Siirry sisältöön

Avainkumppanuus Lindströmin kanssa

Lindström yrityksenä

Suomi on Lindströmin suurin toimintamaa ja tuo konsernin liikevaihdosta yli puolet. Lindström palvelee suomalaisia asiakkaita 17 paikkakunnalla sijaitsevien palvelukeskustensa kautta. Lindströmin periaatteena on huoltaa tekstiilit lähellä asiakasta sijaitsevissa palvelukeskuksissa, jolloin asiakkaan tarpeeseen reagointi on nopeaa ja kustannustehokasta, ja tekstiilien kuljettaminen huollon ja asiakkaan välillä rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Avainkumppaniyhteistyön tuloksia

Laurean ja Lindströmin yhteistyö on jatkunut jo pitkään ja yhteistyötä on tehty esimerkiksi palvelumuotoiluun, työergonomiaan ja uusiin työn tekemisen tapoihin liittyen.

Videolla Lindströmin HR-johtaja Sami Laine ja rekrytointiasiantuntija Camilla Hanganpää kertovat avainkumppaniyhteistyöstä Laurean kanssa.

Laurea ja Lindström ovat solmineet avainkumppanuussopimuksen, joka mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön muun muassa opiskelijaprojekteissa, rekrytoinnissa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

”Me olemme halunneet kehittää entistä systemaattisempaa yhteistyötä tiettyjen oppilaitosten kanssa ja yksi näistä on Laurea. Näemme, että Laurealla on monipuolista koulutusta ja osaamista, ja yhteistyömme hyödyttää molempia osapuolia”, kuvailee yhteistyön lähtökohtia Lindströmin Suomen HR-toimintoja johtava Sami Laine.

Jo aiemmin Lindström ja Laurean opiskelijat ovat toteuttaneet yksittäisiä yhteisiä projekteja ja parhaillaankin käynnissä on kaksi hyvin erilaista opiskelijaprojektia. Toinen niistä keskittyy palvelumuotoiluun ja toisessa Laurean fysioterapiaopiskelijat ovat Lindströmin apuna kehittämässä työergonomiaa ja uusia työntekemisen tapoja.

”Opiskelijat totta kai tuovat opinnoistaan meille uusinta tietoa ja teoriapohjaa. Samalla he myös tarjoavat meille aivan uusia, raikkaita näkökulmia asioihin”, Sami Laine listaa opiskelijayhteistyön etuja.

Yhteistyön tuloksia

Lisätietoja: