Siirry sisältöön

Fysioterapian lehtoreilta työhyvinvoinnin vinkkejä Lindströmin työntekijöille

Laurean fysioterapian lehtorit vierailivat asiantuntijoina Lindströmin työntekijöille tarkoitetussa webinaarissa.

Kuvituskuva.

Lokakuun lopulla 19. – 23.10. vietettiin Euroopan työsuojeluviikkoa, jonka yhtenä teemana tänä vuonna oli työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy. Tähän liittyen myös Laurean avainkumppani, tekstiilipalveluyritys Lindström järjesti työntekijöilleen työturvallisuusaiheisen webinaarin.

-    Kuluva vuosi ja koronapandemia on tuonut meillä Lindströmillä aivan uudenlaisia näkökulmia työturvallisuusjohtamiseen ja työturvallisuusajattelu on tullut lähelle jokaisen arkea, kertoo työturvallisuusseminaarista vastannut laatujohtaja Harri Puputti Lindströmiltä.
-    Ensimmäisenä tuli tottakai henkilöstön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat asiat sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Nyt kun yhä useampi on siirtynyt etätöihin ja hyödyntämään digitaalisia kanavia, on työsuojelun agendalle meillä haluttu nostaa uudenlaisia työhyvinvoinnin ja -ergonomian näkökulmia.

Näin ollen Lindströmillä päätettiin kutsua yhteiseen työsuojeluvastaavia, esimiehiä ja muita toimihenkilöitä 23 eri maasta webinaariin, jonka aiheena oli terveellinen työ ja työympäristö.

Huomiota niin työn fyysiseen kuin kognitiiviseen kuormitukseen

Avainkumppanuuden myötä tiivistyneen yhteistyön myötä Lindströmillä saatiin ajatus hakea työhyvinvoinnin ja -ergonomian asiantuntijuutta Laureasta. Webinaaripuheenvuoroa pitämään kutsuttiin Laurean fysioterapian lehtorit Pauliina Louhiala-Hänninen ja Kati Nykänen.

Molemmat toimivat opetustehtävissä fysioterapian koulutuksessa Laurean Otaniemen kampuksella. Louhiala-Hänninen on keskittynyt erityisesti työhyvinvointiin liittyviin aiheisiin ja Nykäsen erikoisosaaminen löytyy ergonomian alalta.

-    Omassa esityksessämme käsittelimme työergonomiaa niin tuotantotyön kuin asiantuntijatyön näkökulmista eli miten työperäisiä tuki- ja liikuntaelinvammoja voitaisiin ennaltaehkäistä, Pauliina ja Kati kertovat.
-    Lisäksi puhuimme myös terveellisestä työympäristöstä sekä työhön liittyvästä kuormituksesta. Tähän liittyi paitsi fyysinen myös kognitiivinen kuormitus eli tarkkaavaisuuden, muistin ja ajattelun huomioiminen erityisesti tietotyössä.

”Työhyvinvointi ja -turvallisuus osa We care -kulttuuriamme”

Koska webinaarin yleisö koostui esimiehistä, oli tavoitteena saada kiinnitettyä kuulijoiden huomio työhyvinvoinnin merkitykseen, jotta he voivat viedä tätä viestiä eteenpäin työntekijöille omissa yksiköissään.

-    Tämä yhteistyö Lindströmin webinaarissa oli meille lehtoreille aivan uusia avaus ja kokemus oli positiivinen, Kati Nykänen kuvailee.
-    Tunnin mittaisen esityksemme jälkeen heräsi kuulijoissa kysymyksiä ja kommentteja, mikä on aina merkki siitä, että käsittelemämme aiheet herättivät ajatuksia.

Lindströmillä laatujohtamisen lisäksi myös työsuojelusta vastaava laatujohtaja Harri Puputti oli myös tyytyväinen webinaarin antiin. Lindströmillä puhutaan yrityksen We care -kulttuurista, jossa myös työturvallisuusjohtamisella ja työhyvinvoinnilla on Puputin mielestä keskeinen rooli.

-    Välittäminen näkyy kohtaamisissa niin työntekijöiden, asiakkaiden, kumppaneiden kuin toimittajienkin kanssa. Uskomme, että välittäminen, yhdessä tekeminen ja työkavereiden auttaminen heijastuu myös asiakkaalle hyvänä palvelukokemuksena, laatujohtaja Puputti päättää.

Lisätietoja: