ohjaajille (28.10.2022)

Milloin opiskelija on vaarassa pudota opinnoistaan? Putoamispisteitä tunnistettiin hankeyhteistyössä (17.11.2022)

Poikkeamon ohjausosaamista kehittämässä – vinkkejä haastaviin ohjaustilanteisiin (5.1.2023)

Ryhmätyöskentelyn huoneentaulu luotiin yhteisöllisesti vastaamaan korkeakouluopiskelijoiden ryhmätyöskentelyn haasteisiin (18.1.2023)

Koppia lukuvuodelle ilmoittautumatta jättäneistä ottamassa (19.1.2023)

Poikkeamon kokeilusta toimintakonseptin kehittämiseen (27.1.2023)

Poikkeamon opiskelijatapaamisissa käsitellään sekä pieniä että isoja murheita (27.1.2023)

 

Muualla verkossa:

KOHO-hankkeen podcast korkeakouluopiskelijoiden putoamispisteet, jossa Heini Väisäsen vieraana Anna Nykänen.


 
Lisätietoja hankkeesta työpaketeittain:

Projektipäällikkö ja Poikkeamon toiminta: Anna Nykänen

Etsivä toiminta: Marko Wilén

Loppuvaiheen opintojen Koppi-ohjaus: Pauliina Nurkka

Yhteyshenkilö:

 • Pauliina Nurkka
 • Johtaja
 • Pauliina.Nurkka@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7885
 • Pauliina vastaa opiskelijoiden ohjauksen, urapalveluiden, opiskeluhyvinvointia ja opiskelukykyä tukevien palveluiden sekä pedagogisen kehittämisen johtamisesta.

Tutustu tutkimusalueeseen

Laurean pedagogiset projektit keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin.

lue lisää tutkimusalueesta